Foto: Flygtninge og Fred (https://flygtningeogfred.dk/dialog/billeder/130616-250-Oleespers.jpg)

I dag kunne jeg læse at den tidligere socialdemokratiske justitsminister Ole Espersen er død. Han var noget så sjældent som en fagperson i et ministerembede; Espersen var oprindelig professor i jura ved Københavns Universitet. Efter sine år som minister vendte han tilbage til professorgerningen.

Den bornholmske sprogtone delte han med Mogens Glistrup, der også var jurist af baggrund, men det var vel også dét. Som minister stod Espersen for en retspolitisk linje, der er meget anderledes end hvad der er blevet populært i dag. Han var f.eks. med til at indføre, at undersøgelser af de dømtes personlige forhold skulle veje med, når dommerne skal udmåle en straf.

Senere skiftede de store partier kurs. I perioden fra 2001 frem til 2008 stemte Socialdemokraterne kun imod én enkelt af de stramninger, som den daværende borgerlige regering gennemførte. Det var unægtelig en ganske anden holdning til retspolitik. I 2011 kritiserede Ole Espersen Socialdemokratiet og SF for at kopiere den daværende regerings retspolitik. Helle Thorning-Schmidt tog afstand fra ham; hun udtalte: “Jeg tror, at vi hægtede Ole Espersen af for ti år siden”.

Det er korrekt, men om dette er en god udvikling i dansk retspolitik, er en anden sag. Den retspolitik vi ser i dag fokuserer ofte på den enkelte borger, men ikke på borgerens rettigheder, men derimod på borgerens skyld og på at få den individualiseret.

(Visited 119 times, 1 visits today)