Foto: Mikael Risedal ( http://www.norden.org/en/news-and-events/images/people/ministers/denmark/poul-schluter-178/view)

Det er påfaldende, at Poul Schlüter, der døde for få dage siden, kan få så positivt et eftermæle, som tilfældet er, hvor han bliver hyldet fra højre og venstre for sine politiske dyder. Det, der bragte Schlüter til fald var nemlig hans forsøg på at forhindre kendskab til ulovligheder i sagen om ulovlig syltning af familiesammenføringer for tamilske flygtninge fra Sri Lanka. Socialdemokratiet og SF stillede i 1989 et forslag til folketingsbeslutning, ifølge hvilket der skulle nedsættes en undersøgelseskommission. Under førstebehandlingen af beslutningsforslaget sagde Poul Schlüter blandt andet:

Jeg mener ikke, det er rimeligt at sige, at ombudsmanden har karakteriseret den foretagne forvaltning som ulovlig. I sin konklusion anvender han udtrykket ‘overordentligt kritisabelt’, men han gør ikke gældende i sin konklusion, at her er tale om lovovertrædelser.

Her citeret fra Altinget: Tamilsagen genfortalt: Dengang en bunke syltede sager væltede en hel regering (https://www.altinget.dk/artikel/dengang-en-bunke-syltede-sager-vaeltede-en-hel-regering)

I denne forbindelse faldt også hans berygtede kommentar om at der ikke var “fejet noget ind under gulvtæppet”. Beslutningsforslaget faldt, fordi Centrumdemokraterne ikke ville vælte en borgerlig regering. Senere sagde partiets daværende leder Mimi Jakobsen, at

Det skulle ikke hedde sig, at vi var sure, fordi vi var blevet smidt ud af regeringen. Desuden stolede jeg på Schlüter, når han sagde, at der ikke var fejet noget ind under gulvtæppet. Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at han ville stå og lyve…

Her citeret fra Altinget: Tamilsagen genfortalt: Dengang en bunke syltede sager væltede en hel regering (https://www.altinget.dk/artikel/dengang-en-bunke-syltede-sager-vaeltede-en-hel-regering)

Beslutningsforslaget blev alligevel begyndelsen til enden for Schlüter-regeringen, for man forsøgte at gøre Centrumdemokraterne medansvarlige for den ulovlige praksis. Reaktionen udeblev ikke: Mimi Jakobsen og Centrumdemokraterne sikrede et flertal for nedsættelse af den kommissionsdomstol, som konkluderede at behandlingen af tamilerne var ulovlig – og dermed at Schlüter faktisk havde søgt at dække over denne praksis.

Måske er grunden til, at så mange borgerlige og socialdemokratiske politikere hylder Schlüter netop nu og ikke nævner tamilsagen, en ulyst til at blive mindet om en gammel sag, hvor en regering forsøgte at forhindre mennesker til at være i Danmark ud fra et tvivlsomt argument om at der nu var fred, der hvor de kom fra. Det minder nemlig temmelig meget om den siddende regerings politik over for flygtninge fra Syrien.