Kategorier
Blog COVID-19 Den akademiske biks

Tekniske rapporter

Også NASA havde sine egne tekniske rapporter.

I dagbladet Information i dag gør lederskribenten sig til talsperson of at forskere straks bør fremlægge resultater af deres forskning om COVID-19, netop fordi vi er i en særlig og ekstrem situation. Det virker som et godt argument, at vi skal bruge al den tilgængelige viden, der er. Det tæller for mig også, at så mange, og ikke mindst på Facebook o.lign. steder, føler sig i stand til at komme med påstande, der ofte er uunderbyggede eller direkte misforståede. Forskningen kan og bør være et bolværk mod al denne misinformation.

Men i den nuværende situation er tiden også en afgørende faktor, og derfor bør forskerne gå på kompromis. Både med deres egen forfængelighed – det er prestigefyldt at få optaget artikler i ansete tidsskrifter, og mange tidsskrifter vil ikke have artikler, som har været offentligt tilgængelige – men også med de normale kvalitetssikringsprocesser.

Vi er i undtagelsestilstand: Derfor bør forskere straks fremlægge coronaforskning, Information 15. januar 2021 (https://www.information.dk/moti/leder/2021/01/undtagelsestilstand-derfor-boer-forskere-straks-fremlaegge-coronaforskning?lst_frnt)

Men det er snarere her, problemet er – at forlag ikke vil have artikler, der allerede er offentligt tilgængelige. Ét er forventningerne til fagfællebedømmelse som et redskab til kvalitetssikring. Et andet er at fagfællebedømmelsen er en barriere for publikation, hvor publikation bliver set som noget, man som forsker er nødt til at for at kunne fremme sin karriere.

Engang var det udbredt med tekniske rapporter, hvor midlertidige resultater kunne gøres offentligt tilgængelige, og mange forskningsinstitutioner havde deres egne rapportserier her. Selve dét, at en teknisk rapport kom fra et anerkendt sted, var et første tegn på mulig kvalitet. De tekniske rapporter er en praksis, der nu er væk, og det er trist.