Kategoriarkiv: Den akademiske biks

Verdens frelse?

  
I går talte vi i Akademisk råd om hvorfor studerende falder fra. Det er lige så interessant at finde ud af hvorfor man bliver hængende på studiet, fortalte min kollega Jette Holgaard.
Hvorfor studerer man? Er det fordi man vil have magt?
Jeg husker et møde for en del år siden, dengang der ikke var så mange der ville studere datalogi. En af mine kolleger kunne ikke forstå at der ikke var flere der var interesseret i faget – det gav jo adgang til jobs hvor man kunne bestemme rigtig meget.
Da jeg så hvordan unge mennesker flokkedes om Haifaa Awad efter hendes foredrag i Aalborg for nylig blev jeg mindet om at der er andre motivationer end magt: der er mange unge der gerne vil være med til at redde verden. Og der er mange der gerne vil forstå hvordan verden er sat sammen. I nogle tilfælde er det et ønske om mening (en mening med tilværelsen) snarere end blot et ønske om at få en forklaring af årsag og virkning.
Jeg var selv sådan en da jeg studerede.
Jeg ville forstå og jeg ville have andre til at forstå. Og jeg ved at jeg ikke var den eneste der havde (og har) det på den måde.

Hvilke drømme er det vi slår på, når vi vil have nogen til at studere på de datalogiske uddannelser?

Flattr this!

Fakultetsfunktionen?

aau-stjerne

Sidst i august skrev jeg om planerne om en deling af det teknisk-naturvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet. Det var planer, der blev varslet helt kort i en mail fra rektor, hvor der stod

Bestyrelsen har bedt rektor kigge på en eventuel opdeling af TEKNAT i to fakulteter. Direktionen er gået åbent ind i denne opgave.

Allerede dengang i august efterlyste jeg en begrundelse for delingen, men det er der ikke kommet. Jeg har spurgt de to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, og heller ikke de kendte begrundelsen.

I denne uge kunne jeg høre, at der har været et møde mellem rektor og alle institut- og skoleledere fra det nuværende fakultet (note til udenforstående: AAU er ikke blevet en skole endnu, men “skole” er betegnelsen for en overstruktur på studienævnene, der blev indført for nogle år siden). Ingen af institut- eller skolelederne syntes ifølge det, jeg hørte, om ideen om at dele fakultetet. Men rektor har i en mail til universitetets medarbejdere skrevet

Et første forslag til en mulig opdeling, der kan skabe to profilerede fakulteter for henholdsvis ingeniører og IT-specialister, blev drøftet. Spørgsmål, tvivl, forslag og andre input blev noteret ned og vil blive brugt til at kvalificere det videre arbejde. En arbejdsgruppe med deltagere fra rektorat og fakultet vil i de næste måneder komme med forslag til scenarier, som skal diskuteres først i direktion og til sidst munde ud i en endelig beslutning i bestyrelsen.

I dag var jeg så til møde i Akademisk råd på tek-nat-fakultetet, og heller ikke her var der begejstring for ideen om en deling. Men det var tydeligt at resignationen var ved at sætte ind. Alt tyder nu på at det teknisk-naturvidenskabelige fakultet skal deles, og det trods at ingen af de berørte parter egentlig ønsker det. Begrundelsen har vi fortsat til gode at få.

Tidligere er vi i Akademisk råd blevet orienteret om væsentlige beslutninger, som fakultetet har truffet, efter at beslutningerne var vedtaget. Nu rykker denne uigennemsigtighed så et niveau op. I universitetets vedtægter står der i §5, stk. 9

Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.

men dette er en gummiparagraf. Det er bestyrelsen, der bestemmer hvad der er væsentlige beslutninger og i hvilket omfang der skal ske medbestemmelse og medinddragelse. Vi er mange, der mere og mere føler os som tilskuere til de store ændringer end som inddraget i beslutningsprocesserne. Det er symptomatisk at vi ikke kan få en officiel begrundelse for planerne om en deling af vores fakultet.

Flattr this!

De bygninger, vi får

Kantine-mellem-web
En kantine på Københavns Universitet.

Så er mit andet indlæg i Altingets tema om kvalitet i undervisningen tilgængeligt. Det er kommet til at hedde Datalog: Auditorier skader de studerende. Overskriften er det ikke mig, der har fundet på. Jeg ville ikke selv have formuleret mig så bastant. Auditorier skader ikke de studerende, de er bare ikke befordrende for læring.

Herunder er mit indlæg med den oprindelige overskrift.


De kan jo bare sidde i kantinen

Der er et stadig større fokus på resurser og økonomiske hensyn hos ledelsen på de danske universiteter og hos uddannelses- og forskningsministeriet. Det underlige er at jeg faktisk her er enig med dem: resurser er af enorm betydning for universiteternes drift. Men her stopper min enighed, for den megen tale om resurser går hånd i hånd med nedskæringer, ikke med en anerkendelse af hvilke resurser der faktisk er behov for. Tværtimod har vi i skrivende stund en uddannelsesminister, der udtaler at han ikke “anerkender” at nedskæringer på uddannelsesområdet vil påvirke kvaliteten af læring. Dette er ministersprog for blank afvisning uden argumenter.

Men det er både af betydning, hvor mange og hvilke undervisningsresurser der er til rådighed. En sådan resurse, man ofte tager for givet, er undervisningslokalerne. Når man bygger en ny universitetsbygning, der skal bruges til undervisning, eller nyindretter en eksistererende bygning til dette formål, kommer der så godt som altid et auditorium med i bygningsplanen. Det ligger dybt i mange der færdes i universitetsverdenen – og det ligger vel også dybt i mig – at sådan skal et rigtigt universitet være indrettet. Netop dét afslører imidlertid mest noget om vores opfattelse af hvordan universitetsundervisning bør være.

Også på Aalborg Universitet, der ellers hævder at hylde problembaseret læring og projektarbejde i grupper ser vi det samme fænomen: de fleste bygninger, som AAU lader opføre eller overtager, får et auditorium. Parallelt hermed ser vi at mange uddannelser på AAU i disse år holder op med at tildele de studerende grupperum i forbindelse med deres projektarbejde. Studerende er i stedet henvist til at arbejde hjemme eller sidde i universitetets kantine eller måske på gangene. Universitetets ledelse taler nu om at vi skal finde pædagogiske modeller, der kan understøtte andre former for problembaseret læring der ligner f.eks. hvad man ser i udlandet. Denne udvikling skyldes dog ikke et ønske om pædagogisk nytænkning, men derimod huslejemodellen, hvor hvert institut skal leje bygningerne via universitetet fra staten og skal holde huslejeuniversiteterne inden for sit budget. Den økonomiske model gør at universitetet ikke har råd til at opretholde en bestemt undervisningsform, og derfor vil ledelsen ændre den.

Hvis universitetet i stedet undlod at indrette auditorier og i stedet krævede at forelæsninger skulle holdes i kantinen og på gangene, ville der lyde et ramaskrig i medierne. Men forelæsninger er stadig uanfægtede som primær undervisningsmodel på danske universiteter.

Forelæsninger kan da også noget, men der er desværre også meget de ikke kan. Dette har man vidst siden Donald Blighs grundige dokumentation heraf i klassikeren What’s The Use of Lectures fra 1972. Forelæsninger kan viderebringe bestemte slags faktuel viden, og for underviseren kan en forelæsning give en illusion af succes: Man har fuld kontrol over hvad der skal ske gennem hele forelæsningen, og alt hvad der bliver sagt til forelæsningen er (i al fald ifølge forelæseren selv) uangribeligt. Også for en administrator er auditorier gode lokaler: De gør det muligt at undervise et stort antal studerende samtidig. Men hvad angår udvikling af mere komplicerede faglige kompetencer og selvstændig refleksion er forelæsninger dårligt egnede.

Det forelæsninger ikke kan, formår andre undervisningsformer med fokus på aktiv læring til gengæld ofte. Projektarbejdets store succes som undervisningsform på AAU og RUC viser sig i at den typiske studerende engagerer sig på en helt anden måde i projektarbejdet end i den traditionelle kursusundervisning. Gennem semesteret har de studerende aldrig svært ved at finde motivationen til at lave projekt, og resultatet bliver ofte en grad af læring, der flytter de studerende på afgørende vis.

De store auditorier tilskynder til en undervisningsform ikke opmuntrer underviseren eller de studerende til aktiv læring, endsige til personlig kontakt – hverken for de lærende indbyrdes eller mellem underviser og studerende. Alligevel er der auditorier alle vegne i universitetsverdenen, og når der er vægt på at have auditorier, bliver resultatet at der lægges vægt på at undervisning er lig med forelæsninger.

Hvis det skal være muligt at forbedre kvaliteten af undervisning på universitetsniveau, er det vigtigt at sikre at resurserne kan fremme de former for undervisning, der kan fremme læring og skabe gode muligheder for personlig kontakt mellem undervisere og studerende. Hermed mener jeg både tilstrækkeligt med undervisningstimer og passende fysiske rammer.

Flattr this!

Anerkendelse af undervisning

2015-11-17 13.30.19 2015-11-17 10.35.02

I dag deltog jeg i konferencen Fra årets underviser til strategisk indsatsafholdt af Danmarks Evalueringsinstitut – der “udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud, skoler og uddannelser”. Konferencen, der blev afholdt på SDU i Odense, havde som sit erklærede formål var at undersøge bud på hvordan man bedre kan anerkende og udvikle kvalitet i undervisningen på danske universiteter.

Det er ingen hemmelighed at der i dag er stort fokus på forskning i den akademiske verden og at det er gennem mange publikationer og mange eksterne forskningsmidler, man kan få succes i sin akademiske karriere. Nogle universitetslærere udtrykker at kvaliteten af deres undervisning kommer i anden række, når bare deres forskning er god nok. Og atter andre er takket være store forskningsbevillinger helt frikøbt fra undervisning. Jeg har kolleger, der enten slet ikke har undervist i dette årtusinde eller i samme periode konsekvent har kunnet nøjes med at håndplukke interessante undervisningsopgaver (bl.a. vejledning af specialestuderende som de mener har forskningspotentiale eller forelæsninger i dele af bestemte kurser der omhandler deres forskningsområde). Sådanne forskere  får hædrende omtale. Der er derimod ingen guldstol i sigte, hvis man ender med at undervise meget.

Ved konferencen deltog en række uddannelsesforskere og ganske mange ledere, spændende fra studieledere over institutledere og dekaner til prorektorer og rektorer. Selv var jeg indbudt, fordi jeg i 2014 blev kåret til Årets Underviser på AAU. Der deltog også én studerende, nemlig forkvinden for Danske Studerendes Fællesråd. Og så fik jeg også genset Ingrid Stage, der indtil for nylig var forkvinde for min fagforening, Dansk Magisterforening.

Der var to indbudte foredrag. Det første, ved Keith Trigwell fra University of Sydney, gav først et rids at hvad vi i dag ved om kvalitet i undervisningen og hvordan vi bør forstå denne, og dernæst et overblik over hvilke tiltag man har gjort på universitetet i Sydney. Det var interessant at blive mindet om at alt det, vi ser som kvaliteter i forskning faktisk også er kvaliteter i undervisning!

Det andet, ved Keijo Hämäläinen, prorektor ved Helsinki Universitet,  handlede om det Teacher’s Academy (Opettajien akatemia) man der har skabt. Her kan særligt gode undervisere ved universitetet blive optaget og der er særlige incitamenter forbundet hermed.

Selv deltog jeg i den første diskussions-seance sammen med Svend Hylleberg, professor, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet og Jens Dolin, der er professor ved Institut for Naturvidenskabernes Didaktik på Københavns Universitet. Måske kom jeg til at lyde lidt forbeholden i forbindelse med dette at blive Årets Underviser – men ud over en pris på 50.000 kroner, et diplom og en ugle af glas skabte prisen ikke store forandringer. Jeg laver det samme som altid og det pædagogisk-didaktiske miljø på mit institut er uændret (i det omfang der overhovedet er et sådant). Hvis man virkelig skal sætte fokus på kvalitet i undervisningen, skal der noget andet til. Der er bestemt gode tiltag hos os i form af adjunktpædagogikum, Learning Lab osv. men de egentlige forandringer kommer desværre kun drypvist.

Dagens bedste spørgsmål kom i anden seance, hvor der bl.a. var to rektorer i panelet. Det blev stillet af Lars Ulriksen, der er professor ved Institut for Naturvidenskabernes Didaktik på Københavns Universitet. I al sin enkelhed lød det: Kendte man til tilfælde, hvor nogen ikke var blevet ansat på grund af dårlige pædagogiske kvalifikationer eller til tilfælde hvor nogen var blevet ansat på trods af dårlige pædagogiske kvalifikationer?

Svaret på begge spørgsmål var ja. En af deltagerne kunne fortælle om en universitetslærer, der blev ansat på prøve fordi hans undervisningskvalifikationer ikke var gode nok. Nogen spurgte så om man mon kunne have forestillet sig en tilsvarende situation, hvis en ansøgers forskningskvalifikationer ikke havde været gode nok. Og svaret var nej. Ikke overraskende, men det viste til fulde asymmetrien mellem undervisning og forskning i universitetsverdenen.

Flattr this!

En doktordisputats

IMG_5209

I dag var der doktorforsvar på Aalborg Universitet; det sker ikke så tit. Det var min kollega fra Institut for datalogi, Radu Mardare, der forsvarede sin doktorafhandling om logikker og metrikker for Markovkæder – et emne der befinder sig i krydsfeltet mellem teoretisk datalogi og det, man i matematisk logik kalder for modelteori.

De to eksterne opponenter var Ernst Doberkat  fra Dortmund og Gordon Plotkin fra Edinburgh. Flere spurgte mig om jeg kendte Gordon fra min egen tid i Edinburgh for længe siden, og ja det gjorde jeg. Han var faktisk med til mit midtvejsseminar, da jeg var PhD-studerende i Edinburgh i forrige århundrede, og senest skrev han en anbefaling af min bog om strukturel operationel semantik. Netop dét vigtige emne er det faktisk Gordon Plotkin, som er ophavsmand til.

Selve forsvaret startede med et overbliksforedrag, og bagefter var der spørgsmål fra de to opponenter. Det hele varede omkring tre timer. Bestod Radu så? Ja, det gjorde han da.  Tillykke herfra!

(Var det noget for mig at lave en doktorafhandling? Tjo. Jeg vil måske komme med en udtalelse i løbet af de kommende dage/uger/måneder/år. Der er også så meget andet, man skal nå.)

Flattr this!

Undervisning skal gøre en forskel

wordle

Tidligere på semesteret blev jeg kontaktet af Altinget i forbindelse med en planlagt række debatindlæg, hvor personer med tilknytning til den danske universitetsverden skal debattere kvalitet i universitetsundervisning. Senere på måneden skal jeg deltage i et arrangement på Syddansk Universitet om samme emne. I dag er mit første af to indlæg blevet lagt op.

I kan læse mit debatindlæg hos Altinget eller herunder.

Læs videre Undervisning skal gøre en forskel

Flattr this!

Min debut som redaktør

dearauthor
Et brev, jeg faktisk kunne have sendt som redaktør.

Jeg får med jævne mellemrum tilbud om at få mine manuskripter udgivet på obskure forlag i Asien, og det er også sket at jeg er blevet indbudt til at arrangere workshops ved lige så obskure konferencer. De finder også ofte sted i Asien. I september fik jeg en mail med tilbud om at komme med i redaktionen på et europæisk tidsskrift om datalogi. Min reaktion var enkel: Endnu et håbløst forsøg på spam fra endnu et obskurt/suspekt foretagende. Men nogle uger senere ryddede jeg op i min mail, og den var faktisk god nok. Et open access-tidsskrift udgivet på et velrenommeret forlag ville gerne have mig med i redaktionen! Min første tanke var at de måtte have været lidt desperate; i min optik er redaktører forskere med en masse eksterne forskningsmidler, et følge af loyale unge beundrere og en trappe op til himlen. Jeg har ingen af delene.

Men nu er jeg altså redaktør på et akademisk tidsskrift, og i går fik jeg min første opgave som redaktør. Der var ankommet et manuskript, som jeg skulle tage mig af. Jeg skulle finde bedømmere med de rigtige faglige kompetencer, sørge for at kontakte dem og sørge for at minde dem om opgavens krav og alvor. Så det gjorde jeg. Der var tale om et manuskript om kompleksitetsteori.

Jeg begik kun én fejl, men den var til gengæld også væsentlig: Jeg kastede ikke først et blik på det indsendte manuskript, inden jeg satte alt det andet i værk. Det gjorde jeg først bagefter, og da opdagede jeg det: Manuskriptet var et forsøg på vise at P=NP. Her burde de første alarmklokker have ringet. Med et sådant manuskript står man enten over for et af de helt store gennembrud i de matematiske fag eller en håbløs omgang bras.

Det var faktisk meget værre end jeg troede! Manuskriptet var skrevet i Microsoft Word (altid et væsentligt alarmsignal!). Småting som indledning, beskrivelse af relateret arbejde, konklusion og litteraturliste manglede helt. Der var ingen definitioner af P eller NP eller kompleksitetsklasser i det hele taget. Heller ikke NP-fuldstændighed eller tidskompleksitet dukkede op nogen steder. Til gengæld var der en uforståelig tabel og en lige så uforståelig graf med målepunkter. Abstractet for artiklen omtalte Hamilton-stier, der ikke blev nævnt i selve artiklen.

Jeg udnævnte mig selv til bedømmer og skrev en bedømmelse, der påpegede alt dette og gav artiklen bundkarakter på alle bedømmelsesparametre. Derefter trak jeg mine invitationer til de andre bedømmere tilbage og afgav den endelige dom i forlagets CMS.

Rent ud sagt: Jeg har set P0-rapporter, der var betydeligt bedre end dette manuskript. Hvis forfatteren havde præsenteret dette som en eksamensbesvarelse i det kursus om beregnelighed og kompleksitet,  jeg har holdt en del gange i årenes løb, ville vedkommende ikke kunne bestå.

Det var egentlig samme slags praksischok som da jeg skulle holde min første eksamen nogensinde for 24 år siden – eksaminanden dumpede med et brag. Den dag var det ikke skægt at være adjunkt.

Efter mange år som bedømmer har jeg været forskånet for nogen sinde at se de virkelig elendige manuskripter og jeg har vel ikke forventet, at nogen ville sende noget ind som er helt og aldeles uantageligt. Den slags beskytter redaktøren nemlig bedømmerne mod at opdage. Og nu er jeg så redaktør.

Flattr this!

Noget om at skrive akademisk

tgc2013
Det er mig, der har begået dette sproglige mesterværk i 2013.

Indledningsvis skal det påpeges at det ikke er alle, der under læsningen eller kommenteringen af arbejdsblade påpeger det problem som omtales i en artikel i The Atlantic. I nærværende blogindlæg vil det dog blive diskuteret, om der kan være et problem med bestemte vaner inden for akademisk skrivning. Herefter vil der hen mod afslutningen blive søgt løsninger, hvis formål vil være at udbedre problemet eller alternativt bidrage til en formindskelse af dets omfang. Forfatteren er af den opfattelse at en sådan ændring vil være gavnlig.

I resten af mit indlæg vil jeg prøve at skrive som et menneske igen. Selv søde og rare og sjove mennesker som taler et fuldstændig forståeligt dansk kan ved et trylleslag forvandle sig til knudrede forfattere, når de skal udtrykke sig i akademisk sammenhæng.

Jeg ved ikke selv, hvor min akademiske skrivestil kommer fra. Selv tror jeg at den er et opkog af skrivestilen fra de lærebøger fra min studietid, jeg især værdsatte, og af forskningsartikler, jeg har læst som ung. Fordi alle mine publikationer er på engelsk, har min britiske PhD-grad sikkert også været medskyldig.

Klart sprog er ikke det samme som dagligsprog. Studerende på tidlige semestre bruger stadig i stort omfang dagligsprog i stedet for fagsprog, når de skal udtrykke sig. Og intet er vel så knudret og frustrerende at læse som en typisk projektrapport fra første semester. Det skulle da lige være de projektrapporter der forfalder til en voldsom og omfattende brug af passiv og verbalsubstantiv, en upersonlig skrivestil som de pågældende studerende ofte henfører til “noget, en vejleder sagde”.

Men hvis vi selv insisterer på at udtrykke os knudret som akademikere, kommer vi meget let til at føre den dårlige vane videre til de studerende. Derfor er det vigtigt at vi som akademikere lærer at skrive på klart, almindeligt dansk, plain English eller hvad det så end hedder.

Flattr this!

Ren hobby for de ikke-produktive?

uddannelsesalliancen_demo_2015_1029

I dag er der varslet store demonstrationer mod regeringens besparelser på uddannelser og forskning rundt om i landet. Jeg kan desværre ikke selv deltage, for jeg skal til møde med AAUs rektor om det svar jeg sammen med 90 af mine kolleger har sendt på rektors og bestyrelsens udkast til en strategi for vores universitet. Dette brev er i sig selv en protest mod de samme tendenser, som nedskæringerne er udtryk for – afdemokratiseringen, kommercialiseringen og udsultningen af vores uddannelsessystem.

Der er nogle uddannelsessøgende og universitetsuddannede, der heller ikke går på gaden i dag – men det er fordi de faktisk i det store og hele synes godt om nedskæringerne. En artikel i Information afslører bevæggrundene for at have denne holdning.

Eva Agnete Selsing, der af nogle kaldes filosof, udtaler

»Ungdommens studenterorganisationer er generelt et segment, der klager meget. Min opfordring ville være at klage lidt mindre og i stedet bruge tiden på at være produktive i eget liv. Gør noget godt for miljøet eller naboen. Brug lidt mere tid på studiet. Og så revidér præmissen for klagesangen. Hvis man end ikke overvejer, at pengene kan bruges klogere, end det er tilfældet i dag, hvor mange ressourcer, der går til et ødselt bureaukrati, er man jo reelt ikke åben for en konstruktiv debat. Så vil man blot have for at have – og det er jo en temmelig sløj indstilling.«

Det er interessant at der her opfordres til at gøre noget for miljøet; det er ikke så meget i tråd med hvad der bliver sagt fra andre. Jeg hæfter mig også ved kritikken af bureaukratiet. At dette bureaukrati er affødt af de mange krav om dokumentation for performance og økonomistyring, som er opstået inden for de seneste par årtier, er en anden snak.

Lucas Hultgren, der er formand for Dansk Folkepartis Ungdom, forsvarer nedskæringerne således:

»På nogle områder, som f.eks. klima, synes vi, det er helt okay at spare. Vi er lidt kede af, hvis man kommer til at skære på erhvervsuddannelserne. Jeg har bidt mig fast i, at Peter Skaarup (DF) vil kompensere med flere penge senere, hvis de kommer i problemer. Derudover er der mange uddannelser, hvor man kan skære. I vores øjne er flere uddannelser ren hobby – de kan godt nedlægges. Og så Roskilde Universitet, som vi mener, at man helt bør lukke.«

Hvorfor det lige er universitetet i Roskilde, der skal undgælde og ligefrem lukkes helt, står ikke klart for mig. Jeg bemærker også den negative holdning til en indsats mod den globale opvarmning.

De sidste fire linjer i artiklen er fuldstændig gådefulde:

Formanden for Liberal Alliances Ungdom, Alex Vanopslaugh, ser helst at forskning og uddannelse går fri af besparelserne.

»Besparelser på klima og universiteterne er en fin idé. Fri forskning og uddannelse – der kunne man finde en masse andre steder at spare.«

Jeg vidste allerede at der i Liberal Alliance findes politikere, der benægter at den globale opvarmning er menneskeskabt. Men hvis nogen kan forklare den unge formands udtalelser, vil jeg være ikke glad, så dog i det mindste kunne forstå hvad der menes.

Under alle omstændigheder synes jeg at det er det trist at læse så nedladende bemærkninger om vores uddannelsessystem fra unge mennesker.

Flattr this!

Arbejdsbladenes historie

37bc78f

Det er interessant at se hvordan projektarbejde på AAU er anderledes i dag end engang. Man kan se det blandt andet på produktionen af arbejdsblade – et af de helt centrale ord i projektarbejdets sprog og et af de ord, som man skal lære som nye studerende.

I dag viser det sig at mange studerende, i al fald på de uddannelser hvor jeg vejleder, ofte bruger en rapportskabelon som de fylder deres arbejdsblade ind i. Skabelonen er arvet fra tidligere semestre og måske endda fra andre årgange, og på denne måde bliver der ofte ikke tale om at de studerende skriver arbejdsblade. I stedet sidder de gennem projektet med ikke bare forestillingen om en rapport i baghovedet, men med en slags mere og mere udførligt bud på en rapport, som de skriver på fra den ene ende. Jeg tror ikke at nogen studerende ser projektrapporten som uvæsentlig, og det synes jeg heller ikke at man skal. Det er imidlertid tydeligt at mange studerende tænker på projektrapporten som et mål i sig selv, måske endda som projektets væsentligste mål.

Da jeg var studerende i 1980’erne, brugte vi skrivemaskine. Det betød at arbejdsbladene var fritstående og ikke kunne sættes ind i en rapportskabelon.

Redigering var kompliceret i den papirbaserede verden. Når vi skulle skrive matematik, var vi nødt til at efterlade mellemrum til de dele af matematiske udtryk, som brugte tegn der ikke var at finde på tastaturet. Disse symboler skrev vi derefter i hånden. Hvis vi skulle rette et enkelt ord midt i en længere tekst, skrev vi hele den nye linje på en lille strimmel og satte strimlen ind på en ny linje med Scotch-tape. Nogle gange måtte vi også ty til limstift, “kvajeblæk” eller Radex. Nogle gange var vi nødt til at skrive næsten hele siden om, hvis det nye ord ville føre til voldsomme ombrydninger. Men vi stammede fra generationen, der var vokset op med Jørgen Clevin, så dette faldt os let.

Fordi arbejdsbladene var fritstående, var der samtidig en helt anderledes og meget fysisk fornemmelse forbundet med at smide det væk, man havde skrevet.  Vi brugte en masse tid på at kritisere hinandens arbejdsblade og på at være  meget kritiske. Men fordi det samtidig var nemmere at kassere arbejdsblade der ikke var en fasttømret del af en rapport, var der nogle gange nag i luften hvis en flertalsbeslutning fra de andre gjorde det af med nogle sider, som man selv havde lagt en indsats i.

I dag er det for længst nat med Scotch-tape og de andre trofaste redskaber, men jeg ville ønske at det var nemmere at genoplive vanen med at skrive arbejdsblade så den kunne erstatte vanen med at fylde ind i en rapportskabelon. For det er bestemt ikke sikkert at den rapportstruktur, man brugte tidligt i sit studium, også vil give mening på et senere tidspunkt.

Flattr this!