Der findes i Danmark den såkaldte repatrieringsordning, hvor udenlandske statsborgere får et beløb for at forlade Danmark og flytte til deres oprindelige hjemland. Det benytter mellem 300 og 500 sig af årligt. Mattias Tesfaye mener, at det tal skal over 1.000.

Der er indgået en aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Venstre og Liberal Alliance, hvoraf det fremgår at danske kommuner skal invitere langtidsledige udlændinge til en samtale om repatrieringsordningen, hvor de får at vide, hvor meget de kan få for at forlade Danmark og flytte til det land, hvor de er statsborgere.

– Der synes jeg, det er rimeligt, at kommunerne siger: Hør her, makker. Har du overvejet at rejse hjem med en pose penge fra den danske stat?, siger Mattias Tesfaye om ræsonnementet bag aftalen.

DR Nyheder: Antallet af hjemsendte udlændinge skal fordobles med samtaler, 19. februar 2021 (https://www.dr.dk/nyheder/seneste/antallet-af-hjemsendte-udlaendinge-skal-fordobles-med-samtaler)

Det er efterhånden alt for tydeligt, at de så populære “udlændingestramninger” først og fremmest ender med at få borgere med udenlandsk statsborgerskab til at føle sig uvelkomne. Om det også er meningen, ved jeg ikke, men jeg aner det. Rikke Troelsen, der er socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant ved Jobcenter København, udtaler til Dansk Socialrådgiverforening at

Vi oplever, at borgere bliver meget kede af det. De bryder sammen og bliver bange for, at politiet holder nede på gaden parat til at køre dem i lufthavnen.

Hvorfor skal jeg blive ved med at prikke til dem? Det bliver grænseoverskridende. Jeg føler mig lidt ondskabsfuld, når jeg for 10. gang spørger, om de vil rejse hjem. Det er paradoksalt, at vores kerneopgave er at få borgere i uddannelse eller arbejde, og så skal man slutte en samtale med at sige, at de kan få penge for at rejse tilbage.

Dansk Socialrådgiverforening: REFLEKSION: ”Jeg føler mig lidt ondskabsfuld, når jeg for 10. gang spørger, om de vil rejse hjem.” (https://socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/refleksion-jeg-foeler-mig-lidt-ondskabsfuld-naar-jeg-for-10-gang-spoerger-om-de-vil-rejse-hjem/)

Det er også interessant på en trist måde, at denne strategi bliver brugt også over for de borgere, der har dobbelt statsborgerskab og således faktisk også er danske statsborgere.

(Visited 119 times, 1 visits today)