Kategorier
Blog COVID-19 Teknologi Undervisning

NORDUnet 40 år

Jeg var blevet indbudt til at holde et oplæg om erfaringer med online-undervisning i anledning af NORDUnets 40-års-dag, der blev markeret i dag. NORDUnet er det fællesnordiske forskningsnet, der leverer tjenester til de nationale forskningsnet i Norden. Dette fællesnordiske samarbejde har i det seneste tiår bl.a. gjort meget for introduktionen af Zoom, som i år er blevet meget mere udbredt, end man ville have troet.

Mit oplæg fandt som resten af jubilæumsarrangementet sted netop på Zoom. Inden jeg talte, fortalte Erik Kikkenborg fra NORDUnet om de teknologiske erfaringer, man har gjort sig i 2020 efter pandemien begyndte. Graferne over brugen af bl.a. Zoom (men også videotjenesten Panopto) var stejle bjerglandskaber; den store brug af online-møder og online-undervisning er årsager til alle bjergene og er en særdeles reel udfordring for kapaciteten af netværket. Jeg tog udgangspunkt i en undersøgelse af oplevelser af online-undervisning, som jeg har været med til at lave i løbet af foråret, og der kom nogle interessante spørgsmål og kommentarer.

Min egen fornemmelse, baseret både på undersøgelsesresultater og egne erfaringer, er at live-forelæsninger ikke er en god idé til online-undervisning.

Det er fristende at anvende de samme strategier som ved sædvanlig undervisning med fysisk tilstedeværelse, men det er slet ikke oplagt at det er en god idé. Ofte er der ikke megen interaktion i et auditorium med mange tilstedeværende, men mine egne erfaringer siger mig, at det ikke bliver bedre i online-situationen, snarere tværtimod.       

Det giver mere mening at have forudindspillede præsentationer i form af podcasts i stedet for at vente på og håbe på spørgsmål. Da kan man som underviser arbejde på at skabe dialog ved at stille spørgsmål og tale med i stedet for at tale til. Det var en observation, som flere af deltagerne kunne tilslutte sig.