Foto: Villy Fink Isaksen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Mere end 30 ansatte er i denne uge blevet varslet afskediget ved fakultetet TECH på Aarhus Universitet. Det er kulminationen på en sparerunde på op imod 70 millioner kr., som fakultetet bekendtgjorde i begyndelsen af marts. Ud over fyringerne er der blevet indgået op imod 50 senior- og fratrædelsesordninger, aftaler om nedsat tid og lignende, og en række ledige stillinger bliver ikke genbesat. Begrundelsen for fyringsrunden er den årlige besparelse på 2 procent. Omprioriteringsbidraget blev godt nok afskaffet i 2019, men ikke for den såkaldte forskningsbaserede myndighedsbetjening, som oprindelig hørte under sektorforskningsinstitutionerne. På TECH-fakultetet hører myndighedsbetjeningen i stort omfang under klima, miljø- og jordbrugsforskningen.

Dette forår er en meget ubehagelig og utryg tid for de ansatte på Aarhus Universitet. Vi ser efterhånden, at fyringsrunder på danske universiteter ikke er undtagelser, men tilbagevendende hændelser, og spørgsmålet er, om det bør være sådan.

(Visited 27 times, 1 visits today)