Kategorier
Blog Den akademiske biks Etiske fordringer

Snyd ude og hjemme

Nu er det igen eksamenstid rundt omkring, og endnu engang bliver eksamen afviklet i hjemmene med alt hvad det indebærer af udfordringer.

Ved mundtlig eksamen har udfordringerne at gøre med online-eksamen. Til skriftlig eksamen er den slags problemer ikke så voldsomme, men til gengæld er der den helt særlige udfordring, at det er umuligt at kontrollere, at eksaminander kun bruger bestemte hjælpemidler. Derfor må skriftlig eksamen under disse omstændigheder tillade alle hjælpemidler. Dette kan man som underviser indrette sig efter, når eksamensopgaverne bliver planlagt. Derimod er det blevet næsten umuligt at gardere sig mod snyd; til sædvanlige stedprøver er der nu diverse former for software, der kan overvåge hver eksaminands  internetadgang. Men til online-eksamen i hjemmet er det ikke muligt.

Hvad er argumenterne så for, at man ikke skal snyde til eksamen?

Som Kwame Anthony Appiah nævner i et essay i New York Times, er der tre hovedargumenter:

  • Det første er dydsetisk: at en ordentlig fagperson er en ærlig fagperson. Man er som uddannelsessøgende i gang med at blive en fagperson, og fagpersoner snyder ikke. Når f.eks. en kemiker ikke snyder i sin praksis, skal den, der er ved at uddanne sig til kemiker heller ikke snyde under uddannelsen.
  • Det andet argument er pligtetisk: man har en forpligtelse over for fællesskabet (undervisere og andre eksaminander) til ikke at give udtryk for at man er mere kompetent, end man er.
  • Det tredje argument er konsekvensetisk: man skal ikke snyde, for konsekvenserne kan være voldsomme. Man kan blive bortvist fra uddannelsen. Og hvis man senere får brug for det, man er blevet bedømt på, men faktisk ikke kan, lider det omdømme, man har haft, skade.

Meget ofte er det konsekvensetiske argument det, der bliver fremhævet fra officielt hold. Men lige nu er vi i en situation, hvor det reelt ofte er umuligt at opdage eksamenssnyd, og da er de to andre argumenter i virkeligheden endnu vigtigere. Jeg vil hævde, at vi i det hele taget bør fremhæve dem mere, for de er del af en generel faglig etik.