Det er overraskende, at FNs fødevareprogram WFP har fået Nobels Fredspris. Men det er ikke et dårligt valg. En vigtig udløsende faktor bag borgerkrigen i Syrien var de voldsomme prisstigninger på fødevarer på grund af en dårlig høst forårsaget af tørke – der så var forårsaget af klimaforandringerne. Sådan hænger meget af det, der sker i verden, alt for tydeligt sammen. Som WFPs illustration viser, lever 60 procent af de mennesker, der sulter, i konfliktområder.

WFP er ikke kun et simpelt nødhjælpsprogram; der er faktisk tale om verdens største humanitære organisation. Fødevaredonationer fra rige lande bliver brugt som kapital i WFPs udviklingsprojekter. Fattige, der deltager i projekter med at udvikle lande og lokalsamfund, modtager betaling i form af mad.

Derfor skal man også forstå indsatsen som fredsskabende i et længere perspektiv – det er i virkeligheden et arbejde for menneskerettighederne. Hvis man lever under trygge forhold og føler sig tryg og ikke skal bekymre sig om hvorvidt man kan få sit næste måltid, har man overskud til at gøre noget positivt og har heller ikke rigtig lyst til at slås.

(Visited 48 times, 1 visits today)