En dag i Løgstør

I alle de år, jeg har været ansat som universitetslærer på Aalborg Universitet, har der været et vintermøde i januar måned for de ansatte ved datalogi. Ofte har mødet været et todagesmøde med overnatning; i de seneste få år har vi på grund af påtvungne nedskæringer imidlertid ikke kunnet gøre dette. Men nu kan vi igen for en stund mødes med overnatning betalt. Desværre har vi før jul fået at vide, at Institut for datalogi igen skal spare 4 millioner, denne gang for at være “på den sikre side”. Så måske bliver dette sidste møde af sin slags.

Vintermøderne har tit været en lidt udmattet og udmattende fornøjelse, for det er sin sag at skulle holde møde i halvanden dag, og lige efter juleferien er man sjældent særligt oplagt. I år havde vi besøg af den nye dekan for det nye fakultet, og han præsenterede sine visioner. De var store og ambitiøse og fulde af forventninger til os (og han talte endda om computational thinking), men der var desværre ikke ret mange penge i enden af de store visioner. Selv holdt jeg et oplæg om ligestilling i den akademiske verden (hvor det ikke er godt) og især i datalogi (hvor det står rigtig, rigtig skidt til), og bagefter var der en kort diskussion i forsamlingen, der for 90 procents vedkommende var mænd.

Som så ofte til organiserede arrangementer er det det, der sker “uden for nummer”, der faktisk er det egentligt vedkommende. Aftenen sluttede med et velkendt kortspil, som jeg dog halvvejs havde glemt – og jeg blev lortemand (dvs. jeg tabte). Jeg talte med nogle af de nye kolleger om det, der var sket for dem i 2017, og jeg mødte den nye matchmaker ved instituttet. Med hende endte jeg – hvilket var et overraskende genbesøg af min fortid – med at tale om matematikkens didaktik og behovet for problembaseret læring i universitetsmatematik.

Flattr this!

Det er svært at oversætte

Jeg er en af de mange, der holder af at læse Haruki Murakamis romaner. Desværre er jeg også blandt de mange mennesker uden for Japan, der ikke kan japansk, så jeg er nødt til at forlade mig på oversættelser. Og her husker jeg dengang jeg læste En vild fårejagt af Murakami, for det var en underlig oversættelse – det virkede sket ikke som en bog, skrevet af manden bag Trækopfuglens krønike eller Kafka på stranden.

Til sidst opdagede jeg hvorfor – ved at kigge bag på titelbladet. Som den eneste af Murakamis romaner var den ikke oversat til dansk fra japansk, men til dansk fra den engelske oversættelse.  Og for mange år siden, inden jeg begyndte at interessere mig for Murakamis bøger, købte jeg faktisk A Wild Sheep Chase – som jeg dengang aldrig fik læst, men stadig har et sted på reolen. Det var den udgave, der var blevet til En vild fårejagt, og ved at sammenligne de to udgaver, opdagede jeg hvor bogstavelig oversættelsen var. Det var derfor, bogen virkede så knudret. Også bl.a. Orhan Pamuk Sne er oversat fra engelsk til dansk i stedet for fra tyrkisk til dansk – hvilket er et meget underligt valg, da der faktisk er omkring 58.000 danskere med tyrkisk baggrund!

For nylig læste jeg – også i Information – en anmeldelse af en dansk udgivelse af en roman af en prisbelønnet forfatter, der var blevet oversat fra engelsk. Og her gik kritikken på at oversættelsen var usædvanligt kluntet. Her er et citat fra anmeldelsen:

Om Annas fordrukne faster lyder det i originalen: »Brianna was long past her dancing days, and even then her chief resource had always been her beaus« – det bliver til: »Briannas dansedage var et for længst overstået kapitel, og selv dengang havde hendes primære ressource altid været hendes mandlige bekendtskaber.«

Det er godt nok et radbrækkende stykke dansk. Så mange og graverende uheldigheder burde forlaget fange i en sprogvask.

I dag er der en interessant artikel om Tine Lykke Prado, der oversætter skønlitteratur fra portugisisk og spansk. Hun siger om det at oversætte skønlitteratur at

Det er lidt ligesom en skuespiller, der læser op til en rolle. Man må sætte sig ind i, hvor folk taler fra, for at kunne gengive dem troværdigt. Ellers kommer alle personerne til at tale ens, og det gør det sprogligt kedeligt og utro mod originalen. Det skal lyde, som hvis forfatteren havde kunnet skrive på dansk.

Det er vel i virkeligheden her, vi for alvor kan se, hvor store udfordringerne egentlig er med maskinoversættelse. Min egen fornemmelse er, at en af de helt store udfordringer for dette område af datalogi at finde ud af, hvordan man kan lave overbevisende oversættelser af skønlitteratur. Jeg fornemmer, at det kræver de samme evner til indlevelse og indsigt, som kræves af en skuespiller – eller af en skønlitterær forfatter. For egentlig er det jo det, en god oversætter er, nemlig en forfatter, der laver så trofast en gendigtning som overhovedet muligt.

Flattr this!

Det glemte russiske internet

Relcom-medarbejder betjener den dengang ikke helt ukendte Kremvax-server, som sendte nyheder om situationen under kuppet i august 1991 ud på Usenet.

Jeg har besøgt Rusland én gang, og det var tilbage i 1989, da Sovjetunionen stadig fandtes. Det var min første deltagelse i en datalogi-konference og samtidig, indså jeg senere, et enestående besøg i et samfund under hastig forvandling. Man kunne ane en stor usikkerhed om fremtiden, men også en hel del pionerånd i kølvandet på Gorbatjovs demokratiske reformer.

Et sted derude i opmærksomhedshorisonten lurede noget, der med tiden fik lige så stor betydning som Berlinmurens fald fire måneder senere, nemlig Internettet. Jeg havde sendt min første e-mail i 1987, da jeg endnu var studerende, og ligesom de andre vestlige deltagere fra konferencen var jeg i fuld gang med at bruge e-mail og Usenet-grupper, Det var kun nogle af russiske dataloger, der kendte til nettets muligheder, og de kendte det endnu mest som det VMS-baserede Bitnet, der strengt taget ikke var Internet. Men egentlig var det ikke så meget anderledes end hvordan det stod til i Danmark, nogle år før World Wide Web dukkede op. Heller ikke dér kendte borgere uden for datalogi, matematik og beslægtede fag til Internettet, og de af os, der faktisk var på nettet, kunne stadig på Usenet læse forargede reaktioner, når nogen havde formastet sig til at poste en annonce med ejendele til salg. Alle var nemlig enige om at “nettet ikke er kommercielt”. Ja, det var dengang.

Og derfor er det interessant at læse om de planer, der allerede længe havde været i Sovjetunionen om at skabe OGAS, et rent russisk/sovjetisk computernetværk til civil brug – præcis ligesom der var en russisk “Concorde”, Tu-144, (der lignede den britisk-franske Concorde vældig meget) og en russisk rumfærge, Buran (der lignede den amerikanske til forveksling, og som jeg tidligere har skrevet om her).

Ideen skyldtes den indflydelsesrige Viktor Glushkov, der bl.a. er kendt for sin algoritme til at konstruere en nondeterministisk endelig automat ud fra et vilkårligt regulært udtryk. Glushkov fremsatte til OGAS ideen i 1970, men finansministeren sagde nej – maskiner var gode til at tænde og slukke lys i hønsehuse, men hvorfor dog forbinde dem med hinanden? som ministeren sagde. Og derved blev det. Der var enkelte mindre, lokale netværk rundt om i landet, og der var også en del netværks-entusiaster og diskussioner i medier, men det var ikke muligt at få statslig finansiering, så hele ideen om OGAS døde hen, da Viktor Glushkov døde i 1982.  Senere prøvede Mikhail Botvinnik, der ud over at være datalog også var stormester i skak, at overtale regeringen til at lave et russisk netværk – men heller ikke dét lykkedes.

Selv indså jeg for alvor betydningen af det Internet, vi kender, da der i sensommeren 1991 var et kupforsøg mod den siddende præsident Mikhail Gorbatjov. Kupmagerne kendte simpelthen ikke til Internettet, og det var takket være de få russere, der dengang havde netadgang til Relcom, det nye russiske netværk, at nyheden om kuppet kunne spredes og modstanderne af kuppet kunne komme til orde og forpurre det igangværende kup. I de dage sad jeg på tryg afstand (men med tilbageholdt åndedræt) og fulgte med i begivenhederne i Usenet-nyhedsgrupper som talk.politics.soviet.

I dag spekulerer jeg på, hvordan det hele ville være have set ud, hvis der havde været almindelig netadgang via OGAS i Sovjetunionen i sin tid. Ville forløbet omkring katastrofen i Tjernobyl have været det samme? Det startede med det hemmelighedskræmmeri, man var så vant til (Gorbatjov havde ikke været præsident længe dengang i 1986). Ville der være lækket flere oplysninger om f.eks. den trængte situation i krigen i Afghanistan eller om modstanden mod den russiske besættelse af de baltiske lande? Eller ville OGAS “bare” have været et værktøj til at effektivisere den sovjetiske økonomi og derigennem have været i stand til at gøre noget ved den krise, der var så tydelig dengang i 1989, da jeg selv gik rundt i Moskva i nogle dage?

Flattr this!

Smukke programmer?

Mit program til primalitetstest

I dag underviste jeg i kurset “Programmeringsparadigmer” på kandidatuddannelserne i datalogi og software. (Der var kun lidt under halvdelen af holdet på 90 studerende til stede; det ser ud til at være et vilkår nu, at mange bliver væk, men det er en anden snak.)

Denne eftermiddag tog vi fat i programmering i Haskell, der er et af mine yndlingsprogrammeringssprog, bl.a. fordi det er baseret så pænt på den typede lambda-kalkyle, som jeg holder meget af, og på sædvanlig matematisk notation. Jeg har til gengæld aldrig været så glad for de C-agtige programmeringssprog, som de studerende lærer at programmere fra første studieår og frem (og ja, jeg ved at det er en idiosynkrasi at have det sådan).

En af opgaverne gik ud på at lave en lille Haskell-funktion, der kan finde ud af om et naturligt tal er et primtal. Man kan skrive programmet på to linjer, og mange af de løsninger, vi så, lykkedes med det. På et tidspunkt sagde jeg (det var vist lige lovligt hoverende): Nå, det kan man nok ikke skrive på to linjer i et C-agtigt programmeringssprog! Jeg måtte trække i land – for det kan man jo godt. Linjerne skal bare være meget, meget lange.

Der var i det hele taget mange pæne løsninger fra de studerende i dag. Nogle steder undervejs så jeg nu også nogle underlige “knaster” i ellers pæne programmer, og dem bemærker jeg derfor endnu mere. Et typisk eksempel på en “knast” opstår, når man vil finde ud af om værdierne af variablerne p og q er ens. Mange skriver

if p = q then True else False

Dette udtryk er underligt at se, for det er sandt hvis og kun hvis p er lig med q. Det er nok at skrive p = q, men mange opdager det ikke – formodentlig fordi de først har lært programmeringssprog, hvor logiske udsagn ikke er “førsteklasses”.

Og alt dette får mig til at tænke på, at der jo er en form for æstetik i programmeringssammenhænge, præcis som der er i matematik, og at det er en æstetik, som vi nok ikke underviser i, men gerne vil fremme. Vi vil gerne kunne forklare, hvorfor det lille eksempel ovenfor er en “knast”.

Der er blevet tænkt over det af og til, men der er ikke rigtig nogen “datalogiens æstetik”, ligesom der heller ikke er en “matematisk æstetik”: Vi har ofte en vag fornemmelse af at “dette er pænt”.

Robin Hill, der er filosof og ansat ved University of Wyoming, men faktisk også har en baggrund i matematisk logik og i datalogi (hun har en Ph.D i datalogi) skrev sidste år en interessant lille klumme om hvornår programmer er elegante.

Hun fremhæver fire kriterier: (1) minimalitet, (2) at udrette det, det skal  (hun bruger ordet “accomplishment” her, men der er ikke nogen god oversættelse her) (3) beskedenhed (ikke at gøre uskøn brug af særligt snedige tricks), og (4) ny indsigt (hun bruger ordet “revelation” på engelsk, men “åbenbaring” lyder så underligt religiøst). Det er f.eks. ikke nok, at et program er kort – korte programmer kan være meget grimme og indforståede.

Det er et rigtig interessant bud, for præcis de samme kriterier kan man nemlig give for beviser i matematik. En skæg bog (synes jeg!) er bogen Proofs from THE BOOK, der er en samling af ekstra elegante beviser for grundlæggende resultater i matematik, og den gør brug af nogle meget tilsvarende kriterier.  Bogens titel henviser til den ikke helt ukendte ungarske matematiker Paul Erdös, der hævdede at Gud havde en bog i himlen, der rummede alle de mest elegante beviser for matematiske sætninger!

Og som en lille krølle vil jeg bemærke, at det måske ikke er så sært, hvis kriterierne er de samme. For et program i Haskell er jo faktisk også et bevis i typeteoretisk forstand: En type i Haskell er nemlig en logisk formel i intuitionistisk prædikatlogik, og et udtryk med denne type er i helt præcis forstand et bevis for denne formel.

Flattr this!

Endnu en dag på Workshop 17

Himlen over Cape Town
Sydafrikansk øl – fra Sverige

I dag kunne jeg tage den helt med ro til ICWL 2017 og bare lytte til foredrag. Især foredragene om inquiry-based learning var interessante; her er tale om en form for projektarbejde, der på den ene side ikke er problembaseret, på den anden side alligevel er undersøgende. Angel Suarez gav en interessant præsentation af sit arbejde med systemet DojoIBL, der er et system som kan integrere arbejdsplanlægning, tidsplaner, chat og mere til. Bagefter foreslog jeg at systemet da også kunne integrere dokumentdeling og versionskontrol – og fik at vide, at det var en rigtig god idé, men at det samtidig var nødvendigt at prioritere, da han var helt alene om at udvikle systemet! Senere bed jeg mærke i præsentationer om kode-review i programmeringsundervisning og i et bud på hvordan man kan lære om kodningsteori ved hjælp af et spil.

Efter frokost gik jeg fra Workshop 17 en lille tur hen til den food court, der ligger i nærheden. Her var der en ølbutik, hvor jeg købte et par flasker sydafrikansk øl som souvenir. Jeg var lige ved at købe en CBC IPA fra Cape Brewing Company, da jeg så opdagede at den faktisk var brygget af Åbro Bryggeri i Sverige og derefter sendt hele vejen herned! Jeg så ingen grund til at fragte en dåse CBC IPA hele vejen tilbage over ækvator.

Derefter tog jeg tilbage til hotellet for at holde møder over Skype med de to projektgrupper på 1. semester, jeg vejleder i deres P0-projekter. Vi talte om alle de ting, man taler om i P0-sammenhæng og jeg lovede at læse den næste udgave af deres arbejdsblade inden afleveringen tirsdag morgen.

Om aftenen var der konferencemiddag. Jeg var kommet i alt for god tid, så jeg endte med at stå og betragte himlen over Cape Town og tænke over, at Sydafrika var et sted i verden, jeg havde læst om allerede som dreng, men i mange år kun forbandt med undertrykkelse og urimelighed. Lidet havde jeg kunnet forudse, at jeg en dag selv ville komme til at besøge et Sydafrika uden apartheid.

Omsider begyndte gæsterne at ankomme til konferencemiddagen, og det var tid at gå indenfor igen. Jeg fik en snak med Dennis Kriel, der arbejder med læringsdesign på universitetet i Pretoria (i sin fritid arbejder han med smedejern og med økologisk landbrug, viste det sig også). Han er ansat til at hjælpe universitetslærerne i Pretoria til at hjælpe med at komme i gang med at lave video-podcasts og med at bruge hele denne teknologi. Jeg måtte her konstatere at vi her desværre er et godt stykke bagefter på Aalborg Universitet.

Under konferencemiddagen blev det afsløret at næste års ICWL skal afholdes i Thailand og at prisen for bedste artikel i år gik til – Angel Suarez.

Flattr this!

Dagens første foredrag

Mine slides

Så kom dagen, hvor jeg skulle holde mit foredrag. Jeg havde sovet dårligt i nat, selvom Kapstaden er i samme tidszone som Danmark, og jeg derfor bestemt ikke havde jet lag. Den lange rejse og mails fra AAU, som jeg først kunne se, da jeg skulle sove, gjorde det svært for hovedet at falde til ro. Men igen vågnede jeg af mig selv lidt inden jeg skulle op.

Jeg dukkede op i god tid, for jeg kunne se at mit foredrag skulle være kl. 9.00, og jeg var blevet bedt om at være der i god tid. Faktisk startede vi nu først kl. 9.45, for programmet var blevet ændret.

Hele ICWL2017/SPeL2017 finder sted i The Watershed, der er en stor hal. I stueetagen er der et indendørs marked med sydafrikansk kunsthåndværk, og på første etage ligger Workshop 17, der har seminarrum og et åbent arbejdsrum for kreative mennesker fra kunst, kommunikation og teknologi.

Mit foredrag handlede om PBL Exchange, der er den ny platform for projektvejledere på AAU, som jeg tidligere har skrevet om her og som er blevet til i samarbejde med Dorina Gnaur og Kurt Nørmark. Det er ikke nødvendigvis dårligt at være på som den første, og der kom da også nogle værdifulde kommentarer til mit foredrag. Jeg talte bl.a. med en spansk PhD-studerende ved Open Universiteit i Nederlandene; han har udviklet en platform, der kan bruges til crowdsourcing og planlægning i forbindelse med studerendes projektarbejde, og det glæder jeg mig til at høre meget mere om i morgen.

Der var også interessante foredrag om bl.a. hvordan man kan bruge bayesiansk inferens i forbindelse med at kvalificere peer review i undervisning og om hvordan man kan engagere studerende på et lille universitet i Kenya. Udfordringerne her ser ud til at være de samme om andre steder i verden. Oppe i Kenya (som jeg vel må sige lige nu) går smartphonen også sin sejrsgang, men her er det nu WhatsApp, som alle bruger. Facebook er for længst gået bag af dansen. Kan man bruge dét til noget? Måske.

Over frokosten kom jeg til at tale med andre deltagere fra Frankrig, Canada, Sydafrika og Thailand. Den sydafrikanske deltager bor i Pretoria, der med sine 6 millioner indbyggere kun er landets næststørste by, næst efter Johannesburg. Her var det lidt underligt at sige, at jeg kommer fra et land med lidt over 5 millioner indbyggere. Den franske deltager sagde derefter (lidt spøgende), at hun da også kom fra et lille land i Europa.

Bagefter gik jeg en lille tur langs kajen; der er 23 grader i dag, for foråret er lige så stille på vej hernede. I morgen skulle temperaturen desværre blive lidt mere hjemlig.

Det er interessant at være her og at møde folk med forskellige baggrunde. Nogle er dataloger, andre har anden akademisk baggrund. Alle interesserer sig for uddannelsesaspektet.

Flattr this!

De bliver væk – men hvorfor?

Et fremmøde på nul procent i AAUs bygninger i Rendsburggade.

Jeg har tidligere skrevet om den ærgerlige situation, jeg har oplevet i foråret, hvor jeg seks uger inde i foråret oplevede at der kun var lidt over halvdelen af et hold på mere end 130 studerende, der mødte op til min kursusundervisning.

Det rigtig ubehagelige ved denne situation var, ud over at så mange studerende konsekvent blev væk, at det viste sig helt umuligt for mig at finde ud af hvad det var, der var årsagen til det store fravær. Til styringsgruppemøderne dukkede der altid kun studerende op, der deltog i undervisningen. Og når ikke jeg kunne få et indblik i årsagerne, ville jeg aldrig kunne ændre på de forhold i min undervisning, der forårsagede den omfattende, tavse protest.

Ved starten på det nye semester indbød jeg derfor det hold af studerende, der var tale om, til et møde i håb om at jeg omsider ville kunne finde ud af, hvad det var de havde været så utilfredse med. Især var jeg interesseret i at høre fra de studerende, der ikke havde villet deltage i undervisningen i foråret. Nu måtte de vel føle sig trygge nok til at give deres utilfredshed til kende og komme med forslag til forbedringer.

Mødet fandt sted i denne uge. Der dukkede imidlertid kun fem studerende op til mødet, og alle fem havde deltaget regelmæssigt i min undervisning. Fire af dem havde jeg endog været projektvejleder for.  Vi fik en god samtale om mine ideer til forbedring af kommende undervisningsforløb, men jeg kom slet ikke tættere på en forklaring på hvad der var sket eller på om mine bud på nye tiltag ville kunne få de studerende til at deltage i stedet for at blive væk.

I går fik jeg så en mail fra en kollega, der har undervist et stort hold på 6. semester, hvor jeg er semesterkoordinator. Det viste sig at min kollega havde observeret en helt tilsvarende adfærd: En meget stor andel af de studerende ville ikke deltage i øvelserne, heller ikke selv om det blev tydeligt pointeret at det ville være meget vigtigt. I den skriftlige evaluering af kurset havde 11 studerende givet deres mening til kende om undervisningen, men de havde alle fulgt kurset – og igen var det således umuligt at finde ud af hvorfor så mange andre blev væk.

Jeg spekulerer nu på om der er tale om et problem, der ikke bare skyldes at jeg har leveret dårlig undervisning, men om vi er vidne til en ny tendens hvor mange studerende ikke længere vil deltage i undervisningen. Hvis det er tilfældet, bliver vi nødt til at gøre en systematisk forskningsindsats for at finde ud hvad der ligger bag, for det kan tyde på at vi er ved at se et afgørende skift i studiekulturen.

Der er mange mulige hypoteser her. Fra de spredte tilkendegivelser, jeg fik i foråret, er én mulighed at mange studerende opfatter kurserne som noget, de med fordel kan nedprioritere til fordel for projektarbejdet så de på denne måde kan optimere deres indsats og klare sig så godt som muligt. Hvis man har overblik over uddannelsens opbygning, er det tydeligt at dette er en paradoksal holdning – kurserne fylder præcis lige så meget som projektet. Der må i så fald være nogen, der påvirker de studerende til at indtage denne holdning, men jeg ved ikke hvem det skulle være. Det kan næppe være projektvejlederne, for mange af dem er jo også selv kursusholdere.

Flattr this!

EXPRESS/SOS 2017

Så kom dagen, hvor jeg skulle til workshop. EXPRESS/SOS bliver normalt holdt dagen før CONCUR-konferencen; jeg var med til en af de første udgaver tilbage i 1997 og har siden været med en del gange. Det er en lille workshop af høj kvalitet, og der er som regel en hel del mennesker, jeg kender. Sådan var det også i år. Men underligt nok var der flest foredrag om mit eget forskningsområde, nemlig sessionstyper, i en anden workshop ved navn RADICAL, der blev holdt i lokalet inde ved siden af.

Det er altid hyggeligt at gense gamle samarbejdspartnere og folk, jeg kender fra min PhD-tid dengang i forrige århundrede. Underligt nok var det så faktisk først i dag, jeg fik mødt Luke Ong, der er professor i Oxford. Mit eget bidrag knytter an til det arbejde, han og Emanuele D’Osualdo har lavet – og Emanuele mødte jeg i Aarhus i forsommeren.

Hele workshoppen bliver holdt i Harnack-Haus, der er et konferencecenter ved Max Planck-instituttet, og på plænen udenfor er der gode liggestole. Da det tilmed har været en lun dag, blev det lidt tillokkende også at tilbringe en stund her undervejs.

Mit eget foredrag gik vel egentlig som det skulle, og der kom da nogle gode spørgsmål bagefter (“gode” forstået både som spørgsmål, det var nemt at besvare som som spørgsmål, der krævede en del refleksion). Bagefter var jeg dog noget trættere, end jeg havde troet. Åbenbart investerer jeg en del mere energi i at forberede mig mentalt til at være “på” end jeg tror, trods mange år i den akademiske biks.

Bagefter følte jeg mig i al fald virkelig som en gammel farfar, da jeg faldt i søvn til det indbudte foredrag. Selv ikke foredragsholderens velbevarede og kraftige hollandske accent (trods flere årtier i et engelsktalende land), der fik det til at lyde som han talte om “strøctures” og “fønctions” og fik “relevant” til at rime perfekt på “elefant” kunne sende mig ud af drømmeland. Og så var der i øvrigt stadig mindet om liggestolene ude på plænen foran.

Flattr this!

Første dag i et nyt semester – nu på gangene

I dag er det første dag af efterårssemesteret, og endnu engang tager vi imod et stort antal nye studerende. Og endnu engang skal jeg være vejleder på første semester af datalogi- og software-uddannelserne. Kurt Nørmark, der er en meget dygtig og samvittighedsfuld semesterkoordinator, tog imod det nye hold på 224 studerende i Auditorium 7 på Badehusvej. Derefter skulle vi, der er vejledere, mødes med de helt nye studerende for allerførste gang.

Der er Kurt og Magnus Madsen, vores nye adjunkt fra Aarhus og så mig – alle de andre vejledere for dette hold er blevet kandidater her i år og har studietiden i frisk erindring. Det var noget af et chok for dem at opleve, at lokaleforholdene nu er så dårlige, at mange af de nye studerende nu ikke længere har et grupperum, men er henvist til at sidde på gangene.  Resten skal deles om grupperummene to grupper ad gangen. Da jeg mødtes med de nye studerende, var det nogle gange svært at få ørenlyd, fordi lokaleforholdene mildt sagt ikke var gode.

Det er kombinationen af de stadigt større årgange og de stadigt færre midler til uddannelsessektoren, der for alvor slår igennem nu. Jeg er næppe den eneste, der sendte en meget uvenlig tanke til det netop fremsatte forslag til finanslov.

Flattr this!

En løsning på bedsteforældre-paradokset?

Der er masser af stof til eftertanke i tanken om tidsrejser, og bedst kendt er vel bedsteforældreparadokset, hvor X rejser tilbage i tiden og slår en af sine bedsteforældre ihjel, inden bedsteforælderen selv får børm. Men så kunne X aldrig selv være kommet til verden og ikke derfor ikke rejse tilbage i tiden.

De tre mest almindelige forsøg på at løse dette paradoks er

  1. At konkludere at dette viser, at man ikke kan rejse tilbage i tiden
  2. At konkludere at man godt kan rejse tilbage i tiden, men ikke ændre fortiden (dvs. at forsøget på at slå bedsteforælderen ihjel skal gå galt)
  3. At tidsrejser kun er konsistente med “mangeverdensfortolkningen” af kvantefysik, hvor alle tilstand af enhver elementarpartikel er lige virkelige. Derfor vil der være én verden, hvor X aldrig blev født og en anden, hvor X findes.

Det seneste, jeg har læst om dette, kommer faktisk fra datalogiens verden. Doron Friedman, en israelsk forsker inden for maskinintelligens, har lavet et stykke software, der modellerer kausalitet. Computersimuleringen finder faktisk to mulige løsninger på den lidt simplere udgave, nemlig far-paradokset, hvor en forsøgsperson rejser tilbage i tiden og slår sin far ihjel,

Den ene er at X’s far foretager en tidsrejse frem i tiden og gør X’s mor gravid og derefter rejser tilbage – kun for at blive slået ihjel af X.

Den anden udgave antager at X er en mand – og sørger for at han bliver sin egen bedstefar. X rejser tilbage i tiden og slår sin far ihjel, men gør derefter sin bedstemor gravid med et drengebarn, der så mange år senere bliver far til X.

Disse løsninger er (ud over at være særdeles spidsfindige) for mig at se reelt variationer af mulighed 2 ovenfor; i begge tilfælde sker der dét, at X gennem sine handlinger bare sørger for at begrebet “far til X” stadig er meningsfyldt. Men det egentlig interessante er, at man nu kaster sig over et filosofisk spørgsmål ved at bruge software til at foretage et tankeeksperiment med, og at vi på denne måde har at gøre med en form for eksperimentel filosofi, som er et begreb jeg skrev om her for tre et halvt år siden.

(Det er i øvrigt foruroligende, at Doron Friedmans artikel er skrevet i Microsoft Word.)

Flattr this!