Projektmøde i Leicester

Vandhanen på mit hotelværelse i Leicester.

I dag var det tid til det officielle statusmøde i forbindelse med vores projekt under EUs RISE-program. Undervejs i mødet fortalte koordinatoren Adrian Francalanza fra Malta om det der med API’er i software, og han brugte en god analogi– nemlig en vandhane! Det handler her ikke om brugervenlighed, men om hvad vandhanens håndtag tillader os at justere og om rækkefølgen, vi skal bruge håndtagene i. Det er faktisk et lille eksempel på det, vi i datalogi kalder for en protokol. Bagefter kom jeg til at tænke på nogle observationer om vandhaner og deres grænseflade, som jeg gjorde under en sommerferie for nogle år siden. Måske er kimen lagt til et populærvidenskabeligt foredrag?

Vi var alle lidt nervøse inden mødet, for EU-kommissionen havde sendt en officel repræsentant, der skulle give os et foreløbigt skudsmål. Der havde været problemer med enkelte partnere i konsortiet, der havde trukket sig tidligt – men det var jo ikke vi andres skyld. Vi endte også med at tale om hvad vi mon kunne gøre for at få en bedre kønsfordeling i projektet, noget der desværre er svært, givet at der er tale om et projekt inden for et voldsomt mandsdomineret fagområde. Ingen er stolte over dette, og heller ikke os.

Heldigvis fik vi en forsigtigt positiv tilbagemelding fra EUs repræsentant, og jeg tror faktisk at hun tager med os alle på restaurant her til aften. Leicester er en af de byer i Storbritannien (og vel specielt i England), der er kendt for sine gode indiske/pakistanske/nepalesiske restauranter, så det er her, vi skal spise.

Projektmødet som disse ender også ofte med at handle om mere end selve projektet. Alle er selvfølgelig akademikere, men et stort flertal af os har derudover en fælles referenceramme fra ansættelser i universitetsverdenen. På vej fra mødet snakkede jeg med en kollega fra IT-Universitet i København. Han spurgte mig om hvordan jeg havde det med mit arbejdsliv i lyset af alt det, jeg har oplevet i år og berettet om for andre. Jeg svarede ham ærligt; mere kan jeg ikke skrive her.

Men hvor er du egentlig fra?

Da jeg var ude at samle ind i går, spurgte en af dem, der havde givet penge, om jeg altid havde boet i Danmark. Jeg svarede, at jeg havde tilbragt tre år i Skotland, men at jeg ellers havde boet i Danmark hele mit liv, er født i Arentsminde og i øvrigt kommer fra en gammel Sæby-familie. Men det var jo tydeligvis ikke det, personen mente; jeg ser “ikke dansk” ud. Som jeg tidligere har skrevet her, har jeg et ret broget stamtræ. Det er bestemt ikke Arentsminde og Sæby det hele. Tværtimod.

Det var lidt underligt og faktisk ikke så rart at blive peget ud på den måde som en der er “dansk på en anderledes facon”. Til et møde for nogle få uger siden var der en deltager, der ikke havde mødt mig før, som sagde at jeg så så “interessant” ud – jeg havde “tydeligvis ikke sydeuropæisk baggrund” og min hud var sådan nærmest “olivenagtig”. Det var vist ment som en kompliment, men jeg var bare forlegen og sært tilpas ved det.

Nu er jeg jo en meget privilegeret person – jeg er mand, jeg er akademiker og jeg har sproget nogenlunde i min magt. Så jeg klarer mig uden problemer. Men der var mange år, hvor jeg ikke oplevede sådan nogle reaktioner på min fremtoning. Nu er det så begyndt igen, og det føles underligt at opleve – også selv om jeg inden for de seneste få år omsider er blevet næsten helt blond. Reaktionerne er for mig at se tegn på en holdning, der har noget at gøre med den måde at tale om “danskhed” på, som vi har oplevet gennem snart mange år og med hvor lidt, der skal til for at falde udenfor. Bare det at tale fejlfrit dansk med en anelse ikke-danskklingende accent kan være nok, ved jeg fra andre. Det er måske ikke nationalisme, men det ligner lidt. Og det afslører samtidig en måde at vurdere et menneske på ud fra nogle tilfældige ydre kendetegn, som specielt er én, man kan være ude for, hvis man er kvinde. Kvinder bliver uforholdsmæssigt ofte vurderet på deres ydre fremtoning på en måde, som mænd som regel slipper for.

Giftig maskulinitet

Inden for de seneste måneder er der igen kommet fokus på nogle uheldige adfærdsmønstre, som er udbredt blandt mænd: at være nedladende over for andre mænd og over for kvinder, at undertrykke egne og andres følelser (især følelser af tvivl og sårbarhed), at fokusere på vold og aggression som en god måde at løse konflikter på osv.

Det hele kommer i kølvandet på en reklame fra Gillette (af alle). American Psychological Association (APA) har udtalt sig om det, de kalder “traditionel maskulinitet”. I en artikel af Stephanie Pappas fra APA står der

Once psychologists began studying the experiences of women through a gender lens, it became increasingly clear that the study of men needed the same gender-aware approach… The main thrust of the subsequent research is that traditional masculinity—marked by stoicism, competitiveness, dominance and aggression—is, on the whole, harmful.

(Det, der ærgrer mig her, er det at begrebet stoicisme bliver brugt på denne måde. Antikkens stoiske filosoffer repræsenterede for mig at se slet ikke den slags værdier. Men det vil jeg lade ligge her.)

Selvfølgelig har den slovenske filosof Slavoj Žižek udtalt sig også om dette. Han skriver i et indlæg, der bl.a. har været bragt i dagbladet Information at

Man kan sige, at hvor homoseksualitet i gamle dage blev set som en sygdom, søges maskulinitet i dag sygeliggjort som en uønsket afvigelse, der må bekæmpes. ….

Skiftets konturer toner frem, når vi ser på listen over de adfærdstræk, som hævdes at karakterisere ’giftig maskulinitet’: at undertrykke følelser og bekymringer, at være uvillig til at søge hjælp og tilbøjelig til at løbe risici, selv hvis de involverer fare for selvskade.


Men her synes jeg, Žižek går helt galt i byen. Der er ikke tale om et angreb på mænd som sådan. Ordet “traditionel” læser jeg som betydende “noget, der kommer fra traditionerne” – og der er som bekendt både gode og dårlige traditioner. Der findes nogle mandeidealer, som har været meget udbredte, og som ikke er gode eller værdige idealer, og det, dem nogle kalder “traditionel maskulinitet”. Der er mange kvinder, der lider under den slags, og der er også mange mænd, der lider under “traditionel maskulinitet”, fordi idealerne er urimelige og svære at leve op til og gør, at der er så meget af sig selv, man skal undertrykke.

Det er netop ikke en form for adfærd, der på en eller anden måde er indbygget i mænd, men en form for adfærd, som kommer fra uheldige normer i samfundet, som bliver overtaget gennem generationerne gennem opdragelse og kulturel påvirkning. Det er bedre at tale om “giftig maskulinitet” og derigennem indse, at der er flere måder at være mand på.

Jeg har desværre mødt mænd, der i større eller mindre grad opfører sig “giftigt”, men jeg kender mange mænd, der ikke abonnerer på den giftige maskulinitet, tager stor afstand fra den slags adfærd og aktivt forsøger at efterleve deres holdninger.

Der er selvfølgelig også nogle uheldige kvindeidealer, som bliver overført fra generation til generation. Det er bare ikke mig, der skal skrive om dem her, blandt andet det kunne misforstås som en kritik af kvinder i al almindelighed, præcis ligesom kritikken af traditionel maskulinitet nu bliver misforstået som en kritik af mænd i al almindelighed. Pointen er en anden: Traditioner skal ændres, hvis de ikke er gode traditioner, og en giftig måde at være menneske på er ikke god for nogen.

De glemte programmører

Stephanie Shirley, Ann Moffatt (der var leder af programmørteamet bag softwaren til Concorde-flyene) og Dee Shermer.

Der er en interessant og afslørende artikel i New Statesman om kvinders rolle i softwareudvikling i Storbritannien og om hvordan de mange dygtige kvindelige programmører i løbet af 1960erne blev mere eller mindre tvunget ud af faget.

Da det skete, endte det med at være medvirkende til at Storbritannien langsomt mistede den position, de hidtil havde indtaget som førende inden for softwareudvikling.

Oprindelig var de fleste programmører i Storbritannien kvinder. IBM i Storbritannien målte endda programmørtid i girl hours, ikke man hours. Arbejdet som programmør blev set som havende lav status, selv om det var intellektuelt krævende.  En konsekvens var at man i 1950’erne ikke indførte ligeløn inden for programmørjob i den offentlige sektor – de fleste programmører var alligevel kvinder, ræsonnerede den mandlige ledelse, og så  kunne man undtage den slags stillinger fra kravene om lige løn for lige løn arbejde.

Men efterhånden blev brugen af EDB (som det hed dengang) set som værende af stor vigtighed, og ideen om at softwareudviklere med tiden skulle opnå stillinger med ledelsesansvar opstod. Men de mandlige ledere var ikke interesserede i at kvinder også skulle blive ledere, og det var herigennem at kvinderne lige så stille blev gjort overflødige: Man gik efter at få flere mandlige softwareudviklere. Og man gik efter at have færre, men større computere, så der ikke var brug for så mange udviklere som før. Desværre skete det på et tidspunkt, hvor hardware-udviklingen trak i den modsatte retning. Og dét var også med til at koste Storbritannien sin førende position.

Samtidig var kønsrollerne stadig sådan, at mange kvinder forlod arbejdslivet, når de stiftede familie. En af dem var Stephanie Shirley, der som barn kom til Storbritannien som flygtning fra Tyskland. Men Stephanie gav ikke sådan op; hun endte med at stifte et firma, Freelance Programmers, som ansatte kvindelige programmører, der havde forladt programmørjobs og var blevet hjemmegående. I 1960’erne var det nemlig stadig hulkort, der dominerede, og den store del af programudvikling og debugging skulle foretages med blyant og papir. Dét kunne man snildt gøre derhjemme.

Freelance Programmers endte med at tage sig af bl.a. udviklingen af software til de fransk/britiske Concorde-fly.  De kvindelige programmører blev tvunget ud af softwareudviklingen, men deres bidrag var vigtige, og det er på høje tid, at de får den anerkendelse, de fortjener. Historien om de glemte programmører bør også være et velfortjent slag i ansigtet på alle dem, der ud fra en essentialistisk grundindstilling hævder at “kvinder bare ikke interesserer sig for den slags”.

Poetry slam i oktober

Ida Elisabeth Agerkvist på scenen.

For første gang siden forsommeren deltog jeg i poetry slam i Aalborg. For første gang i den tid, jeg har været med, var flertallet af deltagere kvinder. Det er en rigtig glædelig udvikling, for poetry slam i Danmark har desværre alt for længe haft karakter af at være en mandeklub. Vinderen i aften var da også en kvinde, nemlig Ida Elisabeth Agerkvist. Tillykke til Ida fra mig! (Selv blev jeg nummer tre.)

En forfulgt mand?

Foto:  T.J. Kirkpatrick / NYT / Redux

I denne uge er der et langt indlæg i Berlingske af Anna Libak, folketingskandidat for Venstre og tidligere udlandsredaktør for Berlingske, der angriber de kvinder, der har anklaget den kommende amerikanske højesteretsdommer Brett Kavanaugh for seksuelle overgreb, der fandt sted i begyndelsen af 1980’erne..

Anna Libak skriver bl.a.

Just derfor er denne sag så tragisk. For den handler ikke om, hvad Kavanaugh rent faktisk har foretaget sig. Den handler om, hvem der er god og hvem der er ond.

På en måde forstår jeg næsten hendes argument – for det er forbundet med alvor at anklage nogen offentligt for en forbrydelse, og i nogle tilfælde, hvor det sker, kan der være tale et ønske om selv at opnå en fordel. Her tænker jeg f.eks. på skilsmissesager, hvor parterne beskylder hinanden for at have begået overgreb mod børnene, eller på en tvist på en arbejdsplads, hvor en kollega beskylder en anden kollega for at have været voldelig. En beskyldning kan, hvis den får lov at stå alene og uimodsagt, ødelægge et menneskes renommé. Selvfølgelig er der et retspolitisk aspekt, der ikke må ignoreres.

Men i sagen om Brett Kavanaugh er der ikke tale om løse injurier, men tale om vigtigheden af at fastslå troværdigheden (eller mangel på samme) hos en bestemt person. Det er en person, der skal have en politisk udpeget embedspost af stor betydning for den lovgivende magt i et stort land, omend landets størrelse her er underordnet.

Derudover, som det seneste års mange sager afslører, er netop seksuelle overgreb omgærdet af en grim tavshedskultur, som har forhindret (og stadig kan forhindre) mange ofte for overgreb i at kunne stå frem – og der er en tydelig kobling mellem tavshedskultur og magt. Der er en grund til, at de ubehagelige sager først kommer frem netop nu.

Og endelig, set i et rent dansk perspektiv, er jeg bekymret over at en person fra et politisk parti, der sidder i regering, udtrykker sig på den måde, som Anna Libak gør netop nu.

En køn historie

I dag fik jeg set biograffilmen Ditte og Louise efter at have fulgt de to sæsoner af tv-serien af samme navn så trofast, som jeg nu kunne. Det er en film, der ligesom tv-serien på én og samme tid er selvudleverende og kritisk, plat og præcis, men forskellen er her at spillefilmsformatet giver langt mere tid til at fortælle en historie.

Efter alle de mange triste beretninger fra #metoo-kampagnen og fra kvinder, jeg kender, er det en glæde at se en udstilling af sexismens og kønsstereotypernes latterlighed og af alle de lige så latterligt modstridende forventninger, kvinder (og jo også mænd) bliver udsat for. Selv om Ditte og Louise er en yderst bramfri filmkomedie, giver den også noget at tænke over. En klar anbefaling herfra.

Også mænd

Avita Ronell

I øjeblikket er der en sag i USA, hvor en ung mandlig akademiker, Nimrod Reitman, anklager den meget ældre Avita Ronell for seksuel chikane, mens hun var hans mentor under hans uddannelse på New York University. Denne sag kommer samtidig med sagen om Asia Argento, der er blevet anklaget for seksuel chikane mod en ligeledes meget yngre mand..

Ifølge en lang artikel om sagen i dagbladet Information, begyndte chikanen i foråret 2012, da Reitman endnu ikke var startet på sin uddannelse. Avita Ronell inviterede ham til Paris, og han takkede ja til at bo med hende i nogle dage. Her bad hun ham om at recitere digte, mens hun faldt i søvn. Senere trak hun ham ind i sin seng, hvor hun lagde hans hænder på sine bryster og kyssede ham. Senere skete der en hel del mere.

Nogle vil nu bruge dette til at miskreditere hele #metoo-bevægelsen og sige at “kvinder er jo ikke bedre”. Men forhåbentlig kan disse sager have den modsatte virkning og styrke kampen mod seksuel chikane. Når der er sager, hvor mænd er ofre og kvinder gerningsmænd, må det nemlig kunne gøre det lettere for de mænd, der er skeptiske eller direkte negative over for alvoren i de mange beretninger om mænds chikane mod kvinder, at leve sig ind i, hvad kvinder oplever og at indse, at dette ikke handler om at ét køn skulle være godt og et andet ondt. Det hele handler derimod om at seksuel chikane udgør en alvorlig form for magtmisbrug rettet mod et andet menneske.

Af samme grund er jeg faktisk også overbevist om, at det generelt er gavnligt at der også kommer fokus på kvinders voldelige overgreb mod mænd – samtidig med at vi altid skal pointere, at langt de fleste seksuelle og voldelige overgreb på tværs af køn begås af mænd mod kvinder.

Han, hun, den og det

Feminister har med god grund sat fokus på at der er i vores sprogbrug er latente antagelser om hvilket køn, mennesker har. Hvis man f.eks. i en tekst om krav til lægers adfærd konsekvent omtaler den ukendte læge som “han”, er man bl.a. med til at fastholde en forståelse af at “rigtige læger” er mænd, og man gør de mange kvindelige læger usynlige. Jeg blev selv først opmærksom på problemet, da jeg for snart mange år siden læste en satirisk artikel af Douglas Hofstadter. Siden er der sket en del. Der er blevet forsket i hvordan gender-fair language kan påvirke stereotyper om køn, og der findes grundige oversigtsartikler om hvad man ved. Der er også en del forsøg på at gøre noget i praksis. Jeg og mange andre prøver at gøre noget ved “tåbeligt kønnede” ord som f.eks. formand og forkvinde. I Sverige anvender man nu i bl.a. i nogle børnehaver det konstruerede kønsneutrale stedord hen.

Men noget, jeg nu er begyndt at spekulere over, er i hvilket omfang et kønsneutralt sprog egentlig er i stand til at ændre noget væsentligt i sig selv. Der er nemlig flere europæiske sprog, der er og altid i deres moderne form har været kønsneutrale og ikke skelner mellem “han” og “hun”. Det er tilfældet på georgisk, på ungarsk og på finsk. Hvordan det går med ligestillingen mellem kønnene i Georgien, Ungarn og Finland, ved jeg ikke, men min fornemmelse er, at man slås med mindst de samme problemer som mange andre steder, hvor sproget ikke er indbygget kønsneutralt. Jeg ved (det skrev jeg om her engang) at det i Georgien indtil for få årtier siden var utænkeligt, at kvinder gik på restaurant uden at have mænd med. I Ungarn er Viktor Orbáns regering arge modstandere af kønsforskning på universiteterne.  

Jeg har ikke noget godt svar, og jeg er tilhænger af at man skal tænke grundigt over de kønsantagelser, som sproget fører med sig. Man skal bestemt ikke bevare status quo. Men min formodning er, at det ikke er selve sproget, der skaber forandringen, men derimod vores bevidsthed om hvordan vi bruger sproget. Viktor Orbán kan f.eks. sagtens udtale sig dybt sexistisk og homofobisk på sit helt kønsneutrale sprog (og det gør han).

Kvinder er bare anderledes (??)

Det er åbenbart stadig muligt at skrive tåbelige ting om den ekstremt skæve kønsfordeling på datalogiuddannelserne. Stuart Reges, der er lektor i datalogi ved University of Washington i USA, har i al fald skrevet en artikel om hvorfor der er så få kvinder, der studerer datalogi. Det er en af disse trælse artikler, hvor forklaringen på et problem er en henvisning til en indbygget forskel. Reges’ forklaring på at der er så få kvinder, der studerer datalogi, er at kvinder bare ikke har lyst til det, fordi kvinder har nogle andre prioriteter.  Desuden siger han, at kvinder faktisk ikke oplever problemer på datalogiuddannelser eller bagefter, når de er i arbejde, for han har ikke hørt nogen tale om utilfredshed fra kvinder. Stuart Reges føler tydeligvis selv, at han kommer frem med en vigtig, men ilde hørt sandhed.

Den slags forklaringer, der forklarer uligheder med forskelle, der er indbygget i mennesker, er vældig bekvemme. De kan bruges til at sige dels, at uligheden i virkeligheden skyldes den part, for hvem uligheden er en ulempe, dels at der ikke er nogen grund til at gøre noget, for man kan ikke gøre noget. Og man kan endda benægte, at uligheden skulle være til ulempe for nogen, for alle er jo godt tilfredse.

Men når jeg læser en bemærkning fra Reges som

They claim that men have created a culture that matches their values and interests. How is that possible if men and women don’t differ in fundamental ways?

som indikator på der findes en indbygget forskel, bliver jeg underligt til mode, for forvekslingen af årsag og virkning og manglen på forståelse af interessekonflikter er begge uhyggeligt åbenlyse. En gruppe, der i forvejen er begunstiget og i en magtposition, skaber nogle forhold, der kan opretholde begunstigelsen og magtpositionen.

Derfor var det godt at læse en kort, afdæmpet replik fra Hank Levy, der er institutleder ved det institut på University of Washington, hvor Stuart Reges er ansat.

Den første vigtige bemærkning fra Levy er at

Reges quotes Unlocking the Clubhouse, using the statement that “Concern for people, family, ‘balance in life,’ novels and a good nights’ sleep should not come at the cost of success in computer science” as an indication that women and men differ in their values and interests, and as a reason why women prefer fields other than computing. Yet these are the very same issues that exist in medical schools (residency is 3 years of isolation and sleep deprivation!), but somehow over the last 40 years women have chosen to become doctors in large numbers. How could that be? Obviously something changed over that long period – most likely both the medical system (which was male dominated and treated women poorly in 1975) and women’s interest in the profession. The point is, we can clearly work to change some of the factors listed in the previous paragraph, and young people (of all genders) can and do make different choices over time in the fields they wish to pursue: those choices are not predetermined at birth based on the colors of our baby blankets.

Det er med andre ord også de underlige arbejdsforhold og det mandsdominerede klima i arbejdslivet for softwareudviklere, der ender med at have betydning. Dette burde være åbenlyst, men det er det ikke for Reges. Den anden vigtige bemærkning fra Levy er denne:

…computer science has become extremely broad and highly applied to societal grand challenges; e.g., in our school we have students who have developed smartphone systems to detect jaundice in infants, mobile data systems used to improve health care in Africa, machine learning techniques for choosing the best therapies for leukemia, and platforms for analyzing cultural differences across different countries. Applications such as these make computer science more interesting and accessible to a diverse population of students because today’s students want to have impact. We are not just educating software engineers for the software industry – we are educating computer scientists for the world. Clearly, different subfields in in our technology program have different appeal. The bottom line is that neither women’s interests nor the field of computing are static and unchanging, and any analysis that misses that fact is flawed.

Selv tror jeg, at datalogi vil kunne tiltrække flere mennesker og andre mennesker, hvis faget ligesom andre hårde fag bedre bliver i stand til at appellere til de mange mennesker, der også gerne vil gøre en forskel i verden. Her har vi ikke gjort det godt, men på et universitet som Aalborg Universitet, hvor problemorienteret projektarbejde er en central komponent i  uddannelserne, burde vi have forudsætningerne for at kunne gøre netop dét.