Fra rapporten Four ways in which the Syrian regime controls refugee return, Clingendael Institute of International Relations (https://www.clingendael.org/sites/default/files/2018-09/PB_Control_refugee_return_Syrian_regime.pdf)

Den danske regerings politik om at fratage mennesker på flugt fra Syrien deres opholdstilladelser er baseret på en påstand om at det skulle være sikkert at vende tilbage til Damaskus-regionen. Men sikkerhed måles ikke alene i antallet af krigshandlinger. Damaskus-regionen er kontrolleret af et autoritært regime.

Hvad er Assad-regimets holdning til og politik egentlig over for dem, der er flygtet fra Syrien? En rapport fra Nederlandene fra september 2018 undersøger netop dét. Noget, der er typisk for regimer, som sender mennesker på flugt, gælder også for Assad-regimet. De taler knap nok om dem, der er flygtet. Gjorde de det, ville de nemlig henlede opmærksomheden på at man kunne flygte og at der var gode grunde til det.

En måned før sin død i oktober 2017 udtalte Issam Zahreddine, seniorkommandør i den syriske hær, følgende i et interview:

Til dem, der flygtede Syrien til et andet land, beder jeg dig om aldrig nogensinde at vende tilbage, for selv om regeringen tilgiver dig, vil vi aldrig tilgive eller glemme.

Oversat fra
Four ways in which the Syrian regime controls refugee return (https://www.clingendael.org/sites/default/files/2018-09/PB_Control_refugee_return_Syrian_regime.pdf)

Noget andet, der er interessant på en ubehagelig måde, er at regimet faktisk heller ikke bryder sig om at nogen vender tilbage til Syrien – fordi de vil udgøre en økonomisk udgift. Syriske flygtninge er ved at havne i en ubehagelig situation mellem en dansk regering, der ser dem som en uønsket udgift i Danmark, og et Assad-regime, der ser dem om en uønsket udgift i Syrien. Resultatet bliver en lang periode i uvished på udrejsecentre, hvor man ikke må arbejde og ikke må gå i skole.

Endelig er der lovgivning, der siger at syrere, der har været væk fra Syrien i mere end tre år, kan miste deres syriske statsborgerskab. Og der er lovgivning, der kan give op til tre måneders fængsel til syrere, der er flygtet “på ulovlig vis”.

På denne måde kan man som syrisk flygtning risikere at blive sendt tilbage til en tilværelse som statsløs eller til retsforfølgelse, alene fordi man flygtede.