De første linjer fra EU-parlamentets udtalelse.

Den 11. marts 2021 vedtog EU-parlamentet en udtalelse om situationen i Syrien. Udtalelsen er lang og særdeles detaljeret. Herunder kan man læse punkt 39 i den officielle danske oversættelse:

[EU-parlamentet] minder alle EU-medlemsstater om, at Syrien ikke er noget sikkert land at vende tilbage til; mener, at enhver tilbagesendelse bør være sikker, frivillig, værdig og informeret i overensstemmelse med EU’s erklærede holdning; opfordrer alle EU’s medlemsstater til at afholde sig fra at ændre de nationale politikker i retning af at fratage visse kategorier af syrere deres beskyttede status og til at vende denne tendens, hvis de allerede har anvendt sådanne politikker; opfordrer indtrængende Libanon, Tyrkiet og alle lande i regionen til at suspendere deportationer af syrere tilbage til Syrien mod deres vilje;

Fra Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2021 om konflikten i Syrien – 10 år efter opstanden (2021/2576(RSP)) (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0088_DA.pdf)

På denne baggrund er det om muligt endnu mere beskæmmende og uforståeligt, at den danske regering vil fratage syriske flygtninge i Danmark deres opholdstilladelser.

(Visited 135 times, 1 visits today)