I dagens udgave af dagbladet Information var der flere tekster om sexisme. Der er en lang artikel, hvor advokat Peter Breum beskriver sine mange års erfaringer med sager om sexchikane. Han udtaler at

Sagerne, der føres, handler om den ufrivillige omgangsform. Den, der ofte foregår i enrum og bag lukkede døre, og hvor der er et klart ulige magtforhold mellem den, der krænker, og den der bliver krænket…

Advokat i sexchikanesager: Det handler om den ufrivillige omgangsform, ofte i enrum og bag lukkede døre, Dagbladet Information 13. oktober 2020 (https://www.information.dk/indland/2020/10/advokat-sexchikanesager-handler-ufrivillige-omgangsform-ofte-enrum-bag-lukkede-doere)

Khaterah Parwani skriver i et debatindlæg om Radikale Venstre at

Vi må skelne mellem den vifte af forskelligartede krænkelser, #MeToo-bevægelsen tager op, men vi kommer heller ikke udenom at skelne mellem hvem, der begår krænkelsen, i hvilken sammenhæng den finder sted, og hvordan en såkaldt tilgivelse ser ud.

Svarene på de spørgsmål stritter i alle retninger lige nu og med god grund. For #MeToo-bevægelsen er ikke et juridisk værktøj, men en kulturel konfrontation, et spejl. Bevægelsens formål er at nedbryde usunde hierarkier. Magtudøvelsens forsvarlighed er på dagsordenen.

Østergaards exit skyldes De Radikales uhæderlige hijacking af #MeToo-bevægelsen, Dagbladet Information 13. oktober 2020 (https://www.information.dk/debat/2020/10/oestergaards-exit-skyldes-radikales-uhaederlige-hijacking-metoo-bevaegelsen)

Og endelig er der et debatindlæg af journalist Marie Hundebøll Plum. Hun siger her at

Og her er vi allerede ved diagnosen på den sygdom, som arbejdsmarkedet har fejlet i årtier, og som nok er blevet italesat i debatten, men sjældent med en holdbar kur som resultat af snakken. En ubalance i magtfordelingen.

Sexisme kan ikke udryddes med trivselsmålinger og chikanepolitikker, Dagbladet Information 13. oktober (https://www.information.dk/debat/2020/10/sexisme-kan-udryddes-trivselsmaalinger-chikanepolitikker)

Alle tre tekster gør opmærksom på det samme: at kritikken af sexisme er en kritik af magt. Det, der nu kommer fokus på, er ikke flirt eller “misforstået flirt” eller hvad ved jeg, men magtmisbrug. Vi har heller ikke at gøre med en konflikt mellem kvinder på den ene side og mænd på den anden side, men en modsætning mellem dem, der har magt, og dem, der oplever de andres magt.

Det fokus, der tidligere i år opstod om racisme, var også et fokus på hvordan racisme er et udtryk for magt.

Begge disse aktuelle kampe, kampen mod racisme og kampen mod sexisme, er i virkeligheden et symptom på at det er langt mere nødvendigt med magtkritik, end mange har troet (og nogle har håbet). Det vil jeg ønske, at flere vil sørge for at fremhæve.