Kategoriarkiv: Datalogi

Alan Turing og standseproblemet

turing-artikel

En af de almindeligste misforståelser i teorien om beregnelighed er at Alan Turing beviste at standseproblemet er uafgørbart. Jeg har desværre selv været med til at viderebringe denne fejlagtige påstand, og mange andre derude bliver ved med at gøre det også – i den bedste mening.

Her er et eksempel fra Benjy Weinbergers blog, der har undertitlen “Computer science and technology demystified”

Although the previous example may seem trivial, Turing applied similar thinking to a more far-reaching computability problem, known as the halting problem. In contemporary terms, the halting problem can be described thus: Left to run without interruption, some computer programs eventually stop running, while other programs continue to run forever. The halting problem asks:

Is it possible to write a computer program that can inspect other computer programs and tell if they run forever or if they eventually stop running?

Turing answered this question with an emphatic NO.

Men sådan er det faktisk ikke. Turing kendte slet ikke til “standseproblemet”. Hvis Det var først i 1958, det vi i dag kender som standseproblemet og som på engelsk kaldes The Halting Problem blev formuleret og vist uafgørbart. Det var den amerikanske matematiker Martin David, der gjorde det.

I den berømte artikel fra 1936, “On Computable Numbers With an Application to the Entscheidungsproblem”, viser Alan Turing at der findes et nummer \beta som ikke er beregnbart og bruger dette i et modstridsbevis for at der ikke findes en algoritme, der kan afgøre om en vilkårlig Turing-maskine er “cirkulær”. Men dette er bestemt ikke standseproblemet, og beviset for at \beta ikke er beregnbart er meget anderledes i sin struktur end beviset for at standseproblemet er uafgørbart.

Hvor fejltagelsen kommer fra, ved jeg ikke. Men den burde overbevise os om at vi nogle gange er nødt til at gå tilbage til de primære kilder.

Flattr this!

Upopulær matematik (og datalogi)

Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete er i vore dage både en tysk baseret database over artikler fra omkring 2300 matematiske tidsskrifter og en samling af abstracts fra artiklerne herfra. I USA har man det tilsvarende Mathematical Reviews (og dets Internet-udgave MathSciNet) som American Mathematical Society (AMS) står bag. Begge databaser bruger en alment anerkendt klassifikation af de matematiske områder, en 5-cifret klassifikation i hovedkategorier, underkategorier osv. Fordi et stykke forskning kan inddrage flere områder af matematik, kan en artikel have både en primær klassifikation og en sekundær klassifikation.

AMS står derudover bag tre tidsskrifter, Proceedings of the AMS, Journal of the AMS og Transactions of the AMS. Alle tre er generelle matematiske tidsskrifter, dvs. i princippet kan enhver tilpas god matematisk forskningsartikel uanset område blive publiceret.

I 2010 undersøgte den amerikanske matematiker Joseph F. Grcar (hvis område er algoritmiske metoder i matematik) om der er forskel på hvor mange artikler der produceres inden for forskellige matematiske discipliner og hvor mange der optages i de tre AMS-tidsskrifter. Dette gjorde han ved at tage fat i Zentralblatts artikeldatabase, og resultatet blev en artikel i Notices of the AMS.

Her er først et diagram, der viser hvor store procentdele forskellige områder bidrager med inden for Zentralblatts klassifikation.

generelt

Datalogi og partielle differentialligninger fylder godt i det matematiske landskab.

Men her er så en oversigt over hvilken procentdel, de forskellige områder fylder i Proceedings of the AMS.

ams

 

Billedet er et noget andet – det er kommutativ ringteori og abstrakt harmonisk analyse, man ser mest til i Proceedings of the AMS. 

Nogle vil her sige at det ikke er så underligt; mange dataloger sender ikke artikler ind til Proceedings of the AMS (jeg har heller aldrig gjort det; måske skulle jeg prøve?) men til specialiserede tidsskrifter om matematiske emner i datalogi. Men måske er der tale om en selvforstærkende effekt – hvis de “generelle” tidsskrifter skævvrider billedet af faget, kan det ende med at påvirke den almindeligt accepterede opfattelse af hvad der er vigtigt i faget. Dette er da også Joseph F. Grcars bekymring. De generelle publikationskanaler skulle give et overblik over faget, men gør det ikke reelt.

Fra teoretisk datalogi (dvs. datalogi med væsentligt matematisk indhold) kender jeg selv til tilstræbt generelle konferencer som ICALP (International Colloquium on Automata, Languages and Programming) og andre konferencer, der af navn er generelle som STOC (Symposium on the Theory of Computation) men reelt er endt med at blive specialiserede. STOC handler nu om dage kun om algoritmeteori og kompleksitetsteori.

Nogle gange er jeg alvorligt i tvivl om de generelle publikationskanalers berettigelse. Til de generelle konferencer i datalogi er der således kun en lille håndfuld tilhørere, der reelt er interesserede i det bidrag, man kommer med – men samtidig er det ofte de generelle konferencer, der har suverænt mest prestige. I matematik er det bestemt også tilfældet at de tre AMS-tidsskrifter har høj prestige.  Bulletin of the AMS havde i 2014 en impact-faktor på 2,107. Når man får en artikel publiceret i et prestigefyldt generelt tidsskrift, signalerer det at man har “vundet” både over kolleger fra sit eget forskningsområde og over kolleger fra andre områder. Men er det egentlig dét adfærdsmønster, vi gerne vil have, nemlig en konkurrence mellem underdisciplinerne i faget?

Flattr this!

Sidste aften i Madrid

2015-09-06 00.25.38
2015-09-05 19.40.36
2015-09-05 17.58.54
2015-09-05 11.01.52-2

Det blev endnu en lang dag i Madrid. Når en konference lakker mod enden og der kun er de sidste foredrag til de sidste workshops tilbage, er der tydelig opbrudsstemning og deltagerne begynder lige så stille at sive. Netop som jeg skulle til at gå lidt før tiden. løb jeg dog ind i Simon Gay, som er koordinator for vores forskernetværk BETTY og en af personerne bag WSFM/BEAT-workshoppen i år. Vi kom til at tale om fremtiden for denne workshop – der var ikke kommet så mange bidrag som vi havde håbet på, og det var ærgerligt med den lave opbakning. Samtidig er emnerne for workshoppen også emner. vi brænder for. Jeg var selv manden bag den første BEAT-workshop. Hvad vi ender med at gøre, fandt vi ikke ud af; nogle workshops bliver slået sammen for at tiltrække flere deltagere og forfattere, og det er da også præcis dét der skete med WSFM og BEAT i år.

Men vi blev enige om at finde nogen at gå ud at spise sammen med her på denne aften og om at få et glas øl. Valget faldt (efter min anbefaling) på ølbaren Irreale i Calle de Manuela Malasaña 20. Her er der 12 øl på fad og 60 slags flaskeøl tillige. Det var muligt at få 4 smagsprøver á 15 centiliter for 8 euro, og det sagde ingen af os nej til. Efter en kedelig, ja helt nondeskript og i enhver forstand smagløs spansk industripilsner var det en glæde at smage imperial stout, saison (fra norske Lervig). amber ale og IPA. Sidstnævnte var endda en udmærket spansk øl. Irreale er hermed klart anbefalet!

Efter et restaurantbesøg hvor overraskende mange andre workshop- og konferencedeltagere stødte til os, var det til sidst tid at gå hjem. Endnu engang kunne jeg blive forundret over hvor meget liv der er i gaden efter midnat i den spanske hovedstad; ikke fulderikker og slagsmål men almindelige mennesker i weekend-stemning ude for at gå.

Flattr this!

Algoritmerne på børsen

PDT_careers

Sidste år skrev jeg om Preben Wilhjelm og om en af hans bekymringer, nemlig den højfrekvente handel med værdipapirer. Dengang citerede jeg ham for at i gennemsnit bliver en aktie i USA ejet i 22 sekunder.

Men hvem er det, der står bag disse systemer til højfrekvent handel? En artikel i Washington Post. fra 2011 fortæller om den såkaldte Process Driven Trading (PDT) -gruppe i USA, der består af 70 mennesker, hvoraf en del har en PhD i naturvidenskabelige fag, heriblandt datalogi og fysik. Der er mindst ét navn i artiklen, som jeg kan huske fra datalogikonferencer jeg har deltaget i. Da artiklen blev skrevet i 2011, var der netop blevet indført lovgivning i USA, der skulle begrænse amerikanske firmaers brug af såkaldte proprietary-trading-afdelinger –vel vidende at netop disse “prop traders” var midt i hele problemet med det eksploderende værdipapirmarked, der førte til finanskrisen dengang.

Men svaret på denne slags regulering var enkelt: nemlig at lade de pågældende afdelinger genopstå som separate firmaer.  PDT-gruppen var da artiklen blev skrevet stadig en del af Morgan Stanley-investeringsbanken, men var på vej til at “genopstå” som et sådant uafhængigt selskab i 2012 – og det er det da også i dag.

Firmaets slogan er

PDT believes that rigorous scientific investigation can unveil inefficiencies in financial markets.

Måske burde jeg være stolt af at teoretisk datalogi og matematik rent faktisk har konsekvenser for samfundets udvikling. Det kan jeg dog ikke påstå at jeg er, for alle disse anvendelser er med til at skabe økonomiske kriser og fattigdom. Om noget er eksistensen af denne slags firmaer, der ved brug af metoder fra datalogi og matematik lever af rendyrket spekulation i sig selv et argument for en skat på handel med værdipapirer, en såkaldt Tobin-skat.

Flattr this!

Principperne bag programmeringssprog

prog-languages

I dette semester er jeg projektvejleder og semesterkoordinator på datalogiuddannelsens 4. semester. Både de grupper jeg er vejleder for og andre studerende på dette semester kommer og spørger mig. Det har jeg bestemt ingen problemer med – jeg er ikke kursusholder på Syntaks og semantik længere, men det er trods alt mig, der har skrevet lærebogen. Jeg opdager at mange af de problemer som studerende slås allermest med i deres projekter skyldes at de ikke har noget systematisk kendskab til teorien bag programmeringssprog. Der er to kurser på semesteret med fokus på henholdsvis oversætterkonstruktion og (bl.a.) semantik af programmeringssprog, men det er så også dét. Hvis alt går vel har de studerende i deres projektarbejde lært noget om principperne bag en bestemt slags programmeringssprog og får i bedste fald en vis systematisk viden.  Men uanset hvad kan studerende derefter stort set slippe for at beskæftige sig med programmeringssprogsteori, det man kunne kalde programmeringssprogenes lingvistik. Der er ét kursus om programmeringsparadigmer på kandidatdelen (og det har jeg selv været involveret i), men det er på mange måder en isoleret størrelse.

I Communications of the ACM er der en klumme af og den klumme tager fat i netop dét: Der er behov for et større fokus på principperne bag programmeringssprog, og der er behov for at studerende lærer at programmere i mange forskellige (helt forskellige) slags programmeringssprog. Min egen fornemmelse er at vi bør gøre mere for at fremme disse mål på de datalogiske uddannelser på mit universitet.

Analogien til fremmedsprogsundervisning er tydelig. Mange danskere er i dag nogenlunde gode til engelsk, men det stopper ofte her. Min datter på 13 sagde forleden, da hun sad med en tysk stil, at det ville være nemmere hvis bare tyskerne ville lære engelsk!

Jeg kan næsten læse nederlandsk/flamsk, for jeg har lært engelsk og tysk. Og jeg kan næsten forstå spansk, for jeg har lært fransk i gymnasiet og i en endnu fjernere fortid haft latin i folkeskolen. Helt ubeslægtede men udbredte ikke-indoeuropæiske sprog som arabisk og kinesisk er til gengæld helt uden for min rækkevidde. Det er ærgerligt. Tænk hvis et yderligere formål med at lære sprog ville være at forstå nogle af principperne bag de sprog man lærer, så man kan lære flere nye sprog.

Flattr this!

Gensyn i London

 

I dag var det tid for mig at holde mit foredrag til workshoppen PLACES2015. Der kom en masse spørgsmål og kommentarer bagefter, og de fleste af dem gav mig et nyt perspektiv på emnet. Så jeg var overbevist om at jeg måske ikke havde gjort noget særlig godt indtryk. Men bagefter fortalte en professor fra Cypern mig at hun syntes at mit foredrag havde været rigtig godt. Dét varmede.

I pausen bagefter mødte jeg min game ven fra Edinburgh-tiden David, der oprindelig er fra USA, men i dag er professor i Schweiz. Det var vel omkring 15 år siden jeg sidst så ham. Hans hustru er dansk, og han kan faktisk tale dansk også nu.

Dagen og aftenen sluttede i hyggeligt selskab med andre PLACES-deltagere (hvoraf alle også havde været med til mødet i går) på en pub ikke så langt væk, og en af mine portugisiske kolleger smagte her for første gang amerikansk øl af den gode slags.

Det har været godt at være af sted og at opleve at jeg er del af et fagligt fællesskab og bliver taget alvorligt.

Flattr this!

En travl torsdag

  

Det var én af de dage hvor jeg har haft mange hatte på. Det meste af dagen brugte jeg på at finde hoved og hale i den store Horizon 2020-ansøgning, jeg står for. Ansøgningen er næsten færdig, men der er stadig steder hvor der skal rettes og skrives til. Jeg vil drage et lettelsens suk når det hele er overstået!

Så tog jeg imod et gymnasiehold fra Frederikshavn; de fik mit foredrag om Alan Turings liv og virke som jeg efterhånden har holdt en del gange. Jeg tror at mit foredrag gik nogenlunde; der kom et par gode spørgsmål bagefter og vi fik en god snak.

Det hele sluttede med at jeg om aftenen deltog i poetry slam i Aarhus. Jeg har længe haft lyst til at prøve at optræde uden for Aalborg. Jeg gjorde det i sin tid i Odense, da jeg var med ved DM, men det var en meget kort fornøjelse. Denne gang havnede jeg i finalen; jeg blev nummer tre men det var faktisk nok til at jeg kvalificerede mig til Aarhus-mesterskaberne til juni. Det var ikke helt så ukendt land endda; Titken Pavia Toft fra Aalborg deltog også. Og en af mine tidligere AAU-kolleger, der bor dernede sydpå,  var endda (foranlediget af Facebook) kommet til sit første poetry slam nogensinde for at heppe på mig. Det var en god afslutning på en lang torsdag.

Flattr this!

Statusseminar

statusseminar

I dag prøvede jeg og mine vejlederkolleger noget nyt – for første gang holdt vi statusseminarer for datalogistuderende på 4. semester. Ideen er min. De studerende er nu halvanden måned inde i deres projektforløb, og til dette statusseminar skulle de gøre rede for deres problemanalyse og problemformulering og deres hidtidige arbejde med problemløsning. På dette semester er det vigtige formål med projektet at skabe sit eget programmeringssprog som del af problemløsningen, og det betød også at hver gruppe skulle fremlægge eksempler på programmer skrevet i det programmeringssprog, de var ved at skabe.

Det var en interessant og så vidt jeg kunne observere også lærerig oplevelse for alle parter. På bacheloruddannelsen er læringsmålene så veldefinerede, at projekterne på samme semester typisk ligner hinanden en hel del – og dermed bliver det muligt for de studerende at kommentere hinandens præsentationer. Og det gjorde de da også. Samtidig kan vejlederne kommentere præsentationer fra grupper, de ikke er vejledere for. Selv lærer jeg meget om de fælles udfordringer, der er på semesteret, når jeg bliver mindet om at alle de 5 grupper, jeg så i dag, slås med mange af de samme ting og finder de samme bud på løsninger.

Alle studerende kender til de C-agtige programmeringssprog – C, C++ og C# – så det er ikke overraskende at de programmeringssprog, de finder på, i meget høj grad bliver variationer over dette tema. Den “magiske compiler” er også et tilbagevendende tema. Tænk hvis vi kunne lave en oversætter, der af sig selv kunne finde ud af hvilke beregninger i det program, der ville kunne udføres parallelt. Den slags kan man ikke (det er et resultat fra teorien for beregnelighed), men dette ved de studerende af gode grunde ikke endnu. Så på én og samme tid sigter projekterne højt, nemlig i jagten på en “magisk oversætter”, og lavt, nemlig i buddene på hvordan et programmeringssprog mon kan se ud.

Statusseminarer ser vi ellers kun på de første 2 semestre, men min begrundede fornemmelse er at dette er et godt værktøj i projektarbejdet – også af den grund at der bliver indført et krav om at skulle forklare og forsvare projektets beslutninger over for andre uden for det lille fællesskab af gruppe plus vejleder. Og så er det nok også godt for arbejdsmoralen at lægge en sådan intern deadline ind tidligt i forløbet. Det kunne give god mening at bruge statusseminarer også op til 4. semester, måske endda senere. På kandidatuddannelserne er det stadig vigtigt at kunne fortælle hinanden om sine overvejelser, men skal formen formodentlig være en anden.

Flattr this!

Lige lovlig smart?

Spinning-Beach-Ball1
“Badebolden” fra Mac OS X er sådan en trist badebold.

Der er i disse år stort fokus på Internet of Things – den idé at en masse genstande nu bliver i stand til at kommunikere med hinanden over Internettet. Dvs. et af de store problemer er det, man kalder interoperabilitet – om alle de mange genstande rent faktisk kan kommunikere med hinanden. Det er som bekendt ikke nok at alle er på nettet for at man kan etablere en meningsfyldt kommunikation. Hvis man nogensinde har prøvet at sende en e-mail med danske bogstaver til en modtager uden for Danmark, kan man især før i tiden let have mødt en lille udgave af dette problem, nemlig at modtageren ikke kunne læse de særlige danske tegn.

Historien om Raúl Rojas fra Berlin er en fascinerende historie om netop interoperabilitet. Han har siden 2009 boet i et smart home, hvor mikrobølgeovn, komfur, tv, varme, ventilation, belysning osv. er internetforbundet. Noget af det eneste, der ikke er på nettet, er dørlåsene. Raúl Rojas har nemlig været bange for ikke at kunne komme ind i sit hus!

Og så vil skæbnen at det går galt endda. Alle dimserne i Rojas’ hjem kommer fra mange forskellige producenter og bruger forskellige protokoller til at kommunikere med, så han installerede en centralenhed i hjemmet, som alle skulle kommunikere gennem. Men en dag for to år siden gik det galt – pludselig var det intet i hjemmet, der responderede. Lyset kunne ikke tændes, tv var ubrugeligt osv. Til sidst fandt Rojas synderen, og den var – en elektrisk pære. Da pæren gik i stykker, begyndte den at sende information om det til centralenheden. Og fra da af var der ingen andre, der kunne bruge centralenheden! Pæren havde lavet et denial-of-service-angreb.

Med til hele denne historie hører at Raúl Rojas ikke er en hvemsomhelst; han er professor ved Freie Universität i Berlin – i datalogi. Han skiftede pæren, og problemet gik væk.

Men problemet med interoperabilitet er meget reelt og kan ikke altid klares ved at skifte en pære. Hvis vi skal have vores hjem på nettet, er det i hvert fald ikke en god idé at lade al kommunikationen gå gennem én centralenhed, og det er heller ikke nogen god idé ikke at kunne slå al smartheden fra.

 

Flattr this!

En køn måde at programmere på

computer-girls11-388x550
En artikel fra Cosmopolitan fra 1967-

Lige for tiden prøver jeg at skrive en projektansøgning sammen med en række udenlandske kolleger. Den handler om typebaserede metoder til udvikling af bestemte slags software. Der er både nogle teoretiske overvejelser om typeteori (det er min boldgade) og noget om anvendelser (det er der andre, der er gode til). Men i opslaget står der at der skal laves en analyse af kønsspecifikke problemstillinger i forbindelse med opslaget. Her blev jeg først tavs – hvad har typeteori med kønsforskelle at gøre? Formodentlig ikke noget i sig selv, men der er noget andet at tænke over. Det havde jeg aldrig rigtig gjort, men jeg måtte se efter.

Og der er en køns-dimension. Der er forskningsresultater, der viser at kvinder og mænd bruger debugging-værktøjer forskelligt, når de programmerer.

En undersøgelse fra 2007 af kvinders og mænds programmerings-vaner foretaget af de tre amerikanske dataloger Laura Beckwith (der i dag bor i Danmark), Margaret Burnett og Susan Wiedebeck har afsløret at det handler om selvtillid. Hvis kvinder havde lav tiltro til at de kunne fuldføre en opgave (forskerne kalder dette for self-efficacy) brugte de ikke de muligheder, debugger-værktøjerne gav, og mange kvinder havde netop denne lavere tiltro til egne evner. Samtidig var kvinder mindre tilbøjelige end mænd til at tage brug af nye debugging-muligheder, som undersøgelsen stillede til rådighed – en af kvinderne fremførte at dette var fordi hun regnede med at det ville tage for lang tid at lære. Det interessante er at mænd og kvinder selvfølgelig (tør jeg godt sige) ikke udviste en signifikant forskel i hvor gode de var til at lære at bruge de nye muligheder.. Det er således vigtigt at huske at der ikke tale om dårligere begavelse hos det ene køn, men om konsekvenserne af at have lavere selvtillid. Kønsforskellene kommer fra de kønsroller, man som menneske bliver opdraget med. På et eller andet tidspunkt lærer mange kvinder desværre at tvivle mere på sig selv, mens mange mænd lærer ikke at gøre det.

En anden undersøgelse fra 2013 viser hvad kønnet har af betydning, når man programmerer parvis – kendt som pair programming. Forskerne undersøgte produktiviteten (hvor meget fejlfri kode der blev produceret) hos par, der var hhvs. mand/mand, mand/kvinde og kvinde/kvinde. Par hvor de to programmører var af hvert sit køn var dem, der klarede sig dårligst. Som resumeet nævner:

Additionally, the female participants particularly voiced gender-biased concerns about collaborating with male partners in doing the pair programming task.

Mit eget gæt er at de mandlige programmører i de blandede par havde en tendens til at strutte (jeg har tidligere skrevet om strutteri og hvad det kan føre med sig).

Flattr this!