European Court Of Justice For Human Rights, Strasbourg

Reglen om at mennesker med beskyttelsesstatus under udlændingelovens §7 stk. 2 ikke kan få deres nærmeste familie til Danmark før efter tre år er ofte blevet kritiseret for at være en voldsom menneskelig belastning for dem, der er berørt af den. Der er gået halvandet år siden pandemien begyndte, og det virker allerede som lang tid; mange har været afskåret fra at se familie og nære venner i al denne tid. Men tre år af et menneskes liv er voldsomt.

I dag kan jeg læse, at tre-års-reglen krænker menneskerettighederne ifølge en ny afgørelse fra den europæiske menneskerettighedsdomstol.

Den aktuelle sag drejer sig om en mand fra Syrien, der søgte asyl i Danmark i april 2015. Han fik opholdstilladelse efter bestemmelserne om midlertidig beskyttelse i juni samme år, og denne tilladelse skulle så fornys hvert år. Få måneder efter ankomsten havde han søgt om at få sin hustru til Danmark, men det blev afvist i 2016 under henvisning til tre-års-reglen. Manden klagede over, at han ikke fik beskyttelsesstatus, men klagen blev afvist af Flygtningenævnet.

Domstolens afgørelse siger at

The Court however found that the Aliens Act did not allow for individualised assessment of a particular family’s case. This had made the applicant’s wait for family reunification obligatory. Given this, and the length of the applicant’s marriage and the impossibility for him and his wife to live together in Syria, the Court found that the authorities had failed to strike a fair balance between the needs of the individual and the economic well-being of the country.

Grand Chamber judgment M.A. v. Denmark – Authorities violated Convention with mandatory waiting period for family reunification (09/07/21) (http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7076299-9566176)

(Her henviser “Aliens Act” til den danske udlændingelov.)

Sagen er interessant både med hensyn til tre-års-reglen og med kritikken af at der ikke er sket en individuel sagsbehandling. Det er netop denne manglende individuelle sagsbehandling, der ligger bag regeringens en bloc-inddragelse af opholdstilladelser til syriske borgere alene fordi de kommer fra bestemte områder i Syrien. Også bemærkningen om den manglende afvejning af hensynet til det enkelte menneske og landets økonomiske velbefindende er interessant, for det typiske argument for at Danmark ikke skal tage imod mennesker på flugt er netop dette sidste.

(Visited 105 times, 1 visits today)