Kategorier
Blog Det er din egen skyld Sindet

Bare en ansat?

Illustration: Liz Fosslien (https://www.npr.org/2019/11/21/781673489/how-to-harness-the-power-of-emotions-in-the-workplace)

Jeg har lige fundet ud af, at der på Yale University i USA er et Center for Følelesmæssig Intelligens. Det er grundlagt af Marc Brackett, og i New Statesman er der et spændende interview med ham.

Følelser betyder meget mere, end vi tror, når vi er på arbejde, også selv om vi ofte får at vide og selv tror, at der er noget objektivt på spil. Brackett siger i interviewet (i min oversættelse) at

Vore kognitive evner, vor kreativitet, den måde, vi træffer beslutninger på, vores engagement og vores produktivitet er fuldstændig påvirket af vores følelsesmæssige tilstand.

Oversat fra https://www.newstatesman.com/international/2021/02/marc-brackett-emotions-are-most-powerful-force-workplace

En af de dynamikker, som Brackett og hans kolleger især har opdaget rækkeviden af, er værdsættelse og mangel på samme. I en undersøgelse af 15.000 medarbejdere fra USA fandt de ud af, at 50 procent af de adspurgte følte sig stressede, frustrerede eller overvældede, og at en tredjedel følte sig glade mindre end halvdelen af tiden. Når de blev spurgt, hvad de ønskede at føle på arbejde var et af de ord, der hyppigst blev brugt, var “værdsat”, og kvinder var dobbelt så tilbøjelige til at bruge det som mænd.

De største følelsesmæssige behov hos medarbejdere, siger Brackett, er at kunne høre hjemme og føle sig set og hørt. Som han siger:

Når man siger, at man synes, du fortjener at blive forfremmet, siger man i virkeligheden: Jeg er mere værd for dig, end du er klar over, og jeg føler mig ikke værdsat.

Oversat fra https://www.newstatesman.com/international/2021/02/marc-brackett-emotions-are-most-powerful-force-workplace

Netop nu under pandemien, hvor vi sidder langt fra hinanden, er dette behov og vigtigheden af at få de opfyldt en endnu større udfordring end ellers – for vi er nu også fysisk langt fra hinanden.

Et interessant indslag om samme emne kan man høre hos NPR her. Det handler om Liz Fossliens og Mollie West Duffys bog fra 2019 No Hard Feelings: The Secret Power Of Embracing Emotions At Work. Også dén tager udgangspunkt i at vi skal tage følelserne alvorligt på arbejdet. En af udfordringerne, som illustrationen ovenfor viser, at man bl.a. også kan føle sig træt af andres følelser.