Det er ekstremt ubehageligt, men ikke overraskende, at læse om de seksuelle overgreb, Naser Khader er anklaget for. Hvis enden på alt dette bliver, at han er den eneste, der mærker konsekvenserne, er der noget galt.

Naser Khader gik på sygeorlov, efter Berlingske havde bragt en række kritiske historier om mennesker, der kunne fortælle, at Naser Khader havde truet med at gå til deres arbejdsgivere – og flere gange gjorde det – fordi de havde ytret sig kritisk om ham. Og det var jo faktisk lykkedes ham på kort sigt. Det, vi har at gøre med, er selvfølgelig i høj grad en historie om seksuelle overgreb (herunder voldtægt), men det er også en historie om magtmisbrug rundt om i politiske partier og om hvordan uformelle magtstrukturer, folk, der dækker over hinanden og egentlig intimidering tvinger mennesker til tavshed. Af de fem kvinder, der nu står frem, er det kun én af dem, der står frem med navns nævnelse.