Finansministeriets beregninger viser ifølge Politiken, at 250 ud af 20.000 mennesker forventes at været kommet i arbejde i 2025, hvis regeringen får indført deres plan om “nyttejobs” og pligt til at arbejde i 37 timer om ugen.  Men hvad siger Mattias Tesfaye til det?

Min egen ambition er, at det er markant højere. Og jeg har selv en forestilling om, at når folk går ud ad døren om morgenen og ved, at de kun får den sædvanlige ydelse for det, og at der faktisk er en jobåbning et andet sted, mon ikke der er en enkelt eller to hist og pist, der så siger: Jamen så går jeg ned og tager det job i Føtex?

Mattias tesfaye , citeret fra Politiken 9. september 2021 (https://politiken.dk/indland/art8361646/Et-nyttejob-er-ikke-et-selvrealiseringsprojekt)

Det, som dette svar afslører, er en forvisning om at der er altid er et arbejde at få, men at det er en personlig modvilje, der forhinder fuld beskæftigelse i Danmark. Engang var der nogen, der skelnede mellem de “indbildt arbejdsløse” og de “egentlige arbejdsløse”, men nu findes der kun “indbildt arbejdsløse”. Regeringen er i fuld gang med at definere og bekæmpe “den nye dovenskab”. De nye dovne er, så vidt jeg kan se,

  • De nyuddannede
  • De unge som sådan
  • Kontanthjælpsmodtagerne
  • Flygtningene
  • Kvinder “af anden etnisk oprindelse”
  • Borgere, der lige nu ikke har et arbejde, og modtager dagpenge
  • Borgere, der er utilfredse med det arbejde, de har lige nu

Det er samtidig tydeligt af Mattias Tesfayes udtalelse, at aktiveringen først og fremmest er tænkt som en sanktion rettet mod de nye dovne, så de kan overgive sig til pligtens nødvendighed.

(Visited 42 times, 1 visits today)