Kategorier
Blog Menneskerettighederne

De sidste to linjer mangler

Udrejsestempel fra Damaskus (Manaj2, licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 License.)

Sagen om at fratage mennesker på flugt fra Syrien deres opholdstilladelse i Danmark med henblik på at udvise dem er en kilde til stor bekymring for mig og mange andre. Begrundelsen: At der skulle være sikkert i Damaskus-regionen bliver anfægtet af mange i Danmark og ikke mindst uden for landets grænser.

Socialdemokraternes Rasmus Stoklund fremhæver på Facebook vurderingen af situationen i Damaskus-området foretaget af EUs asylkontor, European Asylum Office.

Herunder er, hvad der faktisk står i konklusionen, inklusive de sidste to linjer. Dem har regeringen nemlig helt bekvemt undladt at tage med. Men de er alt andet end uvæsentlige – og enhver tildeling af asyl bygger på en individuel vurdering. Det er bestemt ikke dét, regeringen taler om.

Looking at the indicators, it can be concluded that indiscriminate violence is taking place in the governorate of Damascus at such a low level that in general there is no real risk for a civilian to be personally affected by reason of indiscriminate violence within the meaning of Article 15(c) QD. However, individual elements always need to be taken into account as they could put the applicant in risk-enhancing situations.

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE: Damascus (https://easo.europa.eu/country-guidance-syria/damascus) (De sidste linjer er fremhævet med fed kursiv af mig)

Jeg kan heller ikke lade være med at bemærke, at ingen andre EU-lande tolker denne konklusion fra EUs asylkontor på samme måde som den danske regering gør.