Skærmbillede fra avisen.dk

Forandringerne på Ekstra Bladet fortsætter. Først forsvandt prostitutionsannoncerne, og nu forsvinder det anonyme kommentarspor i Nationen.

Jeg abonnerer selv på dagbladet Information, som nogle, der læser dette, vil vide, og her er kommentarerne som regel ikke helt så stupide og ubehagelige, som hvad man har kunnet se på Nationen omend bølgerne også her kan være rigeligt høje.

Men jeg ved ikke, om kommentarsporet gør nogen ret meget klogere. Ét er om uenighederne flytter deltagernes holdninger –det tvivler jeg på. Noget andet er, om kommentarerne er med til at oplyse os. Den mest begavede kommentar, jeg har set om det seneste postyr om COVID-19-vaccinen fra Astra-Zeneca, har jeg ikke set i et kommentarspor. Den kom i går i en privat besked til mig.

Websteder i vore dage skal være hurtigt opdaterede og der er en almindelig og naturlig forventning om interaktion med brugere, men måske kunne man finde en anden form end det simple kommentarspor. I den sædvanlige dagspresse har man en skelnen mellem forskellige former for debatindlæg – der er kronikker, længere debatindlæg og korte læserbreve, og der er en vis forsinkelse på udgivelsen, der muligvis er nyttig. Måske kunne man eksperimentere med også at have forskellige slags kommentarer fra læsere, så bl.a. en kommentar som den om Astra-Zeneca-vaccinen kunne komme flere til gavn og glæde.

Man har allerede gode erfaringer med andre formater for interaktion. På fora som StackExchange, hvor der er særlige specialiserede fora om ganske mange emner, er niveauet generelt ufatteligt meget højere end hvad man ser i typiske kommentarspor. Det skyldes selvfølgelig til dels brugerskarens sammensætning, men det skyldes også at brugernes troværdighed og rettigheder afhænger af deres renommé blandt andre brugere.