Jeg har tidligere haft et godt samarbejde med dataloger fra University of Leicester i England. Nu vil ledelsen af universitetet derovre lukke det matematiske institut og fyre de matematikere, der forsker inden for ren matematik. Ledelsen derovre har som plan at slå matematik og datalogi sammen og fokusere på maskinintelligens, datavidenskab og “digitalisering”. Men det er ikke kun matematikerne, der skal fyres. Også dataloger inden for andre områder bliver fyret ovre i Leicester. Det drejer sig om forskere inden for algoritmeteori, anvendelser af logik i datalogi, programmeringssprog, concurrency og test og verifikation.

Ideen, der i Leicester bliver kaldt for Shaping for Excellence og bl.a. bliver beskrebet i al sin gru af den ikke helt ukendte engelske matematiker Tim Gowers, er det hidtil mest håndgribelige tegn på en bevægelse væk fra det grundvidenskabelige fundament for disse to vigtige og beslægtede videnskaber på universitetsniveau. Tilbage i 2016 så vi et forvarsel om denne tendens i Danmark, hvor Roskilde Universitet besluttede sig til at nedlægge matematik som selvstændigt fag. Faktisk er lukningen af matematik i Leicester kun en lille del af Shaping for Excellence; universitetet derovre bliver nu kastet ud i store organisatoriske ændringer og fyringsrunder. De store ændringer blev meddelt med kort varsel, og kun halvanden time efter planerne blev nævnt for medarbejderne pr. e-mail (!!), udsendte ledelsen i Leicester en pressemeddelelse. Begrundelserne for de store ændringer var ifølge ledelsen i Leicester et ønske om at forblive verdensførende, og man bekendtgjorde at det var udtryk for den nye strategi.

Det er ikke underligt, at denne bevægelse finder sted, for den afspejler et syn på ren matematik og teoretisk datalogi som sekundære redskabsfag, man kan nedtone og ikke behøver at forske i. Samtidig er planerne om nedlukning det mest ekstreme udtryk for at ville satse på en aktuel tendens i den industrialiserede verden inden for tildeling af forskningsmidler, hvor netop maskinintelligens, datavidenskab og “digitalisering” er blevet meget prominent repræsenteret i opslag fra EU og nationale forskningsråd, mens grundvidenskab kun får en lille andel. Der er overhovedet ikke noget suspekt i at beskæftige sig med maskinintelligens, datavidenskab og “digitalisering”, men disse emner kan ikke stå alene, og det vil være direkte undergravende for fagligheden inden for matematik og datalogi, hvis fundamentet nu skal eroderes væk eller direkte undermineres.

Lige nu er der en underskriftsindsamling i gang mod planerne i Leicester, og jeg vil opfordre alle til at skrive under. Besøg https://www.ipetitions.com/petition/mathematics-is-not-redundant.

(Visited 116 times, 1 visits today)