Palle Lauring. Foto: Dansk Forfatterforening (https://danskforfatterforening.dk/foreningens-historie/)

Den danske forfatter og historieformidler Palle Lauring skal engang have udtalt, at det, man kan lære af historien, er at ingen har villet lære af historien. Han skrev en lille bog, Hvad skal vi med historien?, der handlede om netop historiens betydning for vores forståelse af nutiden. Noget af det, jeg opdager at jeg ofte vender tilbage til, er historieløsheden, for det ser ud som om at vi her i det 21. århundrede er ved at gentage nogle af de samme fejltagelser, som plagede det 20. århundrede.

Når historiske erfaringer dukker op, sker det tit i form af nogle nærmest klichéagtige henvisninger til 2. verdenskrig, vel fordi netop denne konflikt har været så oplagt at forklare som konflikten mellem det gode og det onde. Anders Fogh Rasmussen talte om det danske militærs manglende indsats i 1940, og siden har mange forskellige mennesker sammenlignet mange forskellige politikere og grupperinger med Adolf Hitler.

Erfaringerne med den igangværende pandemi viser en aktuel situation, hvor det bliver tydeligt, at ingen af os har erfaringer med en pandemi af lignende omfang og derfor har svært ved at lære af historien. Det ser vi i rådvildheden og vi ser det i de underlige og forstemmende former for “frihedskampe”, som man også har set under bl.a. den spanske syge i 1918-1920 (dem har jeg tidligere skrevet om). Man kan nogle gange også se vores manglende evne til historien, vil jeg hævde, i problemerne med at forstå og håndtere knapheden på resurser. Resurseknapheden var underligt nok påtrængende netop under 2. verdenskrig og dengang skabte den på godt og ondt en form for selvforsyningsøkonomi, man ellers ikke har set i Danmark.

Jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved den historieløshed, der ser ud til at få os til at genopdage velkendte udfordringer, som om det var første gang. Måske skal der en mere analytisk tilgang til historieundervisningen. Måske er det på tide at genopdage Palle Lauring?

(Visited 108 times, 1 visits today)