Kan man være stresset, hvis man ikke har et arbejde?

Der er igen kommet fokus på den følelse af stress, som arbejdsløse og sygemeldte ofte slås med. Landets nuværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger i dag i en artikel i Politiken at

Den anden ting er, at vi fortsat skal stille krav til dem, der ikke er i arbejde. Efter min mening er det mest nederdrægtige, man kan gøre over for andre mennesker, at placere dem på passiv overførselsindkomst. Lige nu har 28.000 mennesker været i kontanthjælpssystemet i mere end fem år. De må føle sig parkeret og glemt, og jeg kan ikke forestille mig noget, der er ret meget mere stressende end det…

Desuden er det også kun rimeligt over for de borgere, der hver dag står op, arbejder og betaler deres skat, at vi stiller krav og hjælper med at få de arbejdsløse i arbejde igen.

Men stress opstår, når der er krav og forventninger, som man ikke kan leve op til eller føler, at man ikke kan leve op til. Og de arbejdsløse bliver netop mødt med mange krav – bl.a. kravet om at man skal søge mindst 1 nyt job om ugen og kravene om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (som udmøntet i bekendtgørelsen om rådighed). Når det drejer sig om mennesker, der har været på kontanthjælp i fem år, er det tydeligt, at der er nogle forventninger fra andre, de ikke har kunnet leve op til.

Netop denne holdning, hvor en politiker forbinder selve dette at modtage overførselsindkomst med noget, der i sig selv er grundlæggende forkert, og dertil taler om at det er nødvendigt at stille krav til de arbejdsløse af hensyn til en anden befolkningsgruppe (!),  kan ikke andet end forstærke følelsen af ikke at være god nok hos dem, der har været arbejdsløse i lang tid. Det er faktisk også præcis de holdninger, som beskæftigelsesministeren giver udtryk for, der er med til at fastholde arbejdsløse i en følelse af stress. Det er underligt, at han ikke kan se dette selv.

Flygtningekrisen to år senere

Tilbage i sommeren 2015 var der i Danmark stort fokus på det, man dengang kaldte for flygtningekrisen. Den indtraf omkring tidspunktet for folketingsvalget, og under valgkampen dét år fyldte den rigtig meget.

Men hvad er der sket siden da? Der kom langt færre asylansøgere til Danmark i 2017 end der kom i 2015  – faktisk var tallet det laveste siden 2008. Men når man læser om borgerkrigen i Syrien og udviklingen i Eritrea, bliver det hurtigt klart, at der ikke er mindre grund til at flygte. Det, der derimod er sket, er at der nu befinder sig endnu flere flygtninge lige uden for EU. Det er EUs aftale med Tyrkiet, der skulle gøre det sværere for flygtninge at komme til EU, der har været med til at ændre tallene.

Der var, da aftalen blev indgået, en forventning om at mange asylansøgere ville blive sendt tilbage til Tyrkiet fra Grækenland, men det er ikke sket. Dette skyldes bl.a. at de græske domstole ikke ser Tyrkiet som et sikkert land at vende tilbage til.

Det er interessant på en trist måde, at “flygtningekrisen” først og fremmest var interessant af strategiske årsager: den skulle bruges til at føre valgkamp og siden til at fungere som begrundelse for ganske mange udspil fra regeringen. I dag er flygtningene, som det hele skulle forestille at handle om, derimod blevet glemt. Som så mange andre internationale emner i dansk politik dukker de kun op, for at politikere kan føre indenrigspolitik. Det er trist at skulle indse.

Kirsten Stallknecht

Forsiden af festskriftet udgivet i anledning af Kirsten Stallknechts 75-års-dag i 2012.

Da jeg var barn, hørte jeg ofte om Kirsten Stallknecht i nyhederne. Hun blev forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i 1968; dengang var hun 30 år gammel. Hun gav sig til at omstrukturere DSR, dens administration og økonomi, og hun begyndte at styrke organisationens placering i det fagretlige system. Tre år senere, i 1971 fik DSR en hovedaftale, der indebar retten til at etablere konflikt, og i 1973 strejkede de danske sygeplejersker for første gang. Det var en strejke, der varede to måneder. Senere blev Kirsten Stallknecht bl.a. forkvinde for FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd), der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte. Hun fik også en del andre bestyrelsesposter uden for fagbevægelsen.

Kirsten Stallknecht havde bl.a. også tid til partipolitik; hun var medlem af hovedbestyrelsen i sit parti. Og her bliver det interessant, for hun var ikke socialdemokrat, sådan som ganske mange andre fagforeningsledere traditionelt har været. Næ, hun var såmænd medlem af Det Konservative Folkeparti.

I dag er det blevet lige så svært at forestille sig en fagforeningsleder, der er konservativ og kæmper for offentligt ansattes strejkeret, som det er blevet at forestille sig en højkommissær for UNHCR, der arbejder for kvoteflygtninge og samtidig er tidligere statsminister for Venstre (her tænker jeg selvfølgelig på Poul Hartling, der var flygtningehøjkommissær fra 1978 til 1985).

Kirsten Stallknecht lever stadig – hun er nu 80 år gammel. Gad vide, hvad hun tænker om den lockout, der nu truer?

Permanent overarbejde

I fredags havde jeg en dag, der på nogle måder var typisk. Jeg havde en tidlig aftale ved tandlægen, og kl. 8.10 kunne jeg tage på arbejde. Om formiddagen underviste jeg et stort hold på Frederik Bajers Vej 7H, og da jeg pakkede min computer sammen i undervisningslokalet kl. 11.55, så jeg at der var en mail fra to studerende, som arbejder som programmører på et udviklingsprojekt, jeg og to kolleger laver. De ville gerne mødes med mig med det samme om noget vigtigt. Jeg skyndte mig tilbage til mit kontor og snakkede med dem, mens jeg spiste min mad. Kl. 12.20 tog jeg af sted til Langagervej 7H for at afholde en workshop i adjunktpædagogikum. Kl. 15.30 var workshoppen færdig; jeg pakkede mine ting sammen og snakkede med to af deltagerne. Kl. 16.00 cyklede jeg hjem.

I dag, søndag, havde jeg også en typisk dag, selv om jeg rent faktisk havde fri. Jeg sad og læste arbejdsblade fra to af de projektgrupper, jeg er vejleder for, og jeg reviderede nogle dokumenter i den Horizon 2020-ansøgning, jeg er med til at lave.  Den har frist den 17. april, men på grund af den kommende lockout skal jeg have den færdig søndag den 9. april. Jeg svarede på et spørgsmål pr. mail fra en, jeg underviser. Og så skrev jeg lidt på en artikel, jeg laver sammen med en kollega og to studerende. Det havde jeg nemlig ikke nået i ugens løb på grund af møder.

Det er ikke usædvanligt, at det er på den måde. Universitetslærere har ikke nogen arbejdstidsaftale i deres overenskomst. Nogle gange har det været en fordel –  ligesom folkeskolelærere i gamle dage har det nemlig gjort det muligt for mig at arbejde hjemme, hvis jeg har skullet have mange ting fra hånden uden at blive forstyrret. Og jeg kunne have en tidlig tandlægeaftale, hvis bare jeg kompenserede for det i den anden ende.

Men arbejdet ender let med at blive grænseløst. Man bliver tit drevet af sin dårlige samvittighed, for der er meget, man skal nå, og der bliver stadigt flere krav til hvad man skal kunne for at være en ordentlig universitetslærer. Samtidig er de fleste universitetslærere plaget af en faglig stolthed, som det er svært at leve op til. Jeg er endda en helt gennemsnitlig én af slagsen, og det i den lave ende. Jeg skal præstere mere og bedre; dét er tydeligt, når jeg bliver bedømt.

Jeg har fået voldsom kritik af min undervisning (nogle studerende har givet udtryk for, at jeg formodentlig er helt ude af stand til at kunne lære nogen noget, og de vil uden tvivl føle det som en hån, hvis de nu læser, at jeg bidrager til adjunktpædagogikum), men jeg prøver systematisk at udvikle min undervisning i håb om at kunne lave en undervisning, der er acceptabel. Jeg publicerer kun nogle få artikler om året, men jeg prøver at publicere mere, så jeg kan skaffe nogle flere BFI-point. Jeg har så godt som ingen forskningsmidler, men jeg skriver ansøgninger for at skaffe nogen midler, for det skal jeg. Så kan jeg måske en dag igen få PhD-studerende og mulighed for faglig fordybelse.

Undersøgelser viser, at den gennemsnitlige universitetslærer har en arbejdsuge et pænt stykke over 40 timer. Hvis vi ser på den arbejdstid, der opgøres i registrerede undervisningstimer, har jeg leveret hundreder af undervisningstimer mere end min normering.

Jeg kunne godt tænke mig at have en arbejdstidsaftale, og at den skulle være del af min overenskomst. Det ville kunne gøre det af med det grænseløse arbejde én gang for alle, og måske ville det også tvinge universitetet og de andre, der har forventninger til mig, til at tænke mere over, hvilke forventninger, det er rimeligt at have. Måske ville jeg også få en lidt bedre samvittighed.

Det grænseløse arbejde er et fælles vilkår for mange offentligt ansatte, og det er det, fordi det for mange af os først og fremmest er en faglig stolthed, ikke lønnen, der udgør vores motivation.

Sådan som hele overenskomstsituationen ser ud lige nu, er det dog ikke en afklaring her, der ligger i kortene. Vores fagforeninger for de offentligt ansatte prøver sammen at få en anstændig arbejdstidsaftale for folkeskolelærerne ind i deres overenskomst i stedet for den lov, der lige nu regulerer deres arbejde. Før det kan ske, kan vi ikke få gjort noget ved det grænseløse arbejde for alvor.

Hvad har euroen med storkonflikten at gøre?

Ofte bliver euroen solgt som en simpel løsning, der gør at vi ikke skal bruge en hel masse forskellige rejsevalutakøb og at det bliver nemt at foretage handel på tværs af lande. Men der er en forbindelse fra euroen til de igangværende overenskomstforhandlinger, som aldrig bliver nævnt. Euroen indebærer nemlig også en fælles styring af EU-landenes økonomiske politik, og den er bl.a. fastlagt i den såkaldte Europluspagt, som er en aftale, der blev indgået i 2011 mellem de 17 euro-lande, der dengang var, og Danmark, Polen, Letland, Litauen, Bulgarien og Rumænien. De, der tiltræder Europluspagten, forpligter sig til nogle mål på statsligt niveau. EU-kommissionen kontrollerer, om disse mål bliver nået, og afrapporterer årligt. Så selv om Danmark ikke er med i euro-samarbejdet, er den danske regering alligevel forpligtet af det i forhold til sin økonomiske politik.

I Europluspagten er lønforhandlinger og lønudvikling direkte nævnt; der står

Hvert land vil være ansvarligt for de specifikke politiktiltag, som det vælger for at fremme konkurrenceevnen, men der vil blive rettet særlig opmærksomhed mod følgende reformer:

i) foranstaltninger til at sikre en omkostningsudvikling, der er i overensstemmelse med produktiviteten, med respekt for de nationale traditioner for arbejdsmarkedsdialog og -relationer, f.eks.:

 • gennemgang af lønfastsættelsesordningerne og om nødvendigt af graden af centralisering i forhandlingsprocessen og af indekseringsmekanismerne, dog således at arbejdsmarkedets parters autonomi under de kollektive forhandlinger fastholdes
 • sikring af, at lønoverenskomster i den offentlige sektor understøtter bestræbelserne vedrørende konkurrenceevnen i den private sektor (under hensyntagen til den vigtige signaleffekt af lønningerne i den offentlige sektor)

Længere nede i pagten står der så dette:

For hvert land vil enhedslønomkostningerne blive vurderet for økonomien som helhed og for hver større sektor (fremstillingsindustrien, servicesektoren samt den konkurrenceudsatte og den ikke-konkurrenceudsatte sektor). Store og vedvarende stigninger kan føre til en svækkelse af konkurrenceevnen, især hvis de kombineres med et stigende underskud på betalingsbalancens løbende poster og faldende markedsandele for eksporten.

Så derfor hænger det faktisk sammen – af hensyn til euroen skal regeringerne forsøge at bremse lønudviklingen og specielt forhindre at udviklingen af lønninger i den offentlige sektor bliver for gunstig for lønmodtagerne. Og der er hermed endnu en forklaring på, hvorfor to forskellige danske regeringer med hver deres partisammensætning har anlagt samme strategi i overenskomstforhandlingerne. Ud over at bruge overenskomstforhandlingerne som en strategi for at kunne gennemføre nedskæringer, bliver overenskomstforhandlingerne et sted, hvor den danske regering skal leve op til forpligtelserne fra EU.

Medieforlis

I går skrev jeg om de mange udspil fra regeringen, der kommer med knap en uges mellemrum fortiden. I dag kom det såkaldte “medieforlig”, hvor licensen erstattes med betaling over skatten (og det er også på høje tid), men hvor DR skal beskæres med 20 procent over de næste fem år. Det er ikke tit, man ser at en organisation beskæres så drastisk og så hurtigt. I disse tider, hvor der tales mere om fake news end før, er det især trist at se denne form for nedskæring.

Mette Bock siger, at DR har brug for en “brændende platform”. Det her minder nu mere om den brændte jords taktik – den, der går ud på at destruere så meget som muligt, mens man trækker sig tilbage.

Overbelastet med udspil?

Vi er kun to en halv måned inde i 2018, og vi har allerede oplevet disse udspil fra regeringen:

 • Udflytning af 4000 statslige arbejdspladser, herunder opdelingen af Miljøstyrelsen (17. januar)
 • Nyt optjeningskrav for dagpenge (7. februar)
 • Sammenbrud i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område (23. februar og frem)
 • “Ghettoudspillet” (2. marts)
 • Varslet om lockout af 440.000 offentligt ansatte  (7. marts)
 • Rapporten Universitetsuddannelser til fremtiden (12. marts)

Der er kun få uger, til tider endda kun få dage mellem alle disse udspil, der hver især vil påvirke ikke helt få mennesker.

Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om denne pludselige initiativrigdom her tidligt i 2018 mon er udtryk for en strategi fra regeringens side – at meningen er, at de mange udspil skal “skygge for” hinanden og især, at konflikten skal komme i fokus på bekostning af de mange andre forslag. Når regeringen så griber ind i konflikten, vil den fremstå som ansvarlig og få øget opbakning, og alle de andre forslag er da trængt i baggrunden og glider nemmere ned.

Det er i al fald udmattende at følge med i.

Sen kritik

I dag behandlede vi evalueringerne for efterårets undervisning i studienævnet. Evalueringerne kommer fra anonyme spørgeskemaer, som studerende udfylder ved starten på det nye semester.

Men ofte er det underligt at læse evalueringerne, og af til kan det være underligt forstemmende. I det kursus, jeg havde været med til at holde i efteråret, kunne jeg bl.a. læse at nogle syntes,at der var problemer med lyden på mine podcasts. Andre var utilfredse med at der var noget, jeg ikke havde forklaret godt nok.

Jeg vil selvfølgelig tage denne kritik til mig og gøre noget ved alle de forhold, som studerende fandt kritisable. Men hvor ville jeg da ønske, at jeg havde fået den slags at vide, mens kurset fandt sted! Det er underligt at få en anonym kritik, der kommer så sent, og som man ikke kan svare på. Hvis jeg havde vidst, at de studerende var utilfredse med lyden på mine podcasts,  kunne jeg nemlig havde gjort noget ved den dårlige lyd og jeg kunne have givet en bedre forklaring på det, de studerende ikke syntes at jeg forklarede godt nok. Men nu, flere måneder efter kurset afslutning er det for sent. Jeg kan ikke engang bede om uddybende kommentarer, for jeg ved ikke, hvem det var, der var utilfredse.

Der er også en anden form for kritik, der forhindrer dialog, og det er den stadigt mere udbredte form for tavs protest, der består i studerende vælger simpelthen at blive væk fra den undervisning, de er utilfredse med. Kombinationen af en protest, som man som underviser ikke kender årsagen til, og de sene evalueringer, hvor kritikken pludselig vælder frem og man ikke ved fra hvem, er ikke rar og heller ikke velegnet til at rette op på det, der er galt.

Man kunne tro, at de styringsgruppemøder, der er undervejs i semesteret, kunne fange utilfredsheden. Men nogle aktiviteter giver ikke anledning til ret mange kommentarer undervejs i semesteret, hvorimod der kommer mange og negative kommentarer i den anonyme evaluering ved begyndelsen af det kommende semester. En mulig forklaring er, at studerende frygter repressalier forbundet med at kritisere undervisningen. En sådan frygt burde dog være helt ubegrundet. Ville jeg hævne mig på en studerende, der sagde at lyden på mine podcasts ikke var god nok? Selvfølgelig ikke.

For mig at se peger dette på at hver enkelt af os, der underviser, skal finde en måde at håndtere kritikken på, mens kurset finder sted. I virkeligheden er dette en langt bedre kvalitetssikring end de påtvungne evalueringer ved begyndelsen på næste semester. Hvis vi kunne få en bedre dialog med de studerende undervejs, ville det kunne hjælpe på stemningen på holdet.

Måske kunne man have en anden slags evaluering efter kurset, nemlig følgende spørgsmål til de studerende:

 • Er der forhold i forbindelse med undervisningen, som ikke blev håndteret undervejs i forløbet?
 • Hvorfor blev de ikke håndteret?

og følgende spørgsmål til underviserne:

 • Hvordan undersøgte du, om der var forhold ved din undervisning, som de studerende ville have lavet om på?

På den måde ville begge parter blive mere bevidste om deres ansvar for at finde frem til det, der bør ændres, og til at finde ud af hvordan det skal ske.

Forstædernes Buddha

Nogle gange, når verden er kompliceret og anstrengende (og det er den lige nu) må jeg ty til musikken for at finde en form for ro. For tiden får jeg lyttet til The Buddha of Suburbia. Dette album er det sidste, jeg manglede for at eje alle David Bowies albums, og i alt for mange år har jeg udskudt at købe det. The Buddha of Suburbia blev til i 1993, oprindelig som et lydspor til BBCs dramaserie af samme navn baseret på Hanif Kureishis roman (af samme navn). Der er ikke så mange anmeldelser af albummet derude, og det er synd. Det er nemlig ikke noget dårligt album, og det er underligt, at jeg i så lang tid gik forbi det. Jeg har vel troet, at det ikke var et “rigtigt” Bowie-album.

The Buddha of Suburbia er den i USA bosatte David Bowie for en stund tilbage i London og dens forstæder, og på instrumentalnumrene mærker man tydeligt en tilbagevenden til lydbilledet fra de instrumentale dele af Low og fra Heroes. Det klæder ham.

Her er titelnummeret.

Enstrenget?

I dag barslede de såkaldte Udvalg om bedre universitetsuddannelser under Uddannelsesministeret med sin rapport Universitetsuddannelser til fremtiden.

Udvalget består af 11 medlemmer, hvoraf 5 kommer fra de danske universiteter (og to af disse medlemmer er rektorer). Så præcis som i andre sammenhænge er der eksternt flertal. Dansk Industri og Dansk Erhverv er med, og der er en afdelingschef fra Finansministeriet med. Den ene af de to professorer, der er med, er professor i økonomi.

Der er synspunkter i rapporten om mange forskellige forhold af uddannelserne – lige fra optagelse på uddannelser over antallet af uddannelser til evaluering af undervisning. Også den daglige ledelse af uddannelserne er der holdninger til. Om studienævnene står der

Der er i dag uklarhed om ansvarsfordelingen mellem studienævn og den enstrengede ledelse. Et flertal i udvalget (Uddannelses- og Forskningsministeriet, Finansministeriet, David Dreyer Lassen, Mads Bryde Andersen, Dansk Industri og Dansk Erhverv) anbefaler, at universitetsloven ændres, så ansvaret for uddannelsernes indhold og kvalitet forankres entydigt i den enstrengede ledelse. Det indebærer en ændring af kompetencefordelingen mellem studienævn og den enstrengede ledelse, således at det entydigt bliver ledelsens ansvar at tilrettelægge arbejdet med og udstikke rammerne for uddannelsernes indhold og kvalitet. Studienævnene vil fortsat skulle spille en vigtig rolle i arbejdet med at udarbejde studieordninger, følge op på uddannelsesevalueringer og merit m.v. inden for de rammer, som ledelsen fastsætter.
For yderligere at understøtte det ledelsesmæssige ansvar for uddannelsernes indhold anbefaler flertallet i udvalget, at studielederen altid er formand for studienævnet.

Jeg bemærker, at udvalget altså vil koncentrere magten hos studielederen, og at studielederen skal vælges af universitetets ledelse uden om studienævnet i stedet for ved indstilling fra studienævnet. Hvis dette bliver studienævnenes fremtidige rolle, nemlig at skulle adlyde en udefra kommende studieleder, er min lyst til at deltage i studienævnsarbejde i fremtiden så lille, at den er ved at være væk. Vi har allerede set de meget tydelige konsekvenser af den “enstrengede” ledelse på danske universiteter (bl.a. på mit eget universitet), nemlig en voldsom koncentration af magten hos rektor. og det kan ikke undre at et udvalg der bl.a. har to rektorer som medlemmer helst bare vil have mere af den slags.