Studiefremdrift

Der er ikke mange på de videregående uddannelser, der er glade for studiefremdriftsreformen. Bare ordet kan sende kuldegysninger gennem mange universitetslærere og -studerende. Politikerne har til gengæld været glade for dette tiltag, der betyder at alle studerende hvert semester skal være tilmeldt mindst 30 ETCS undervisning. En af konsekvenserne bliver, at studerende, der kommer bagud med studierne, …

Fremdrift og reaktion

Politiken har endnu en leder om gymnasiets krise. Den kommer i forlængelse af en lang række artikler og debatindlæg om hvordan gymnasieelever og universitetsstuderende ikke tager deres uddannelser alvorligt.  Lederen citerer en undersøgelse fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet, som viser at 40% af 1500 adspurgte gymnasieelever  laver lektier “af og til, sjældent eller aldrig”, …