Kategoriarkiv: Den akademiske biks

Abe-filosofi i Danmark

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Universitetet i Tokyo

Nu skal taxametersystemet for de videregående uddannelser afskaffes. Et kort øjeblik lød det som dagens gode nyhed midt i alle de mange nedskæringer, som den kommende finanslov indvarsler. Men så kom jeg til at læse nærmere:

Regeringen har aflyst den hidtil gældende målsætning om, at 25 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Reformen af bevillingerne skal ses i det lys, fastslår Lunde Larsen.

– Vi ønsker ikke at have bestemte måltal for, hvor mange der tager en lang videregående uddannelse. Vi ønsker, at folk tager en uddannelse, som fører til beskæftigelse, siger han.

Selvom Esben Lunde Larsen ikke vil tage forskud på den nærmere indretning af systemet, så forestiller han sig, at det vil betyde færre uddannelser, der historisk set har høj ledighed, uddannelser af højere kvalitet og flere uddannelsestilbud i hele landet.

Min egen klare forventning er at vi nu står over for endnu en variant af dimensioneringen, hvor finansieringen kommer til at afhænge af hvilke uddannelser der er tale om. På denne måde vil man samtidig kunne skabe splittelse mellem uddannelsesinstitutionerne og internt på den enkelte institution mellem de “nyttige” og de “unyttige” uddannelser. På Aalborg Universitet har vi allerede i lang tid haft forskellige normeringer på de forskellige fakulteter; jeg får flere timer for at vejlede en studerende i en projektgruppe end kolleger fra de humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter gør.

I Japan lukker 26 ud af 60 universiteter nu humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser helt eller delvis efter “opfordring” fra den japanske premierminister Shinzo Abe. Mit gæt at vi kommer til at se den samme Abe-filosofi i den danske uddannelsesverden.

Flattr this!

En kornfed dag?

GetImage.ashx

I dag var jeg til et langt møde i samarbejdsudvalget for mit institut, hvor jeg repræsenterer min fagforening, Dansk Magisterforening. Her brugte vi en stor del af mødet på at tale om instituttets budget og om vores lokalesituation. Regnskabet balancerer, men det er umuligt at tage nye initiativer.  Vi får flere studerende end nogensinde før, men slet ikke lokaler nok til at kunne følge med. Vi talte endnu engang om muligheden af ikke længere at give studerende grupperum, men der var enighed om at det ville være en usædvanligt dårlig idé. En mulighed kunne være at indføre et bookingsystem, så studerende ikke længere havde ret til et grupperum men kunne reservere et grupperum i nogle timer engang imellem.

Forskningsministeren taler om “kornfede” uddannelsesinstitutioner, men ingen af os følte os specielt kornfede.

Arbejdsdagen sluttede som en slags akademisk familiefest. Fra AAU tog jeg til reception i firmaet Trifork, hvor en af vores tidligere PhD-studerende Janne Jul Jensen (og flere andre kandidater fra Institut for datalogi) er ansat. Trifork havde fået nye lokaler i Aalborgs midtby og det var der grund til at fejre. Der var vin og øl og sodavand og snacks. Vi fik historien om MobilePay, som det netop er Trifork der har udviklet, og jeg fik genset Bjarke Søndergaard, der blev kandidat fra Institut for datalogi sidste år. Jeg fik også hilst på min gamle studiekammerat Gitte Tjørnehøj, der nu er adjunkt på Institut for statskundskab.

På Gittes institut har de studerende nu mulighed for at reservere et grupperum i nogle timer ad gangen. Det har betydet, at der er meget få der bruger grupperummene – når man ikke kan efterlade sine ting (herunder udstyr og bøger) der eller lade ting stå på tavlen eller have et sted med arbejdsro eller være sikker på at kunne mødes med sin vejleder dér, er nytten af grupperummene til at overskue.

Så dukkede endnu en tidligere kollega op, Birthe Lund, der nu er på Institut for læring og filosofi (Birthes mand er kandidat fra mit institut engang i forrige århundrede) og spurgte om vi havde set den e-mail, alle medarbejdere netop havde fået fra rektor. Og nej, det havde vi ikke. Birthe kunne fortælle at AAU nu skal spare 100 millioner kroner som følge af den nye finanslov. Op til 200 ansatte kan risikere at blive fyret. Denne voldsomme nedskæring sker kun to år efter at AAU som følge af et underskud skulle spare 145 millioner kroner. Perioden fra 2013 og til nu har været en stressende og usikker tid, der var meget ubehagelig for alle os menige medarbejdere. Der var fyringer overalt (bortset fra i ledelsen) og ansættelsesstop.

Vi troede lige at vi havde fået bare en lille smule ro (det sagde min institutleder da også så sent om til dagens møde i samarbejdsudvalget), men nej. Nu skal vi igennem samme manøvre igen. Jeg sidder i samarbejdsudvalget, så jeg er selv lidt sværere at få fyret, men de unge medarbejdere og dem uden eksterne forskningsmidler (sådan en er jeg selv) vil være i farezonen.

Janne kender universitetsverdenen indefra fra sin PhD-tid og kunne fortælle os at der ikke er den samme dokumentations- og performancefiksering i hendes firma.

Gitte, Birthe og jeg har været universitetsansatte det meste af tiden siden midten/slutningen af 1980’erne, og det er vel tydeligt at vi holder meget af at undervise og forske. Til gengæld er der ingen af os der holder af at være ansat på universitetet, nu hvor New Public Management er blevet enerådende og betingelserne har gjort det svært at gennemføre undervisning og forskning på forsvarlig vis. Birthe sagde til mig at man måske skulle prøve at starte noget selv uden for universitetsregi for os, der gerne vil undervise og forske og ikke har eksterne midler. Det lød som en god idé, sagde jeg. Men hvor og hvordan?

Hvem sagde kornfed?

Flattr this!

Et hadsk forhold

'I can't teach kids nothing if they ain't got no aptitude.'

I denne uge sendte en kollega mig uddrag af evalueringer af kursusundervisningen et sted på mit universitet. Det var ikke rart at læse, hvordan det åbenbart står til nogle steder. Herunder er tre citater, der er repræsentative (jeg har ikke rettet stavefejlene, som der er en del af), og de kommer fra tre forskellige studerende.

Fik ikke meget ud af forelæsninger, da forelæser lod til at udvikle et hadsk forhold til kursusgængerne, og virkede ikke særlig imødekommende mht. besvaring af spørgsmål. Hvor det kan forbedres er åbenlyst…

Der var et hul imellem forlæser og studeerene, og det var som om at forlæer ikke gjorde noget for at mindske det hul. Ofte følte man sig ikke velkommen til forlæsninger, da indstillingen generelt var, at man var doven indtil at det modsatte blev bevist.

Kursus holderen var til tider verbal grov over for de studerene. Virkede ikke klare på at overveje konstruktiv kritik.

Der er faktisk, kan jeg forstå, tale om en underviser, der har gennemført universitetets adjunktpædagogikum. Hvor meget vedkommende fik ud af forløbet, ved jeg ikke, men det kan næppe have været så meget. Det rigtig triste er at opdage at den blame the students-holdning som jeg tidligere har skrevet om, trives i værste velgående som grundholdning blandt nogle universitetslærere.

Når man læser sådanne evalueringer, er man nødt til at reagere som underviser, og det håber jeg at vedkommende gør.

Flattr this!

Skal der være en problemformulering?

Mine slides fra CHER 2015.

Jeg er vejleder for en helt almindelig gruppe af studerende på Aalborg Universitet, der nu er nået til kandidatuddannelsen. På vores første møde talte vi, sådan som man plejer her i starten af projektperioden, om deres ideer til hvad projektet kunne handle om. For nogle dage siden sendte de mig en mail om deres ideer til hvad de gerne ville lave projekt om. I dag fortalte de mig nærmere om deres tanker. Jeg spurgte dem hvad de havde læst om emnet.

– Vi har set på gamle rapporter, sagde de.

Hermed mente de gamle projektrapporter fra samme semester på tidligere årgange.

Jeg spurgte dem om de havde undersøgt noget andre steder. Det havde de ikke, fortalte de mig. Jeg sagde, at de burde undersøge hvad man kendte til af overvejelser derude i forskerverdenen og af løsninger, foreslået af firmaer – og altså ikke lægge så meget vægt på hvad tidligere studerende havde bedrevet.

– Hvad med et problem? Skal der være sådan et? spurgte de så, lidt forsigtigt.

Jeg spurgte om de mente en problemformulering. Det gjorde de.

Ja, sagde jeg. Når jeg er vejleder, skal der være en problemanalyse og en problemformulering. Uden et veldefineret problem ville det blive meget svært at lave en løsning (for hvad er det, man løser?) for slet ikke at tale om at skrive en konklusion. De studerende nikkede, men virkede egentlig også lidt forbløffede over at jeg lagde så stor vægt på netop dette.

– Skal vi så lave et program, der simulerer vores løsning? spurgte de.

Og her måtte jeg så sige, at man først kunne finde ud af hvordan man kunne løse problemet, når man vidste præcis hvad problemet var.

Ved at tænke tilbage på andre vejledningsoplevelser kan jeg ane et billede af at det er blevet en almindelig praksis blandt vore studerende, når de skal i gang med et nyt projekt, at se hvilke projekter der tidligere er lavet og at vælge et emne der lægger sig tæt op ad noget allerede kendt, så de hurtigt kan komme i gang med nogle konkrete “løsningsaktiviteter”. Der er ikke om plagiering – AAUs rapportbibliotek rummer en masse projektrapporter fra tidligere semestre, og det er helt tilladt at bruge dem som kilder.

I sidste uge var jeg til en konference i Lissabon, hvor jeg talte om hvordan det, der bør være problemorienteret projektarbejde, er ved at blive til et ritual, hvor det, der egentlig skulle være vigtige aktiviteter bliver ignoreret eller alt for overfladisk udført så “man” kan komme videre til “det vigtige”.

Min hypotese (som jeg nu gerne ville kunne undersøge) er at denne adfærd skyldes at man gerne vil minimere usikkerhederne ved projektarbejdet. Måske er det frygten for ikke at bestå, der spiller ind i denne tid med fremdriftsreformer og stramme SU-regler. Måske er det frygten for den usikkerhed, der er forbundet med at skulle analysere og prøve på at løse et problem, som er nyt og ukendt. Jeg ved det ikke, men det, jeg oplever som vejleder i disse år, bekræfter mine bange anelser om at det, jeg talte om i Lissabon er meget relevant og at den manglende problemorientering er et meget større problem på vores uddannelser end mange ved og vil være ved.

Flattr this!

Tilladelse til eksperimenter?

007_79009
Ungdomsbillede af Tania Ørum og hendes nu afdøde mand, forfatteren og journalisten Hans Jørgen Nielsen

I Information er der et langt brev fra Tania Ørum, der i en menneskealder har været lektor på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet og snart går på pension. Brevet er stilet til “en ung universitetskollega”. Selv om jeg kommer fra et helt andet fagområde og fra en anden tid, kan jeg genkende en hel del af det, hun skriver.

Ørum skriver om hvordan hun kom til at holde af sit fag og ikke bare blev opmuntret af sin rektor til at lave projekter om sit fagområde (der dengang var engelsk litteratur) uden for pensum! Kunne man have forestillet sig det i dag?

Hun skriver:

Som ung studerende var jeg med i det studenteroprør, der afskaffede professorvældet og gav lærere og studerende medindflydelse. Det var ikke blot en stor demokratisk sejr, men medførte også et kvalitetsmæssigt løft, da vi nedefra satte nye faglige strømninger og nye undervisningsformer på skemaet.

Jeg var nok aldrig havnet som universitetslektor, hvis jeg ikke i allersidste del af min studietid havde truffet nogle ligesindede studerende på engelskstudiet, som var lige så fagligt engagerede og lige så utilfredse med studiet, som jeg selv var. Sammen gik vi op til daværende rektor, Mogens Fog, og sagde, at vi gerne ville lave et kritisk universitet for engelskstudiet, Engelsk Alternativ Projekt. Per Aage Brandt havde jo allerede lavet FRI – Frit Romansk Institut – havde vi hørt. Rektor bevilgede os et lokale på Søndervold og adgang til en spritduplikator, som vi delte med det kapitallogiske tidsskrift Kurasje. Og så gik vi i gang med at undervise i de ting, vi syntes, der manglede.

Denne slags eventyrlyst er helt væk på universitetet i 2015, og det er ikke kun fordi spritduplikatoren er en saga blott. Der er ikke midler til at forsøge sig frem, og der er ikke engang råd til risikoen for at fejle. Ideerne skal være præsentable fra start af, og institutterne er meget veldefinerede enheder med hver deres økonomi. Derfor skal den enkelte forsker kunne levere et bidrag til instituttets økonomi. Det er ikke instituttet, der finansierer faglige aktiviteter – i det 21. århundrede er det omvendt. Og de studerende er ikke mindre kompetente end før, men der er intet incitament til dem til at prøve noget nyt og ukendt for dem. Tværtimod.

Jeg har ingen forskningsmidler, så ikke helt sjældent føler jeg mig som en akademisk fiasko. For jeg har ingen resurser til at få mine ideer sat i søen alene, selv med allierede på andre universiteter.

Tania Ørum skriver:

Dengang var der, som du kan se, flere åbne porer i systemerne. Centeret var i de første år et meget livligt tværfagligt miljø, hvor lærere fra andre fag var tilknyttet i et eller flere semestre. Indtil nye budgetmodeller sømmede folk fast på deres egne institutter.

Men selv under det nuværende regelherredømme er det fortsat muligt at samarbejde på tværs og slå sig sammen om nye initiativer. Du skal bare gå i gang.

Jeg er i det hele taget skeptisk over for ledelse og den dyrkelse, ledelse og ledere omgives med i nutidens ideologi (men ikke nødvendigvis over for de udmærkede enkeltpersoner, der påtager sig at være ledere). Og skeptisk over for hele den hierarkisering, individualisering og konkurrencementalitet, der som en virus har bredt sig i samfundets kroppe og sind.

Heri er jeg helt enig.

Flattr this!

Upopulær matematik (og datalogi)

Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete er i vore dage både en tysk baseret database over artikler fra omkring 2300 matematiske tidsskrifter og en samling af abstracts fra artiklerne herfra. I USA har man det tilsvarende Mathematical Reviews (og dets Internet-udgave MathSciNet) som American Mathematical Society (AMS) står bag. Begge databaser bruger en alment anerkendt klassifikation af de matematiske områder, en 5-cifret klassifikation i hovedkategorier, underkategorier osv. Fordi et stykke forskning kan inddrage flere områder af matematik, kan en artikel have både en primær klassifikation og en sekundær klassifikation.

AMS står derudover bag tre tidsskrifter, Proceedings of the AMS, Journal of the AMS og Transactions of the AMS. Alle tre er generelle matematiske tidsskrifter, dvs. i princippet kan enhver tilpas god matematisk forskningsartikel uanset område blive publiceret.

I 2010 undersøgte den amerikanske matematiker Joseph F. Grcar (hvis område er algoritmiske metoder i matematik) om der er forskel på hvor mange artikler der produceres inden for forskellige matematiske discipliner og hvor mange der optages i de tre AMS-tidsskrifter. Dette gjorde han ved at tage fat i Zentralblatts artikeldatabase, og resultatet blev en artikel i Notices of the AMS.

Her er først et diagram, der viser hvor store procentdele forskellige områder bidrager med inden for Zentralblatts klassifikation.

generelt

Datalogi og partielle differentialligninger fylder godt i det matematiske landskab.

Men her er så en oversigt over hvilken procentdel, de forskellige områder fylder i Proceedings of the AMS.

ams

 

Billedet er et noget andet – det er kommutativ ringteori og abstrakt harmonisk analyse, man ser mest til i Proceedings of the AMS. 

Nogle vil her sige at det ikke er så underligt; mange dataloger sender ikke artikler ind til Proceedings of the AMS (jeg har heller aldrig gjort det; måske skulle jeg prøve?) men til specialiserede tidsskrifter om matematiske emner i datalogi. Men måske er der tale om en selvforstærkende effekt – hvis de “generelle” tidsskrifter skævvrider billedet af faget, kan det ende med at påvirke den almindeligt accepterede opfattelse af hvad der er vigtigt i faget. Dette er da også Joseph F. Grcars bekymring. De generelle publikationskanaler skulle give et overblik over faget, men gør det ikke reelt.

Fra teoretisk datalogi (dvs. datalogi med væsentligt matematisk indhold) kender jeg selv til tilstræbt generelle konferencer som ICALP (International Colloquium on Automata, Languages and Programming) og andre konferencer, der af navn er generelle som STOC (Symposium on the Theory of Computation) men reelt er endt med at blive specialiserede. STOC handler nu om dage kun om algoritmeteori og kompleksitetsteori.

Nogle gange er jeg alvorligt i tvivl om de generelle publikationskanalers berettigelse. Til de generelle konferencer i datalogi er der således kun en lille håndfuld tilhørere, der reelt er interesserede i det bidrag, man kommer med – men samtidig er det ofte de generelle konferencer, der har suverænt mest prestige. I matematik er det bestemt også tilfældet at de tre AMS-tidsskrifter har høj prestige.  Bulletin of the AMS havde i 2014 en impact-faktor på 2,107. Når man får en artikel publiceret i et prestigefyldt generelt tidsskrift, signalerer det at man har “vundet” både over kolleger fra sit eget forskningsområde og over kolleger fra andre områder. Men er det egentlig dét adfærdsmønster, vi gerne vil have, nemlig en konkurrence mellem underdisciplinerne i faget?

Flattr this!

Hjemme igen

Så er jeg hjemme igen efter en rejse præget af underlige forsinkelser. Min sidste aften i Lissabon blev brugt på konferencemiddagen i Casa do Alentejo – dvs. arrangørerne havde da vist glemt det der med vegetarer, veganere osv. Så i stedet for at fremprovokere en omgang hastigt tillavet salat (eller hvad ved jeg) listede jeg lige så stille af efter at have fået en god snak med en af de andre danskere som viste sig at deltage i CHER 2015, nemlig Hanne Foss Hansen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Hun fortalte mig om sin forskning i universitetsfusionerne i Danmark og jeg fik endnu en gang luftet min manglende glæde ved det, der sker på mit universitet for tiden.

På mange måder var det en god tur til Madrid og Lissabon – et sidste strejf af sommer, et godt gensyn med kolleger, et indblik i en anden akademisk verden og endnu et besøg i to sydeuropæiske hovedstader med hver deres særpræg. Jeg endte med at lave en lille vignet af en videohilsen, der samler nogle af de klip, jeg optog undervejs. I kan se den ovenfor.

Flattr this!

CHER 2015

2015-09-07 13.51.42CHER er ikke den amerikanske sanger og skuespiller, men Conference of the Consortium for Higher Education Researchers. der er et forum for uddannelsesforskere der interesserer sig for de videregående uddannelser. Her mødes fagdidaktikere, politologer, videnskabssociologer og mange andre for at tale om deres forskning inden for dette temmelig brede felt.

Mit eget bidrag var en artikel, skrevet sammen med Dorina Gnaur. Vores observation er at problemorienteret projektarbejde på AAU (og vel også på RUC) er i fare for at blive til et ritual, hvor vejledere og studerende kommer til at udføre bestemte handlinger fordi de “skal”, men ikke fokuserer på at analysere og formulere et problem, der skal løses. Forbløffende mange vejledere, i al fald der hvor jeg kommer fra, er meget glade for at tale om løsninger i datalogi, men alt for få vil tale om de faglige problemstillinger. I disse år ser vi at problemorienteret problemarbejde bliver taget op som vigtig undervisningsform af universiteter andre steder, ikke mindst i Asien, og det er da værd at gøre dem opmærksom på vigtigheden af at arbejde på at undgå den ritualisering, der har sneget sig ind i danske sammenhænge.

Mit foredrag fandt sted i går eftermiddags i et lille seminarrum med plads til omkring 30 mennesker. Jeg insisterede på at bruge min Mac og dens Keynote-præsentation, selv om det betød at jeg skulle fumle lidt med kabler. (Ingen grund til ikke at bruge den adapter, jeg havde brugt så megen tid på at få købt i går!!)

Der kom flere gode spørgsmål bagefter, og to af dem fokuserede på hvad man gør ved instrumentelle studerende, der foretrækker ritual-PBL i stedet for rigtigt problemorienteret projektarbejde. Mit eget svar er at man skal skabe en ramme for projektarbejde, hvor man ikke kan komme til at nøjes med at lave “ritual-projekter”. Problemstillingerne skal være ægte og åbne.

Det er lidt underligt at komme fra én konference, hvor de fleste af os har kendt hinanden længe, til en anden konference, hvor der ikke er én eneste jeg kender og hvor ingen kender mig. Men det indbudte foredrag med den portugisiske fysiker m.m.m. Alexandre Quintanilha var rigtig interessant; hans fokus var de videregående uddannelsers pligt til at sikre almen dannelse på tværs af fagene og til at sikre at vi kan skabe en bedre verden for os alle.

Quintanilha, der er født i Moçambique, er også i sig selv en fortælling værd. Han har en baggrund inden for teoretisk fysik, men kastede sig siden over biologi. I mange år arbejdede han i USA inden han vendte tilbage til Portugal.

Der var flere andre foredrag, der var spændende. Joseph C. Hermanowicz fra University of Athens i USA (R.E.M.’s hjemby) havde lavet en spændende undersøgelse af amerikanske universitets-fysikeres arbejdsglæde med fokus på de forskelle der er, alt efter hvor man er i sin karriere og alt efter om hvor forsknings- hhvs. undervisningsorienteret og elitepræget et universitet man er ansat på. Forbløffende mange universitetslærere i fysik uden for elitemiljøerne i USA er faktisk ikke særlig glade for deres akademiske karriere i disse år. Hermanowicz’s oplæg blev desværre skæmmet af at han faktisk stod og læste op fra sit manuskript i knap 20 minutter; selv om han forsøgte at gøre oplæsningen levende, var det en underlig oplevelse.

Anna-Linda Balkowski og Ivanessa Mirastschijski, to lattermilde unge forskere fra universitetet i Köln, havde lavet en stor undersøgelse af hvad der mon var kvalitet i undervisning set ud fra de studerendes synspunkt. Det rigtig interessante her var at det bestemt ikke er “underholdende” eller “let” undervisning, som bliver værdsat, men derimod en god kontakt til underviseren og gode muligheder for at kunne være aktiv i undervisningssammenhænge.

Og endelig var det interessant at høre Bojana Culum,  Tatiana Fumasoli, og Terhi Nokkala – tre unge kvinder fra Kroatien, Norge/Italien og Finland – fortælle om deres undersøgelse af hvordan det at “netværke” i forskningsmiljøer manifesterer sig og især hvordan det kan påvirke unge kvindelige forskeres karriere. Det er i høj grad en væsentlig problemstilling at tage fat på at analysere. Jeg har altid selv syntes at netop dette med at “netværke” er lidt underligt og påtrængende, og jeg er desværre aldrig rigtig blevet god til det. Undersøgelsen viser at andre – både mænd og kvinder – også kan have det på denne måde.

Flattr this!

Sidste aften i Madrid

2015-09-06 00.25.38
2015-09-05 19.40.36
2015-09-05 17.58.54
2015-09-05 11.01.52-2

Det blev endnu en lang dag i Madrid. Når en konference lakker mod enden og der kun er de sidste foredrag til de sidste workshops tilbage, er der tydelig opbrudsstemning og deltagerne begynder lige så stille at sive. Netop som jeg skulle til at gå lidt før tiden. løb jeg dog ind i Simon Gay, som er koordinator for vores forskernetværk BETTY og en af personerne bag WSFM/BEAT-workshoppen i år. Vi kom til at tale om fremtiden for denne workshop – der var ikke kommet så mange bidrag som vi havde håbet på, og det var ærgerligt med den lave opbakning. Samtidig er emnerne for workshoppen også emner. vi brænder for. Jeg var selv manden bag den første BEAT-workshop. Hvad vi ender med at gøre, fandt vi ikke ud af; nogle workshops bliver slået sammen for at tiltrække flere deltagere og forfattere, og det er da også præcis dét der skete med WSFM og BEAT i år.

Men vi blev enige om at finde nogen at gå ud at spise sammen med her på denne aften og om at få et glas øl. Valget faldt (efter min anbefaling) på ølbaren Irreale i Calle de Manuela Malasaña 20. Her er der 12 øl på fad og 60 slags flaskeøl tillige. Det var muligt at få 4 smagsprøver á 15 centiliter for 8 euro, og det sagde ingen af os nej til. Efter en kedelig, ja helt nondeskript og i enhver forstand smagløs spansk industripilsner var det en glæde at smage imperial stout, saison (fra norske Lervig). amber ale og IPA. Sidstnævnte var endda en udmærket spansk øl. Irreale er hermed klart anbefalet!

Efter et restaurantbesøg hvor overraskende mange andre workshop- og konferencedeltagere stødte til os, var det til sidst tid at gå hjem. Endnu engang kunne jeg blive forundret over hvor meget liv der er i gaden efter midnat i den spanske hovedstad; ikke fulderikker og slagsmål men almindelige mennesker i weekend-stemning ude for at gå.

Flattr this!

En lang dag

2015-09-05 00.09.032015-09-04 23.20.54

Det blev en lang dag, og jeg gik hjem tæt på midnat. I Madrid var der stadig mange mennesker på gaden, og temperaturen var rigtig behagelig. Begge dele er helt ulig Danmark.

Først deltog jeg et langt seminar med korte foredrag efterfulgt af et møde i vores forskernetværk hvor vi talte om de kommende begivenheder i netværkets sidste år. Der var forslag om at holde næste møde på Cypern og at lade det sidste møde finde sted i Portugal. Der skulle også være en sommerfilmen, og her var der forslag fra Cypern, Portugal og Malta. Alle nåede frem til en retfærdig løsning, hvor Malta tog sig af mødet, Cypern af sommerskolen og Lissabon af det sidste møde. Det var interessant at opleve at der i denne forskersammengæng faktisk ikke var nogen stor lyst til at promovere sig selv på bekostning af de andre. Der er ikke så store egoer i denne sammenhæng, men en masse dygtige mennesker. Det kan jeg godt lide.

I pauserne talte vi med deltagerne fra de andre aktiviteter som finder sted samtidig. Nogle af dem har jeg kendt i mange år, og et par af dem er endda tidligere kolleger fra Aalborg. Meget ofte kom snakken ind på de dårlige muligheder for at få forskningsmidler, og også nogle af dem der normalt anses for at have succes gav udtryk for at fordelingen (også) i forskningens verden er blevet helt urimeligt skæv, så dem der har får endnu mere, mens dem der intet har, bliver ved med at have ingenting.

Kl. 17.00 startede WSFM/BEAT-workshoppen, som ikke er del af vores forskernetværk men omfatter stort set de samme mennesker. Og så var det omsider tid for mig til at holde mit eget foredrag. Det gik egentlig meget fornuftigt. Der var en hel masse spørgsmål og kommentarer, og det var godt at få en kvalificeret snak med andre om dette arbejde, som i foråret var er studenterprojekt men nu er en forskningsartikel.

Dagen sluttede med en fælles middag for de flere deltagere i workshoppen. Og igen endte vi ofte med at tale om de der forskningsmidler, mange af os har så svært ved at få.

I morgen går det løs igen.

Flattr this!