Kategorier
Blog COVID-19 Med skeptiske øjne

Demokratisk astronomi!

Der er ikke mange, der påstår at overfladetemperaturen på planeten Venus er 28°C eller at Venus har en omdrejningstid på 17 jorddøgn. Formodentlig er der ikke nogen. Mange ved ikke, hvordan man måler overfladetemperaturen på et andet himmellegeme eller hvordan man bestemmer en planets omdrejningstid.

Men der er straks flere mennesker uden nogen sundhedsfaglig baggrund, der ikke er bange for at udtale sig stik imod det, som mange medicinske forskere bruger en stor del af deres arbejdsindsats på. Det ser vi i disse måneder under det, der er den mest alvorlige pandemi i dette århundrede. Formodentlig skyldes den noget anderledes holdning til folkesundheden hos mange borgere, at vi alle har erfaringer med sundhed og sygdom og derfor sætter vores skepsis til side – sådan er det ikke helt med himmellegemerne.

Det er selvfølgeligt vigtigt, at forskere ikke er utilnærmelige autoriteter, og at forskningen er et fælles samfundsanlioggende. Det er i særdeleshed også vigtigt at minde os selv om at forskere kan tage fejl. Men jeg ville samtidig ønske, at der var en mindre grad af antividenskabelighed derude. Og jeg vil også godt benytte lejligheden til at påpege (for jeg er jo også selv en forsker inden for et område af naturvidenskab), at dem, der som oftest er i stand til at finde begrænsninger ved og fejl i forskning, faktisk er andre forskere, og det er de netop i krav af deres faglige indsigt, som har taget ganske lang tid og megen fordybelse at opnå.

For at komme antividenskabeligheden i møde har jeg stiftet Facebook-siden Demokratisk astronomi, der fra dags dato og frem vil gøre det muligt for alle uden indsigt i astronomi og astrofysik at fremføre vilkårlige, uunderbyggede påstande om himmellegemernes beskaffenhed. Undskyld til alle astronomer. Og undskyld til alle de dygtige medicinske forskere, der prøver at forstå den aktuelle pandemi og alligevel skal høre på så meget sludder.