Kategorier
Blog Undervisning

Hjemmeeksamen med udfordringer

Når eksamen skal afholdes i hjemmene, som det er tilfældet her under pandemien, bliver udfordringerne store for dem, der skal afholde eksamen. Der er ikke andet at gøre end at tillade alle hjælpemidler, men samtidig skal bedømmelsen være retfærdig.

Bertrand Meyer, der er professor i datalogi ved Schaffhausen Institute of Technology i Schweiz (og bagmand bag programmeringssproget Eiffel) skriver om dette i Communications of the ACM. Hans svar er på en måde forbløffende enkelt: En klar forståelse af læringsmålene bliver endnu vigtigere, end vi har troet. Eksamensspørgsmålene skal udformes, så tilstrækkeligt udfordrende og måle det, man ikke bare kan google sig til. Det handler derfor om at afveje varigheden af eksamen med sværhedsgraden. Man kan godt stille spørgsmål om viden, men det er typisk svar på den slags spørgsmål, man kan finde på nettet. Det er ulige sværere at google sig til svaret på spørgsmål, hvor man skal vise at man opfylder læringsmål på et højere niveau.

Mine egne anekdotisk baserede erfaringer siger mig, at dette formodentlig er korrekt, men det ville være interessant at undersøge systematisk.

Et problem er dog, at kontakt til personer uden for eksamen er svær at håndtere uden at indføre omfattende overvågning – og i forhold til hjemmeeksamen er den slags ikke muligt (eller ønskeligt). Nogen kunne blive fristet til at hyre en fagligt meget kompetent person til at lave eksamen for sig. Så her er løsningen måske at øge forståelsen af at eksamenssnyd er uetisk fra en professionel synsvinkel – ikke bare hos eksaminanderne, men hos alle dem, der måske kunne finde på at hjælpe dem. Man skal ikke hjælpe nogen til at foregive at have kompetencer, der faktisk ikke er i besiddelse af, og man skal ikke stille eksaminanderne ulige. Vi er måske allerede langt her. Min personlige fornemmelse er faktisk, at fagligt kompetente personer som regel ikke har ret høje meninger om dem, der snyder. Også denne anekdotiske fornemmelse kunne være interessant at undersøge.

(Visited 49 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar