Foto: Tony Webster. Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Der gik kun en uge, så var IPCCs rapport om den menneskeskabte klimakatastrofe trængt i baggrunden. Det er som om medierne kun kan håndtere én voldsom begivenhed ad gangen.

Men klimakatastrofen går ikke væk. Måske er vi alle lige gode om dette? Ikke helt.

I New Statesman kan man læse, at de 5284,70 megaton CO2, som USA udledte i 2019, svarer til de samlede udledninger fra 89 lande i Sydamerika, Afrika og store dele af Mellemøsten og Centralasien. De 89 lande indbefatter store udledere som Iran, Saudi-Arabien, Sydafrika og Brasilien.

Ifølge Thomas Piketty og Lucas Chanel udleder den rigeste ene procent i USA, Luxembourg, Singapore og Saudi-Arabien 2000 gange flere drivhusgasser (dvs. CO2 men også bl.a. metan) om året end de fattigste i Honduras, Mozambique, Rwanda og Malawi. Ifølge samme kilde står de ti procent rigeste for omkring 40 procent af de samlede udledninger.

Det er korrekt at tale om den menneskeskabte klimakatastrofe, men også i denne sammenhæng viser uligheden sig meget tydeligt.