Kategoriarkiv: Blog

Fakultetsfunktionen?

aau-stjerne

Sidst i august skrev jeg om planerne om en deling af det teknisk-naturvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet. Det var planer, der blev varslet helt kort i en mail fra rektor, hvor der stod

Bestyrelsen har bedt rektor kigge på en eventuel opdeling af TEKNAT i to fakulteter. Direktionen er gået åbent ind i denne opgave.

Allerede dengang i august efterlyste jeg en begrundelse for delingen, men det er der ikke kommet. Jeg har spurgt de to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, og heller ikke de kendte begrundelsen.

I denne uge kunne jeg høre, at der har været et møde mellem rektor og alle institut- og skoleledere fra det nuværende fakultet (note til udenforstående: AAU er ikke blevet en skole endnu, men “skole” er betegnelsen for en overstruktur på studienævnene, der blev indført for nogle år siden). Ingen af institut- eller skolelederne syntes ifølge det, jeg hørte, om ideen om at dele fakultetet. Men rektor har i en mail til universitetets medarbejdere skrevet

Et første forslag til en mulig opdeling, der kan skabe to profilerede fakulteter for henholdsvis ingeniører og IT-specialister, blev drøftet. Spørgsmål, tvivl, forslag og andre input blev noteret ned og vil blive brugt til at kvalificere det videre arbejde. En arbejdsgruppe med deltagere fra rektorat og fakultet vil i de næste måneder komme med forslag til scenarier, som skal diskuteres først i direktion og til sidst munde ud i en endelig beslutning i bestyrelsen.

I dag var jeg så til møde i Akademisk råd på tek-nat-fakultetet, og heller ikke her var der begejstring for ideen om en deling. Men det var tydeligt at resignationen var ved at sætte ind. Alt tyder nu på at det teknisk-naturvidenskabelige fakultet skal deles, og det trods at ingen af de berørte parter egentlig ønsker det. Begrundelsen har vi fortsat til gode at få.

Tidligere er vi i Akademisk råd blevet orienteret om væsentlige beslutninger, som fakultetet har truffet, efter at beslutningerne var vedtaget. Nu rykker denne uigennemsigtighed så et niveau op. I universitetets vedtægter står der i §5, stk. 9

Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.

men dette er en gummiparagraf. Det er bestyrelsen, der bestemmer hvad der er væsentlige beslutninger og i hvilket omfang der skal ske medbestemmelse og medinddragelse. Vi er mange, der mere og mere føler os som tilskuere til de store ændringer end som inddraget i beslutningsprocesserne. Det er symptomatisk at vi ikke kan få en officiel begrundelse for planerne om en deling af vores fakultet.

Flattr this!

Arven efter Carl Schmitt

Carl Schmitt (1888-1985)
Carl Schmitt (1888-1985)

Frankrig er i undtagelsestilstand i de næste tre måneder. Den belgiske hovedstad er i det store og hele lukket. I disse måneder er det som om man også i Danmark indfører en slags undtagelsestilstand, og det vi ser for tiden er en regulær despekt for menneskerettighederne.

Undtagelsestilstanden er blevet en slags uudtalt “nødvendigt ideal”. Den tyske jurist, filosof og nazist (!) Carl Schmitt skrev i sit berømte/berygtede hovedværk Politisk teologi om undtagelsestilstanden og han er ophavsmand til den ofte citerede bemærkning at

Suveræn er den, der bestemmer over undtagelsestilstanden.

Schmitt hyldede den stærke leder, der kunne sætte sig ud over sædvanlig lov og sædvanlig retspraksis. Rettigheder gælder ikke alle – der er undtagelser. Enten i form af undtagelser for alle “som nødret” eller som en permanent undtagelse for bestemte grupper.

Vi har nu set hele undtagelsesbegrebet dukke op i Danmark i debatten om statsborgerskab, hvor det generelt (dvs. også for lovlydige borgere) er blevet stadigt sværere at blive dansk statsborger. Det er tydeligt, at flere og flere politikere ikke længere taler om rettigheder, men på privilegier som man skal gøre sig fortjent til. Og i diskussionerne om den store humanitære krise, der skyldes borgerkrigene i bl.a. Syrien,  er vi for længst hinsides det punkt, hvor politikere fra Venstre og Socialdemokraterne taler om retten til beskyttelse mod forfølgelse for de mennesker, der er drevet på flugt. Nu handler det helt tydeligt om at beskytte sig mod flygtninge og om at få dem til ikke at ville være i Danmark.

I disse dage hører vi igen hvordan Dansk Folkeparti vil have et opgør med menneskerettighederne – hvis ikke den Europæiske Menneskerettighedskonvention (som skyldes Europarådet, ikke EU) kan blive ændret så Dansk Folkeparti kan acceptere den, skal Danmark udtræde af den. Venstre har ligeledes gjort sig til talerør for en skepsis over for den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Nu siger også Socialdemokraterne det; Mette Frederiksen siger

Jeg har selv været justitsminister og var dengang og er i dag betænkelig ved, at vi eksempelvis tildeler statsborgerskab til folk, der er til fare for Danmarks sikkerhed. Der synes jeg, at konventionerne beskytter de forkerte…

Løftestangen for al denne bekymring er bestemmelserne om ret til asyl og ret til statsborgerskab, men også bestemmelserne om fængsling af udlændinge (også mindreårige) på ubestemt tid uden adgang til en dommer er udtryk for denne tendens. I virkeligheden er dette tiltag måske det mest skræmmende af alt.

Det er uhyggeligt nemt for politikerne at fiske i rørte vande. Lige nu er det asylansøgere og kriminelle udlændinge, som de ikke bryder sig om. Men menneskerettighederne gælder også for de grupper af mennesker, som “ordentlige mennesker” ikke bryder sig om, og det er i høj grad når det gælder disse “forkerte” grupper at vi kan se hvor godt menneskerettighederne har det i et land.

Lige nu er det som om sædvanlig dansk retspolitik er lagt død, er offer for en undtagelse på ubestemt tid. Jeg ved godt at jeg ofte udtrykker min bekymring her på min blog, og nu gør jeg det så igen. Når nogen udtaler at menneskerettighederne er et problem, bliver jeg meget bekymret. Og Amnesty International er enig med mig.

Flattr this!

En spontan cykelsti

cykelsti

Dette syn ser jeg hver dag, når jeg cykler hjem fra universitetet. I mange år krydsede cyklister (og fodgængere) hen over det lille stykke græs bag Fredrik Bajers Vej 5, hen over parkeringspladsen og derfra ud på cykelstien gennem universitetsområdet. Alternativet ville være at tage den officielle, asfalterede omvej hele vejen uden om Nykredit-bygningen og forbi boligområdet. Til sidst var der slidt en tydelig sti hen over græsset, og nogle dage var der mudret og træls. Alle tog alligevel genvejen – også jeg.

Men for få måneder siden skete der noget: Omvejen hen over plænen blev gjort officiel, og på billedet kan man se den som det lille stykke med lidt lysere fliser.

Historien viser to ting. Den ene er kontrasten mellem det systemdesign, der bliver lagt op til og hvordan brugerne (her: cyklister og fodgængere) rent faktisk bruger systemet (der her er et stisystem!). Den anden er at det faktisk er muligt at mange mennesker kan skabe forandring uden at der er én person, der foranlediger ændringen på ét veldefineret tidspunkt. Mange trafikanter har gennem årene udøvet en lille, tavs protest mod stisystemets mangler, og det har så ført til forandringer.

Flattr this!

Alle er ens, men…

Jeg forstår godt intentionerne bag denne video fra BuzzFeed. Den viser nogle unge amerikanere, der vil gøre opmærksomme på deres forskelligheder selv om mange har en stereotyp om hvordan “alle muslimer” er. For nylig hørte jeg en dansk person med muslimsk baggrund, der om en afdød og højt elsket bekendt sagde: “Han var imam, men han var meget moderat.” Det var selvfølgelig ment på en kærlig måde.

Men samtidig er der et eller andet, der klinger lidt forkert. Ved at udtale sig på denne måde kommer man egentlig til at bekræfte andre menneskers fordomme om at fortæller andre at “muslimer er forskellige fra andre” samtidig med at man afviser disse fordomme.

Jeg ved ikke, hvad løsningen er – og det er en underlig historie om opgøret med fordomme, der lige så vel kunne fortælles om alle andre grupper, der bliver mødt med fordomme: “Han tilhører gruppen X, men han holder alligevel af Y”. Og egentlig er det vel også som ræsonnement (men ikke i hensigt) beslægtet med den berygtede “Jeg er ikke racist, men…”-vending, der skal overbevise andre om at det, den talende siger, ikke er udtryk for racisme.

Der er en interessant artikel i The Atlantic om hvordan hele dette underlige dilemma ser ud, set fra USA og set fra en amerikansk muslims synsvinkel. 

Måske kunne vi alle starte med at sige “og” i stedet for “men”, hvis vi absolut skal sige noget her. Der er jo ikke nogen modsætning mellem f.eks. at være muslim og at smile meget (jvf. en af de unge kvinder i videoen).

Flattr this!

Terror og angst

I dag døde mindst ti mennesker ved et terrorangreb i Cameroun.
I dag døde mindst ti mennesker ved et terrorangreb i Cameroun.

I går aftes for en uge siden fandt de forfærdelige terrorangreb sted i Frankrig. Det har været en underlig uge. En fodboldlandskamp i Tyskland blev aflyst. I går tog terrorister 177 mennesker som gidsler på et hotel i Mali. Boko Haram dræbte omkring 50 mennesker i Nigeria i flere terrorangreb. I Bruxelles ligger gaderne lige nu øde hen grund af terrortrusler, og også i dag har der været et selvmordsbombeangreb i Cameroun, der kostede mindst ti mennesker livet. I den mere harmløse ende har der været flere tilfælde af falsk alarm i København.

Herhjemme ved mig gør som vi plejer, men nogle gange strejfer tanken også mig og sikkert også mange andre. Hvad er det, terroren gør ved os?

Lærke Cramon skriver i Information i dag

Politikerne siger, at det værste, vi kan gøre er at give frygten plads. Så har terroristerne allerede vundet, siger de. Jeg har lukket frygten ind, og jeg ved, at mange af mine jævnaldrende også er bange. Jeg ville ønske, at vi ikke var det. Jeg ville ønske, at jeg ikke blev utryg ved synet af kampklædt politi, efterladte tasker og nervøse mænd i S-toget. Men problemet er, at jeg ikke kan huske, hvordan det føles ikke at være bange for terrorister.

Frygten er rettet mod noget bestemt, angsten er derimod ikke. Angsten er altid irrationel. Angst kan være en psykisk lidelse, som kan lamme et menneskes handlekraft og fornuft og på den måde være meget smertefuld og invaliderende.

Angstforeningen er en forening i Danmark for de mennesker, der selv eller som pårørende er ramt af denne form for angst. De skriver

Mange med generaliseret angst er bekymrede for, at de selv eller deres nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke. Man er bekymret for, om man skulle have overset noget i dagens løb, og forestiller sig alle mulige negative konsekvenser, såfremt der er det mindste, man ikke er sikker på er i orden.

Det minder i forbløffende grad om Lærke Cramons betragtninger. Jeg tror ikke at terrorismen skaber frygt; det den derimod skaber er angst.  Det engelske ord “terror”  betyder rædsel, og er i betydning tættere på ordet angst.

Flattr this!

De bygninger, vi får

Kantine-mellem-web
En kantine på Københavns Universitet.

Så er mit andet indlæg i Altingets tema om kvalitet i undervisningen tilgængeligt. Det er kommet til at hedde Datalog: Auditorier skader de studerende. Overskriften er det ikke mig, der har fundet på. Jeg ville ikke selv have formuleret mig så bastant. Auditorier skader ikke de studerende, de er bare ikke befordrende for læring.

Herunder er mit indlæg med den oprindelige overskrift.


De kan jo bare sidde i kantinen

Der er et stadig større fokus på resurser og økonomiske hensyn hos ledelsen på de danske universiteter og hos uddannelses- og forskningsministeriet. Det underlige er at jeg faktisk her er enig med dem: resurser er af enorm betydning for universiteternes drift. Men her stopper min enighed, for den megen tale om resurser går hånd i hånd med nedskæringer, ikke med en anerkendelse af hvilke resurser der faktisk er behov for. Tværtimod har vi i skrivende stund en uddannelsesminister, der udtaler at han ikke “anerkender” at nedskæringer på uddannelsesområdet vil påvirke kvaliteten af læring. Dette er ministersprog for blank afvisning uden argumenter.

Men det er både af betydning, hvor mange og hvilke undervisningsresurser der er til rådighed. En sådan resurse, man ofte tager for givet, er undervisningslokalerne. Når man bygger en ny universitetsbygning, der skal bruges til undervisning, eller nyindretter en eksistererende bygning til dette formål, kommer der så godt som altid et auditorium med i bygningsplanen. Det ligger dybt i mange der færdes i universitetsverdenen – og det ligger vel også dybt i mig – at sådan skal et rigtigt universitet være indrettet. Netop dét afslører imidlertid mest noget om vores opfattelse af hvordan universitetsundervisning bør være.

Også på Aalborg Universitet, der ellers hævder at hylde problembaseret læring og projektarbejde i grupper ser vi det samme fænomen: de fleste bygninger, som AAU lader opføre eller overtager, får et auditorium. Parallelt hermed ser vi at mange uddannelser på AAU i disse år holder op med at tildele de studerende grupperum i forbindelse med deres projektarbejde. Studerende er i stedet henvist til at arbejde hjemme eller sidde i universitetets kantine eller måske på gangene. Universitetets ledelse taler nu om at vi skal finde pædagogiske modeller, der kan understøtte andre former for problembaseret læring der ligner f.eks. hvad man ser i udlandet. Denne udvikling skyldes dog ikke et ønske om pædagogisk nytænkning, men derimod huslejemodellen, hvor hvert institut skal leje bygningerne via universitetet fra staten og skal holde huslejeuniversiteterne inden for sit budget. Den økonomiske model gør at universitetet ikke har råd til at opretholde en bestemt undervisningsform, og derfor vil ledelsen ændre den.

Hvis universitetet i stedet undlod at indrette auditorier og i stedet krævede at forelæsninger skulle holdes i kantinen og på gangene, ville der lyde et ramaskrig i medierne. Men forelæsninger er stadig uanfægtede som primær undervisningsmodel på danske universiteter.

Forelæsninger kan da også noget, men der er desværre også meget de ikke kan. Dette har man vidst siden Donald Blighs grundige dokumentation heraf i klassikeren What’s The Use of Lectures fra 1972. Forelæsninger kan viderebringe bestemte slags faktuel viden, og for underviseren kan en forelæsning give en illusion af succes: Man har fuld kontrol over hvad der skal ske gennem hele forelæsningen, og alt hvad der bliver sagt til forelæsningen er (i al fald ifølge forelæseren selv) uangribeligt. Også for en administrator er auditorier gode lokaler: De gør det muligt at undervise et stort antal studerende samtidig. Men hvad angår udvikling af mere komplicerede faglige kompetencer og selvstændig refleksion er forelæsninger dårligt egnede.

Det forelæsninger ikke kan, formår andre undervisningsformer med fokus på aktiv læring til gengæld ofte. Projektarbejdets store succes som undervisningsform på AAU og RUC viser sig i at den typiske studerende engagerer sig på en helt anden måde i projektarbejdet end i den traditionelle kursusundervisning. Gennem semesteret har de studerende aldrig svært ved at finde motivationen til at lave projekt, og resultatet bliver ofte en grad af læring, der flytter de studerende på afgørende vis.

De store auditorier tilskynder til en undervisningsform ikke opmuntrer underviseren eller de studerende til aktiv læring, endsige til personlig kontakt – hverken for de lærende indbyrdes eller mellem underviser og studerende. Alligevel er der auditorier alle vegne i universitetsverdenen, og når der er vægt på at have auditorier, bliver resultatet at der lægges vægt på at undervisning er lig med forelæsninger.

Hvis det skal være muligt at forbedre kvaliteten af undervisning på universitetsniveau, er det vigtigt at sikre at resurserne kan fremme de former for undervisning, der kan fremme læring og skabe gode muligheder for personlig kontakt mellem undervisere og studerende. Hermed mener jeg både tilstrækkeligt med undervisningstimer og passende fysiske rammer.

Flattr this!

Finansloven 2016

finanslovsforslag_huge

Når jeg ikke har skrevet om finanslovsforhandlingerne her, er det ikke fordi jeg er glad for indholdet af det, der i dag blev til en finanslov. Tværtimod. Den rummer en række paradokser.

  • Der er ingen tiltag til at imødegå klimaforandringerne. Tværtimod bliver der skåret her. Vi ved at klimaforandringerne vil true især lande i det globale Syd og tvinge mennesker på flugt. Men samtidig skærer man 2, 4 milliarder på u-landsbistanden.
  • Der bliver skåret 1,4 milliarder på forskning – samtidig med at man taler om vækst. Men det er netop vel forskning, der kan hjælpe os med at imødegå klimaforandringer og skabe en anderledes, bæredygtig form for samfundsudvikling.

Måske ender alting godt: De arbejdsløse beslutter sig omsider til at tage et arbejde og fattigdommen forsvinder på en eller anden måde (fattigdomsgrænsen er som bekendt afskaffet, men det er ikke sikkert at dette tiltag er nok). Klimaforandringerne ophører af sig selv, og de rige begynder at lade deres rigdom sive ned gennem systemet, sådan som tesen om nedsivningsøkonomi altid har forudsagt at den ville. Rigdommen siver endda ud til u-landene, der også bliver rigere. På de kornfede universiteter effektiviserer vi, uden at det går ud over kvaliteten af undervisning og forskning. En dag er alle glade for de visioner, som finansloven for 2016 havde for samfundsudviklingen. Der kom ikke til at ligge en regning i børneværelset, fordi de rige fik bedre vilkår og vi andre og miljøet omsider tog os sammen.

Men hvis det nu alligevel ikke ender godt, hvad gør vi så?

Flattr this!

At skrive er at tænke (Lær at skrive, del 2)

skrivemaskine

Flere gange på det seneste har jeg talt med mine kolleger om hvorfor studerende falder fra. Der er mange grunde, og en af dem er dårlige matematik-kundskaber. Men en anden grund har vi det med at overse: Der er studerende, der har svært ved at skrive og ikke bryder sig om at skrive. For ikke så længe siden skrev jeg om dette.

Jeg har nu fundet et andet indlæg, der stiller skarpt på forbindelsen mellem tanke og skrift i en af de erhvervsfunktioner, som rigtig mange af dem, jeg underviser, kommer til at bestride. I The Atlantic skriver den amerikanske softwareudvikler Alex Skopje om hvor vigtigt det er for en softwareudvikler at skrive:

If all the programmers I’ve worked with in my career had had good writing instructions, they would have been forced at an early age to think clearly, to communicate complex thoughts, and to combine simple ideas into compound ideas.

Alex Skopje stiller skarpt på det, han kalder for analytisk skrivning – at kunne udtrykke sig præcist, herunder at kunne argumentere præcist. Her henviser han til en artikel af Peg Tyre (også i The Atlantic) om skolen New Dorp i New York. Her havde man mange elever, der klarede sig så dårligt at de var helt ude af stand til at skrive mere end én eller to sætninger, når de skulle lave en skriftlig opgave.

En lærer ved New Dorp-skolen undersøgte hvad der især kendetegnede elever, der skrev godt.

Good essay writers, the history teacher noted, used coordinating conjunctions to link and expand on simple ideas—words like forandnorbutoryet, and so.

Og dette er rigtig interessant, for netop disse ord er det engelske sprogs modstykker til konnektiverne i udsagnslogik! Mange nyere undervisningsforløb i skrivning fokuserer på at undervise eleverne i brugen af netop sådanne ord, og dermed lærer de elever, der lærer at skrive, jo faktisk også logik.

Flattr this!

Anerkendelse af undervisning

2015-11-17 13.30.19 2015-11-17 10.35.02

I dag deltog jeg i konferencen Fra årets underviser til strategisk indsatsafholdt af Danmarks Evalueringsinstitut – der “udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud, skoler og uddannelser”. Konferencen, der blev afholdt på SDU i Odense, havde som sit erklærede formål var at undersøge bud på hvordan man bedre kan anerkende og udvikle kvalitet i undervisningen på danske universiteter.

Det er ingen hemmelighed at der i dag er stort fokus på forskning i den akademiske verden og at det er gennem mange publikationer og mange eksterne forskningsmidler, man kan få succes i sin akademiske karriere. Nogle universitetslærere udtrykker at kvaliteten af deres undervisning kommer i anden række, når bare deres forskning er god nok. Og atter andre er takket være store forskningsbevillinger helt frikøbt fra undervisning. Jeg har kolleger, der enten slet ikke har undervist i dette årtusinde eller i samme periode konsekvent har kunnet nøjes med at håndplukke interessante undervisningsopgaver (bl.a. vejledning af specialestuderende som de mener har forskningspotentiale eller forelæsninger i dele af bestemte kurser der omhandler deres forskningsområde). Sådanne forskere  får hædrende omtale. Der er derimod ingen guldstol i sigte, hvis man ender med at undervise meget.

Ved konferencen deltog en række uddannelsesforskere og ganske mange ledere, spændende fra studieledere over institutledere og dekaner til prorektorer og rektorer. Selv var jeg indbudt, fordi jeg i 2014 blev kåret til Årets Underviser på AAU. Der deltog også én studerende, nemlig forkvinden for Danske Studerendes Fællesråd. Og så fik jeg også genset Ingrid Stage, der indtil for nylig var forkvinde for min fagforening, Dansk Magisterforening.

Der var to indbudte foredrag. Det første, ved Keith Trigwell fra University of Sydney, gav først et rids at hvad vi i dag ved om kvalitet i undervisningen og hvordan vi bør forstå denne, og dernæst et overblik over hvilke tiltag man har gjort på universitetet i Sydney. Det var interessant at blive mindet om at alt det, vi ser som kvaliteter i forskning faktisk også er kvaliteter i undervisning!

Det andet, ved Keijo Hämäläinen, prorektor ved Helsinki Universitet,  handlede om det Teacher’s Academy (Opettajien akatemia) man der har skabt. Her kan særligt gode undervisere ved universitetet blive optaget og der er særlige incitamenter forbundet hermed.

Selv deltog jeg i den første diskussions-seance sammen med Svend Hylleberg, professor, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet og Jens Dolin, der er professor ved Institut for Naturvidenskabernes Didaktik på Københavns Universitet. Måske kom jeg til at lyde lidt forbeholden i forbindelse med dette at blive Årets Underviser – men ud over en pris på 50.000 kroner, et diplom og en ugle af glas skabte prisen ikke store forandringer. Jeg laver det samme som altid og det pædagogisk-didaktiske miljø på mit institut er uændret (i det omfang der overhovedet er et sådant). Hvis man virkelig skal sætte fokus på kvalitet i undervisningen, skal der noget andet til. Der er bestemt gode tiltag hos os i form af adjunktpædagogikum, Learning Lab osv. men de egentlige forandringer kommer desværre kun drypvist.

Dagens bedste spørgsmål kom i anden seance, hvor der bl.a. var to rektorer i panelet. Det blev stillet af Lars Ulriksen, der er professor ved Institut for Naturvidenskabernes Didaktik på Københavns Universitet. I al sin enkelhed lød det: Kendte man til tilfælde, hvor nogen ikke var blevet ansat på grund af dårlige pædagogiske kvalifikationer eller til tilfælde hvor nogen var blevet ansat på trods af dårlige pædagogiske kvalifikationer?

Svaret på begge spørgsmål var ja. En af deltagerne kunne fortælle om en universitetslærer, der blev ansat på prøve fordi hans undervisningskvalifikationer ikke var gode nok. Nogen spurgte så om man mon kunne have forestillet sig en tilsvarende situation, hvis en ansøgers forskningskvalifikationer ikke havde været gode nok. Og svaret var nej. Ikke overraskende, men det viste til fulde asymmetrien mellem undervisning og forskning i universitetsverdenen.

Flattr this!

De andre steder

150217125509-map-turbulent-nations-terror-fight-exlarge-169

Wikipedia har en liste over terroristangreb begået i 2015. Listen dækker alt lige fra omfattende bombeattentater rettet mod civile mål til episoder, hvor en 16-årig dreng stikker en soldat med en kniv. Her er nogle uddrag:

  • Samme dag som terrorangrebet i Paris var der attentater i Bagdad rettet mod shia-muslimer; disse kostede 19 mennesker livet og sårede 33.
  • Dagen før terrorangrebet i Paris var der et bombeattentat i Beirut, der kostede 43 mennesker livet og sårede 240.
  • Den 7. november blev 12 mennesker dræbt i et bombeattentat i Bagdad.
  • Den 10. oktober blev 102 mennesker dræbt og 502 såret i et angreb på en fredsdemonstration i Ankara (jeg har nævnt dette på denne blog)
  • Tunesien blev ramt af to voldsomme terrorangreb. De voldsomste indtraf den 18. marts, hvor 21 mennesker blev dræbt på Bardo-museet og 40 såret. Og den 26. juni blev 38 mennesker dræbt og 40 såret på en badestrand ved Sousse.
  • Og i perioden fra 3. til 7. januar i år dræbte Boko Haram mindst 2000 civile i landsbyer i det nordlige Nigeria.

Det er bestemt ikke min mening at bagatellisere fredagens terrorangreb i Paris. Det er et af de suverænt blodigste enkeltstående terrorangreb i 2015 uden for en egentlig krigszone, kun overgået af Al-Shabaabs massakre på universitetet i Garissa i Kenya og Boko Harams angreb i Nigeria i begyndelsen af januar.

Men vi taler meget om terrorisme som et egentligt globalt problem, og det dækker ikke det faktiske billede. Terrorismen rammer i det store og hele bestemte lande og regioner i Mellemøsten og i Afrika. Risikoen for at dø ved et terrorangreb der er langt større end risikoen er i Europa og Nordamerika. Hvis vi lader frygten for terrorisme løbe af med os, vil det så vidt jeg kan se, kun føre dette med sig:

De europæiske terrorister har fået held med at skræmme den europæiske befolkning, og fokus bliver flyttet over på at beskytte de rige lande væk fra den del af verden, hvor de helt store problemer er – uanset hvad er terrorismen i Mellemøsten og Afrika del af nogle større konflikter, der enten er eller ligner regulære borgerkrige.

Flattr this!