Også dataloger er borgere og også dataloger har et ansvar for hvad der sker i verden. Hvis man søger arbejde inden for softwareudvikling, bør man gøre op med sig selv, om man vil arbejde for firmaer, der udvikler og sælger software til lande, der bryder menneskerettighederne. Jeg ved, at nogle mener, at etiske overvejelser ikke har gyldighed – at så længe en aktivitet er lovlig, kan man deltage i den. Men hvis man har denne indstilling, bør man overveje sin holdning til firmaer, der aktivt søger at omgå gældende lov.

En af de rigtig grimme væbnede konflikter i disse år er borgerkrigen i Yemen. Krigen begyndte i september 2014, hvor houthi-oprørere rykkede ind i hovedstaden Sana’a. Fire måneder senere havde oprørsgruppen opnået kontrol med landets regering, og præsidenten flygtede. I marts 2015 begyndte en koalition ledet af Saudi-Arabien, der ser houthi-oprørerne som en stedfortræder for Iran, så at bombe oprørerne fra luften. Ud over Saudi-Arabien er Qatar, Bahrain, Kuwait, Forenede Arabiske Emirater (FAE), Egypten, Jordan, Marokko og Sudan indblandet i krigen i Yemen.

Læger Uden Grænser har benævnt krigen en af vor tids største humanitære katastrofer. Ifølge UNHCR er mere end to millioner mennesker internt fordrevne – dvs. flygtninge i eget land. Det er knap 10 procent af landets befolkning. Sundhedsvæsenet er for længst brudt sammen, og nøden er enorm. Krigsforbrydelserne står i kø. Amnesty International har indtrængende opfordret til at ingen hverken direkte eller indirekte forsyner krigens parter med våben. Og i november 2018 besluttede Udenrigsministeriet at suspendere godkendelser af eksport af våben og militært udstyr til de Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien, netop på grund af deres rolle i borgerkrigen i Yemen.

Hvad har det med softwareudvikling at gøre? Desværre temmelig meget. IT-virksomheden Systematic i Åbyhøj er en stor aftager af kandidater i datalogi og beslægtede fagområder; jeg kender selv flere, der har arbejdet der. Danwatch og TV 2 har nu afsløret, at Systematic har leveret militær software til FAE, på trods af Udenrigsministeriets beslutning og på trods af at Danmark og resten af EU i 2008 tilsluttede sig et princip om ikke at levere våben til lande, hvor der er risiko for, at våbnene bliver brugt til at overtræde folkeretten.

Systematics finte er at levere militær software pr. stedfortræder. Den 28. november 2018 søgte virksomheden om tilladelse til at eksportere til Storbritannien. Kun fire uger efter søgte det britiske firma, som Systematic havde eksporteret til om og fik tilladelse til at eksportere til FAE.

En anden stor aftager af kandidater i datalogi og beslægtede fagområder er Terma. I 2020 blev det afsløret, at Terma eksporterede militært udstyr til FAE, men i tidligere i år lukkede politiet sagen

Jeg vil opfordre til, at man læser hvad DanWatch har fundet ud af om Systematics eksport til FAE.

(Visited 32 times, 1 visits today)