Fremmedarbejderbladets bagside i juli 1972 handlede om ligestilling mellem mænd og kvinder. Billede: Adjs –  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

I 1971 siden lavede Mette Knudsen og Rachid Mehailia en kortfilm, der simpelthen hed Fremmed, og som handlede om migrantarbejdere i Danmark og deres erfaringer med det danske samfund. Samme år kom der en anden (endnu kortere) film, De fremmede af Marian Marzynski, der også handlede om migrantarbejdere i Danmark. Ordet, de danske medier dengang brugte om disse borgere fra bl.a. det daværende Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan, var “fremmedarbejder”. Efterhånden fik ordet (ligesom andre engang neutralt opfattede ord) en nedsættende klang og gled ud af sproget. Og så alligevel.

I denne måned, 50 år senere, er der blevet indgået en aftale om at der ikke skal optages nye elever på seks danske gymnasier i det kommende år. I en pressemeddelelse fra regeringen udtaler den bl.a. i New Zealand så kendte Marie Krarup at

DF har et ønske om, at ingen danske børn skal være i mindretal på et dansk gymnasium. Derfor ønsker vi at give de gymnasier med en meget stor andel fremmede mulighed for en ny start med den nye aftale om fordeling af elever samt midlertidig lukning indtil fordelingen kan virke i praksis…

Marie Krarup, citeret i Pressemeddelelse fra Børne- og Undervisningsministeriet (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/okt/211004–aftale-giver-mulighed-for-ny-start-til-6-institutioner)

Det er bemærkelsesværdigt på en ubehagelig måde, at unge mennesker fra Danmark, der er elever på gymnasier i Danmark, bliver kaldt “fremmede” af politikere i 2021.