Background collection of colourful preschool numbers for your schooling, learning, teaching or education concept

“2 – 3 ? Det kan man ikke.” hørte jeg af og til i mine første par år i skolen. Senere dukkede de negative tal op. Og jeg indså, at selvfølgelig kan man subtrahere 3 fra 2. Endnu senere i min skoletid havde den “nye matematik” vundet frem, og vi begyndte at stifte bekendtskab med de naturlige tal, de hele tal, de rationelle og de reelle tal.

Jeg er ikke den eneste, der har undret mig over dette. Den engelske matematiker Kit Yates fortæller i The Guardian om hvordan han har haft problemer med at undervise sine børn i matematik, netop fordi børnene bliver undervist ved brug af en tilgang til matematik, som er ukendt.

Det, der især går ham på, er at undervisningen lærer eleverne noget, der faktisk er ukorrekt og senere skal pilles fra hinanden. F.eks. skal man først lære, at der ikke er nogen tal mellem 0 og 1, men senere forventes børn så at forstå, at der findes brøker.

Det undrer også mig. Skal man undervise skoleelever i noget, der faktisk er ukorrekt? Man kan sagtens argumentere for, at progression i et læringsforløb består i at man hele tiden bliver udfordret – at man, når man lærer, bliver ved med at opdage at der er noget, der er muligt, som man ikke troede var muligt. Der er gode grunde til at man i fysikundervisningen først bliver undervist i Newtonsk mekanik inden man møder relativistisk mekanik.

Grunden til at man underviser skoleelever i noget, der faktisk ikke er korrekt, er måske den, at man vil beskytte eleverne. Jeg forstår godt, at børn ikke skal høre om alle verdens ubehageligheder (krig, tortur, grove forbrydelser osv.) tidligt i livet, for det er hårdt at erkende, at verden er ond. Men her er det et andet budskab, nemlig at verden er rig. Måske ville det snarere vække børns nysgerrighed, hvis man tidligt røbede f.eks., at der var rigere talsystemer, der ventede længere fremme, og nøjedes med at sige at 2 – 3 ikke er defineret, fordi de naturlige tal ikke er lukket under subtraktion. Kunne man endda tale direkte om lukkethed?

(Visited 85 times, 1 visits today)