Kategorier
Blog COVID-19 Med skeptiske øjne Vækst

Det store eksperiment

Et af de mere irriterende “argumenter” imod at COVID-19 skulle være en alvorlig pandemi er at dødeligheden skulle være lav. Nogle siger at mere end 99 % overlever, og derfor er COVID-19 ikke en farlig sygdom. Den slags fejlslutninger vidner om to fejlopfattelser.

Den ene er et problem med at forstå, hvad sandsynligheder er.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er dødeligheden af COVID-19 0,85%, dvs. 0,0085. Hvad betyder det egentlig, at sandsynligheden for at overleve COVID-19 er 0,9915?

Lad os antage at jeg er syg med COVID-19. Hver dag er et eksperiment, hvor de to mulige udfald er død og ikke-død. Hvis min sygdom varer 14 dage, og sandsynligheden for at jeg dør en given dag er den samme som sandsynligheden for at jeg dør en anden dag (det er ikke helt realistisk), er der tale om en binomialfordeling (hvis vi ikke antager at sygdomsperiodens længde har en øvre grænse, er der tale om en geometrisk fordeling). Sandsynligheden for at jeg overlever 14 dages sygdom er 0,9915. Så p, sandsynligheden for at overleve en dag er da den 14. rod af 0,99, som er 0,99939….. Det er meget tæt på 1, så det lyder besnærende.

Men lad os i stedet for tænke på hvor mange COVID-19 patienter der er lige nu – der er rigtig mange. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der knap 30.000 netop i dag. Overlevelseseksperimentet bliver derfor gennemført 30.000 gange om dagen af hver sin patient. Sandsynligheden for at ingen dør på en given dag er nu pludselig 0,99939…. opløftet i 30.000. Det er 0,00000001137…, som er meget tæt på 0. Sandsynligheden for at nogen med COVID-19 dør på en given dag er således meget tæt på 1. I går, den 8. januar 2021, døde der faktisk 30 mennesker.

Den anden fejlopfattelse som de, der bagatelliserer COVID-19, har, er at de glemmer at dødeligheden ikke er det mest bekymrende. Helt tilbage på det allerførste pressemøde, som myndighederne holdt i Danmark, var det den “røde kurve” og den “grønne kurve”, der var bekymringen, og disse kurver udtalte sig om belastningen af sundhedsvæsenet målt som antallet af indlæggelser, ikke dødeligheden. Det samlede antal indlæggelser siden pandemiens begyndelse er i skrivende stund lidt mere end seks gange højere end det samlede antal døde i samme periode.