I 1961 byggede styret i DDR en mur gennem Berlin og et hegn langs den indre tyske landegrænse for at forhindre borgene i at flygte ud af DDR til Forbundsrepublikken. I 1989 gik den ikke længere. Men nu er der mure igen.

Vore dages mure har et andet formål, nemlig at forhindre mennesker i at komme ind i landet.Der er høje hegn rundt om Spaniens enklaver Ceuta og Melilla i Nordafrika. Grækenland har bygget en 40 kilometer lang mur langs grænsen til Tyrkiet, Litauen vil opføre et 508 kilometer langt hegn mod Belarus, og Polen vil gøre det samme. Styret i Israel har bygget en mur i de besatte områder for at forhindre palæstinenserne i at komme ind i Israel. Donald Trump ville bygge en mur på grænsen til Mexico.

Den danske historiker Uffe Østergaard er blevet nationalist på sine gamle dage og forsvarer de nye mure i Europa. Han siger

Rom endte med at gå nedenom og hjem, men muren var dog med til at sørge for, at kollapset blev forsinket i flere hundrede år…. Man må sige, at politikken med at opføre mure har sine begrænsninger, men spørgsmålet er, om Europas nye mure og hegn vil gøre os i stand til at overleve blot nogle få ekstra år, eller om de vil give os flere hundrede år ekstra.

MArtin Gøttske: Europa bygger flere mure for at stoppe flygtninge: »Vi må håbe, at det udskyder Europas fald«, Information 30. august 2021 (https://www.information.dk/udland/2021/08/europa-bygger-flere-mure-stoppe-flygtninge-maa-haabe-udskyder-europas-fald)

Det interessante er, at selv mur-tilhængeren ved, at også denne mur en dag vil falde. Men hvad skal der ske efter murens fald? Så vidt jeg kan se, kommer Uffe Østergaard ikke med noget bud på et svar.

Murene er kun et forsøg på at skabe en form for midlertidig sikkerhed. Vi kender ideen fra de såkaldte gated communities, som er afsondrede kvarterer for velstillede borgere og et fænomen udbredt ikke mindst i USA. Der er hegn omkring gated communities og vagtposter. Men adskillelsen skaber ikke stabilitet, men det modsatte.

Forskningen viser om gated communities (og det skrev jeg om her i 2013), at de rige mennesker, der bor der, ikke føler sig trygge. Tværtimod. Jo mere man er afsondret fra andre, jo mere frygter man dem. Når murene falder, har vi efter alt at dømme ikke fået et trygt Europa, tværtimod. Erfaringerne fra Tyskland viser, at der knap 32 år efter Murens fald stadig er udfordringer med at skabe tillid i vores naboland – og her har vi endda at gøre med en befolkning med fælles sprog og baggrund, herunder en fælles forhistorie, der er meget længere end de “kun” 28 år, hvor landet var delt i to.

(Visited 23 times, 1 visits today)