I Wired deler Rhett Allain, der er lektor ved Southeastern Louisiana University i USA, ud af sine erfaringer med hvordan man skal klare sig godt, når man følger en universitetsuddannelse. Hans gode råd er disse:

  • Gør en indsats for at forstå hvad læringsmålene er
  • Gør en indsats for at forstå hvorfor de forskellige undervisningsaktiviteter findes. I enhver videregående uddannelse er der gode grunde til at bestemte kurser og projekttemaer findes.
  • Tal med din underviser og brug hende som en vigtig resurse til læring
  • Arbejd sammen med andre, der følger uddannelsen
  • Forbered dig til undervisningen ved at læse lærebogen og brug den på at opnå en sammenhængende forståelse i stedet for at lede efter svar på opgaver
  • Opfat de eksempler, som er i kursusmaterialet, som “opgaver med løsning”

Det interessante er, at dette er faktisk præcis de samme råd, jeg vil give, og han opsummerer dem godt og præcist. Jeg håber, de vil blive læst af mange.

Meget af det, Rhett Allain skriver, bunder i én og samme erkendelse: Ikke alle behøver samme indsats for at lære, men for at lære, skal man lave målrettede aktiviteter. Der er desværre mange, der tror at der er genveje, men ligesom der ikke er genveje til at komme i god form, er der ingen genvej til at lære. Selvfølgelig kan man som den lærende komme i ubehagelige situationer, som f.eks. at læringsmålene er uklart præsenteret eller at underviseren ikke er nem at tale med. De gode råd er ikke et forsøg på at placere ansvaret hos den ene part; både underviser og lærende skal forpligte sig.

Men alt dette indikerer samtidig, at den idé om flidskarakterer, som en undervisningsminister har luftet, bunder i en misforståelse om at aktivitet og læring ikke er forbundet med hinanden. For de allerfleste lærende vedkommede er der en klar sammenhæng mellem hvad man gør og hvad man lærer. Det ville derfor være langt bedre at fokusere på god studieteknik, altså hvad man skal gøre for at lære, end at tale om “flid”.

(Visited 25 times, 1 visits today)