Der er mange råd, som bliver givet for at hjælpe mennesker med lavt selvværd: Tænk ikke så meget på, hvad andre synes om dig. Hold af dig selv, uanset hvad andre siger.. Hvis du tror på dig selv, skal det nok gå. I selvhjælpsbøger og på diverse hjemmesider er der utallige udgaver af de råd.

Desværre kan netop den slags råd tolkes helt anderledes af mennesker, der har overdreven tiltro til egne evner og gerne vil have magt uanset hvad. De bedst kendte eksempler fra nyere tid er vel Donald Trump og ganske mange andre samtidige statsoverhoveder, men ledere med sådanne narcisstiske træk findes i alle de forskellige sammenhænge, hvor der findes ledere. De gør, lige hvad de vil og de gør det gerne.

Jeg spekulerer på, om rådene til mennesker med lavt selvværd uforvarende kommer til at opdyrke en form for narcissisme og samtidig giver andre anledning til at beundre netop narcissistiske ledere. Forbløffende mange mennesker beundrer i al fald sådanne ledere, netop fordi de fremstår så handlekraftige, aldrig åbenlyst er i tvivl og altid bruger deres magt med stor overbevisning.

Men at holde af sig selv og stole på det, man gør, er ikke det samme som det, der ligger bag narcissistiske handlinger, nemlig grandiositet. Ikke at lade sig kontrollere af andre mennesker er ikke det samme som at være egenrådig.

Marcus Aurelius, der på den ene side var romersk kejser og på sin tid lige så mægtig som f.eks. Donald Trump var det i vor tid, på den anden side stoisk filosof, skrev i sine Meditationer dette:

Puds din rustning med enfoldighed og beskedenhed og ligegyldighed for det. der hverken er dyd eller lethed. Elsk menneskeslægten. Følg guds anvisninger.

Marcus Aurelius: Meditationer VII, 31.