Kategorier
Blog Det er samfundets skyld

Delte lande

Kilde: BBC Global Survey – A World Divided (https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-04/bbc_global_survey-the_world_divided-2018.pdf)

I danske tv-reportager fra USA efter præsidentvalget udtaler mange af de amerikanske borgere, at USA er blevet et splittet land. Det er ikke et rent amerikansk fænomen, bestemt ikke. Jeg husker, hvordan Danmark for få år siden ofte blev beskrevet som et land, hvor holdningerne var meget polariserede; dengang var det ikke mindst holdninger til det, man med et gummibegreb har kaldt for “udlændingepolitik”, der blev nævnt som årsager til splittelsen.

En undersøgelse foretaget for BBC i 2018 viste, at for 25 af 27 landes vedkommende oplevede mere end halvdelen af de adspurgte borgere at deres land var splittet. Undtagelser var Kina og Saudiarabien, to lande der ikke ligefrem er kendt for deres demokratiske traditioner.

Splittelsen har ikke nødvendigvis sammenhæng med den økonomiske ulighed i landet – f.eks. oplever svenskere deres land som mere splittet end indere gør for Indiens vedkommende. Og man kan formodentlig ikke skabe reel konsensus i lande, hvor der er store klassemodsætninger og uligheder i befolkningen hvad angår adgang til økonomisk og politisk magt. Men samtidig bemærker jeg, at der ikke er mange borgere, der er glade for den splittelse, de oplever. Uanset hvem jeg har hørt udtale sig i medierne, har de set splittelsen som et problem og en kilde til daglig stress. Også tilhængere af splittende politikere som f.eks. Donald Trump har den opfattelse. Hvordan de så vil overvinde splittelsen ved at stemme på ham, ved jeg ikke.