Konspirationsteoriernes ofre

Hver gang der sker noget, der er svært at begribe, dukker konspirationsteorierne op. Efter den uhyggelige eksplosion, der har raseret et stort område i Beirut, og var forårsaget af ammoniumnitrat og fyrværkeri, kom der en konspirationsteori om at den faktisk skyldes – en atombombe.

Mange fornuftige mennesker spilder en masse tid på at prøve at tilbagevise alt det ævl, som dukker op fra konspirationsteoretikere, men man skal også tale om alt det og alle dem, som konspirationsteorierne skader. Det er nemlig ikke bare en harmløs bestræbelse på at “finde sandheden”, selv om det er præcis det, konspirations-fortalerne hele tiden hævder.

Personligt kvier jeg mig ved at bruge det respektable ord teori om noget så forkvaklet og skadeligt om konspirationsteorierne. For ét har de fælles: Alle former for benægtelse i form af konspirationsteorier går ud over noget – eller nogen. I tilfældig rækkefølge:

  • Pandemibenægtelsen bagatelliserer alt det, som familierne til dem, der har mistet deres kære, og hos sundhedsarbejderne, der har været ved at bukke under, har måttet gennemleve og stadig gennemlever under COVID-19-pandemien
  • Påstanden om “atombomben i Beirut” gør det sværere at diskutere, hvordan man skal håndtere de faktiske problemer med opbevaring af store lagre af eksplosiver, og er samtidig bare med til at eskalere konflikter mellem lande i Mellemøsten og til at lede opmærksomheden væk fra problemer med korruption i Libanon.
  • Holocaust-benægtelsen sviner mindet til om de mange millioner, der døde under Holocaust og deres overlevende pårørende, der mistede deres nærmeste.
  • Benægtelsen af terrorangrebene i USA i 2001 påberåber sig ofrenes eftermæle og er samtidig med til at frikende al-Qaeda.
  • Benægtelsen af månelandingerne underkender de teknologiske og videnskabelige og menneskelige bedrifter og erfaringer, rumprogrammerne var udtryk for, og underkender astronauternes helt særlige bedrifter.
  • Benægtelsen af klimaforandringerne gør Jordens befolkning og samlede flora og fauna til ofre.

Alene dét gør konspirationsteorierne så dybt usympatiske.

Noget andet, som konspirationsteorierne også har fælles, er at de på én og samme tid hævder at være kritiske og benægter de foreliggende data: Alle de mange optagelser af sammenstyrtende højhuse den 11. september 2001, alle billederne af lig i Auschwitz, alle de smeltende gletsjere, alle dødsannoncerne i italienske aviser – alt er “falsk”. På denne måde er videnskabelig tankegang faktisk også blevet et offer for konspirationsteorierne, for udgangspunktet i videnskab er aldrig, at de forhåndenværende data er falske eller manipulerede med en bestemt hensigt.

Måske er konspirationsteoretikerne så dybt indlejret i deres underlige tankemønstre, at de ikke kan se hvem og hvad deres vrangforestillinger går ud over. Eller måske er de virkelig bare ligeglade.

De farlige sølvpapirshatte

Der blev registreret 207 nye COVID-19-tilfælde i Danmark den forløbne weekend, og det ser ud som om det hele er ved at stikke af igen. Noget at det, jeg har det allerdårligst med, er derfor dem, der lige nu højlydt benægter på de såkaldte sociale medier, at der er en COVID-19-pandemi, der koster mange mennesker livet. Dette er årets bidrag til samlingen af konspirationsteorier, og det er et af de rigtig grumme af slagsen.

Sølvpapirshatten er nærmest blevet symbol på konspirationsteori-tilhængernes absurditet, men det er ikke kun absurd, det der foregår under sølvpapirshattene. Når pandemi-benægterne skriver, at de “ikke ved hvorfor italienerne døde”, er det skræmmende og en hån mod alle dem, der har mistet deres kære til COVID-19 eller har haft en hård tid som ansatte i sundhedsvæsenet. For benægterne er dette måske bare en slags spændende konstruktion, der skal vise at de er kritiske over for medierne, men de paraderer deres demonstrative vilje til uvidenhed ved at gå på andre menneskers lig. Ligheden med holocaust-benægterne er stærkt foruroligende.

Den misforståede systemkritik bor også på andre måder lidt for tæt på ekstremismen. På Zetland kan man nu læse en artikel om den halvhemmelige sammenslutning, der kalder sig Acephali. Det skal udtales “ass-farli”, og måske burde vi også skrive det sådan. Acephali er en “suverænitetsbevægelse” i stil med den tyske “Reichsbürger”-gruppe, og den kombinerer alle konspirationsteorierne om 5G, chemtrails, anti-vaccine osv. (og selvfølgelig også pandemi-benægtelse) med højrenationalisme. Den tyske Reichbürger-gruppe er nogen, den tyske efterretningstjeneste holder øje med, fordi man mener at dens medlemmern er beredt på “alvorlige voldshandlinger”. “Reichbürgerne” anerkender ikke den nuværende tyske forbundsrepublik, men derimod det gamle tyske rige (der faldt med nazismen i 1945).

Acephali-tilhængerne anerkender på samme måde ikke den danske stat eller dansk lovgivning. Acephali-bilister kører derfor rundt med hjemmelavede nummerplader på deres biler og kører måske endda spirituskørsel. De ignorerer af samme grund også krav om våbentilladelser.

Det ser ud som om Acephali rekrutterer sine tilhængere blandt dem, der tror på konspirationsteorier, og netop dét er en vigtig grund for alle os andre til at bruge kræfter på at tilbagevise den slags og til at gøre det klart, hvad de er, nemlig potentielt farlige.

Denne tekst kunne have været på svensk

Nogle gange falder jeg over umiddelbart fascinerende essays, der tager fat på et begreb fra naturvidenskab og bruger det til at nå en underlig konklusion, typisk ved at misforstå det. I dag læste jeg et sådant essay på Medium.com, et websted med alskens tekster af meget varierende kvalitet. Det er interessant at læse den slags ind imellem, for selve dét at gendrive påstandene kan være en interessant øvelse.

Teksten, jeg læste, tager fat i mangeverdensfortolkningen. Mangeverdensfortolkningen er en tolkning af kvantefysikken, der skyldes den amerikanske fysiker Hugh Everett, som er far til sangeren Mark Oliver Everett fra The Eels. Det far-søn-forhold er der forresten lavet en interessant dokumentarfilm om. Det tillokkende ved mangeverdensfortolkningen er, at den fjerner den nondeterminisme, som findes i kvantemekanikken. Alle en elementarpartikels tilstande findes nemlig “samtidig”, og til hver kombination af mulige partikeltilstande svarer tilstand, en verden. En sådan tilstand er ikke en tilstand, man muligvis kunne nå, det er en tilstand, der vil blive nået. Verden spalter sig hele tiden op i nye verdener. Der vil bl.a. findes en verden, hvor livet på Jorden aldrig opstod – ja, faktisk vil der findes uendeligt mange sådanne. Og der vil findes en verden, der er identisk med den, vi er i nu, men hvor denne tekst er forfattet på svensk.

Der er en lang og spændende artikel om mangeverdensfortolkningen (på engelsk) i Stanford Encyclopedia of Philosophy, der både tager fat i kvantefysikken og de filosofiske overvejelser bag.

Påstanden i essayet på Medium.com tager udgangspunkt i, at der findes øjeblikke i mange menneskers liv, hvor man med nød og næppe undslipper en alvorlig ulykke eller sygdom med potentielt dødelig udgang. I nogle tilfælde sidder man tilbage med en erindring om tiden op til ulykken, der er anderledes end den, andre har. Eller måske er andre mennesker som forandret – kolleger og familie opfører sig lidt anderledes over for én. Hvis man husker verden anderledes end andre gør, kunne det derfor, hævder essayet, være et tegn på at man er havnet i en anden verden i mangeverdens-modellen. I én mulig verden er man død, i en anden lever man videre. Essayet er besnærende, for det giver umiddelbart en elegant forklaring på noget, mange (også jeg) har erfaret.

Men hvad dette besnærende argument overser, er at mangeverdensfortolkningen ser verdenerne som en træstruktur. Indtil det “mulige dødsfald” var der kun én fælles fortid, og derfor burde der ikke være en forskel i egen hukommelse eller i omverdenenes hukommelse.

Noget andet, som det besnærende argument overser, er at ideen om ændret hukommelse faktisk ville udgøre en makroskopisk test af mangeverdensfortolkningen. Vi kan kun observere, at der er forskellige “samtidige” verdener, hvis samme makroskopiske objekt findes “samtidig” i flere forskellige tilstande. De to drikkeglas på billedet ovenfor er ikke samme objekt, så dette billede er ikke bevis for mangeverdensfortolkningen – men hvis vi kunne observere to verdener, i hvilket drikkeglasset til højre var fyldt i den ene verden, men tomt i den anden, ville det være anderledes. Ingen sådanne makroskopiske tests findes dog endnu.

Den kedelige forklaring på at noget har forandret sig, efter at man er undsluppet en alvorlig ulykke eller sygdom, er selvfølgelig dels, at hukommelsen har det med at være upålidelig i den slags sammenhænge, dels at andre ofte uvilkårligt reagerer anderledes på én, der har været ude for noget voldsomt.

Gør-det-selv-epidemiologerne

Amerikansk gør-det-selv-epidemiolog med ideologisk (eller et ord, der minder om det) overbygning.

Jeg har haft et håb om at COVID-19-epidemien ville skabe øget respekt for og opbakning til forskningen. Men jeg har vist været naiv. Det formelig vrimler med hjemmelavede gør-det-selv-epidemiologer for tiden, der mener at vide bedre end forskere og sundhedsmyndigheder og især mener, at alle forholdsreglerne fra myndighederne er overdrevne. En person, der bør være anonym (men ikke er det), udtaler til dagbladet B.T.

»Jeg bruger ikke håndsprit. Hvad skal jeg rode rundt med det skidt for. Jeg tager heller ikke gummihandsker på, når jeg tager ud og handler,« siger han.

»Det er jo ret nemt at holde afstand, for folk render jo i store buer væk fra en. Jeg kan også godt se, at der er streger på gulvet, og dem holder jeg mig da bagved, ligesom jeg holder mig inden for de hvide streger på vejene,«

»Jeg mener, det er voldsomt overdrevet med de restriktioner. Der blev sagt for fire-fem uger siden, at hospitalerne ville blive overbelagte. Det var noget, de vidste, ville ske. Men den kom ikke,« …

[Journalist spørger] Er det ikke netop, fordi danskerne har lyttet til myndighederne og fulgt opfordringerne til at holde afstand?

»Det kan man antage, men vi ved det da ikke. Og jo, der ville da garanteret være flere smittede, men så var vi også så meget længere med at få lavet en immunitet over for det.«

Hvor gør-det-selv-epidemiologerne kommer fra, ved jeg heller ikke. Der er vel tale om en form for trods; alle de restriktioner og egentlige forbud, vi ser netop nu, er bestemt ikke rare at skulle efterleve. Manden fra B.T. taler tydeligvis af trods (ligesom den amerikanske gør-det-selv-epidemiolog på billedet ovenfor). Men der er også andre gør-det-selv-epidemiologer, der næres af en form for angst eller sågar af profit. En kvinde fra Frederikshavn er for nylig blevet dømt for at markedsføre en hvidløgskur mod COVID-19!

Jeg ved ikke helt, hvad man kan gøre ved den slags holdninger, som gør-det-selv-epidemiologerne fører i marken. Den grimme løsning er at vente og se, men al den hjemmelavede “ekspertise” gør ikke andet end at forværre situationen for andre. På denne måde er de meget værre end dem, der går og påstår at Jorden er flad eller blev skabt på en uge. Og især i en situation, hvor samfundet langsomt bliver genåbnet, er der grund til at blive bekymret for gør-det-selv-epidemiologerne.

Det er ikke nok at stole på at særlovene gør deres, for særlovene alene kan være med til at opmuntre gør-det-selv-epidemiologernes trods. Den gunstige udvikling af tallene for indlæggelser og dødsfald kan tilsyneladende heller ikke overbevise dem – tværtimod vil de (som manden fra B.T. da også gør) bruge tallene som argument for at frygten er overdrevet.

Bedst er det altid at formidle det videnskabelige grundlag for alt det, der sker, og at være omhyggelig i formidlingen. Det er en stor, svær og meget nødvendig øvelse.

Jeg ved ikke ret meget om køleskabe

Mit køleskab.

Jeg må indrømme, at jeg næsten intet kan fortælle om hvordan et køleskab virker. Det er noget med en varmepumpe, der pumper varme væk – men her må jeg faktisk give fortabt.

De amerikanske psykologer Leonid Rozenblit og Frank C. Keil undersøgte dette i 2002, og det interessante er, at de fleste adspurgte troede, at de forstod almindelige fænomener meget bedre, end de faktisk gjorde. Kombinationen af begrænset viden og de problemer, der er med “intuitivt oplagte” forklaringer – nemlig, at de i stor udstrækning er ukorrekte – skaber det, Rozenblit og Keil kalder for the illusion of explanatory depth (IOED).

Det allersværeste er at indse og indrømme, at der faktisk er en hel masse, vi ikke ved. Der er en masse viden derude, og der er selvfølgelig mennesker, der ved præcis hvordan et køleskab fungerer, men de fleste ved det ikke. Undersøgelser tyder på, at IOED er er generelt fænomen, som også gælder for forklaringer af sammenhænge i samfundet (herunder samfundsøkonomi): De allerfleste af os har en ukorrekt illusion om at forstå fænomener i samfundet meget bedre end vi gør. Det interessante er, at mange politikere formodentlig også har samme illusion – men man vil aldrig kunne få dem til at indrømme det. Og vi taler aldrig om, hvor lidt vi egentlig forstår af verden omkring os.

Den kosmiske gorilla

Fra “The cosmic gorilla effect or the problem of undetected non terrestrial intelligent signals” af De La Torre og Garcia.

Et af de paradokser, der altid har foruroliget mig, er Fermis paradoks: Universet er så stort, at der må være masser af andre civilisationer derude. Men vi har aldrig fået kontakt til nogen anden civilisation. Hvorfor er det dog sådan?

En kedelig mulighed er selvfølgelig, at alt andet liv inden for opnåelig afstand simpelthen er alt for primitivt til at de nogensinde vil få kontakt med andre. Måske er der bare skrubtudser og bakterier derude, og den slags bygger ikke intergalaktiske radiosendere.

Men der måske også en anden, mere interessant forklaring: At vi simpelthen ikke er opmærksomme på livet derude. De La Torre og Garcia, to spanske psykologer, har en interessant artikel om netop dette i Acta Astronautica. Deres argument er, at vi simpelthen ikke ved, hvad vi skal kigge efter.  Vi leder efter noget bestemt og er kun i stand til at finde dét. Dette har de illustreret ved et eksperiment, hvor 147 forsøgspersoner skulle finde menneskeskabte strukturer på luftfotos. På ét af billederne havde De La Torre og Garcia indsat en meget lille silhouet af et menneske i gorillakostume. Kun 32,8% af forsøgspersonerne fandt gorillaen, og en personlighedstest af forsøgspersonenerne tyder på at de, der havde gode organisatoriske og matematiske færdigheder, var dårligst til at finde den lille gorilla. Det er også sådanne evner, det er gode for astronomer at besidde!

De La Torre og Garcia bemærker, at SETI-forskerne altid leder efter udenjordiske civilisationer, der anvender samme kommunikationsstrategier som os selv. Men det kan sagtens være tilfældet, at udenjordiske civilisationer er meget mere avancerede end os og f.eks. er gjort af “mørkt stof” eller har fundet en bedre metode til intergalaktisk kommunikation end radiobølger. I så fald vil vi ikke opdage dem, og de vil måske heller ikke opdage (eller gide opdage) sådan nogen som os.

Fomenko

I går besøgte jeg Fredrik Bajers Vej 7G, hvor der er en del datalogi- og software-studerende, der har grupperum. Men indtil sidste år holdt Institut for matematiske fag til der, og jeg havde i den forbindelse selv et kontor der en overgang. Det er specielt at gå forbi den gamle frokoststue, der nu er halvtom, og se de tomme seminarrum med de mange hejsetavler, hvor jeg selv engang har stået og holdt et PhD-kursus i kryptografi. Et billede, jeg ofte har lagt mærke til før i tiden, er et litografi af Fomenko – og i går opdagede jeg at det stadig hang der. Nogen må have glemt det ved den pludselige flytning til Skjernvej. Så jeg tog et billede – helt bogstaveligt – og nu står det indtil videre på mit kontor på Institut for datalogi.

Men hvem er Fomenko så? Anatolij Fomenko er en ukrainskfødt matematiker (fra 1945), der er kendt for sit arbejde inden for differentialgeometri og topologi og i mange år har været professor på Moskvas Statsuniversitet. Og så skriver han også science fiction og tegner.

Noget, der kom bag på mig, er at Anatolij Fomenko også er en meget aktiv pseudohistoriker. Fomenko er nemlig overbevist om at verdenshistorien er fuldstændig løgnagtigt fortalt. Jesus skulle således have levet i det 11. århundrede og være blevet korsfæstet i Konstantinopel i 1086. Aristoteles skulle have levet i middelalderen, og faraonernes Egypten, antikkens Romerrige og Grækenland tilsvarende være frit opfundet af forfattere under Renæssancen! Beretningerne om kong Arthur og Englands tidlige historie er en forvrænget udgave af historien om det tidlige Byzans, der så selv er fabrikeret i den tidlige middelalder. Det der med fund fra oldtiden skal man ikke tro på, for kulstof-14-metoden er helt upålidelig ifølge Fomenko.

Hele denne omfattende konspirationsteori har han beskrevet i et værk på hele syv bind ved navn History: Fiction or Science? 

Dette giver det i forvejen lidt specielle sort-hvide billede endnu en dimension, for vi har i Fomenko endnu et eksempel på hvordan stor dygtighed inden for ét område kan leve sammen med himmelråbende galimatias på et andet. En af de personer, har udtalt sig positivt om Fomenkos pseudohistoriske arbejde, er i øvrigt den tidligere skakstjerne Garry Kasparov.

Men hvornår fandt det sted?

Der er en interessant artikel i Wired om Star Wars-filmene og deres naturvidenskabelige grund, der mildt sagt er tyndt. Den amerikanske fysiker Patrick Johnson har blevet skrevet en hel bog om dette, og den hedder såmænd The Physics of Star Wars

Nogle science fiction-historier er tydeligt placeret i tid. Orwells 1984 udspiller sig i et helt bestemt år, og Blade Runner-filmene finder sted i 2019 og 2049. Men hvornår finder Star Wars sted? Stjernekrigs-filmene finder sted på et uvist tidspunkt; “fortællerstemmen” (der er en rulletekst) i starten af den første film fra 1977 taler om en tid “for længe siden”. Tegneserierne om Linda og Valentin er også blevet tidsfæstet; den tidlige historie fra 1968, Storbyen, der druknede, lader Valentin rejse tilbage i tiden til 1986, og her går Jorden under. Men i det faktiske 1986 udkommer der stadig tegneserier med Linda og Valentin, så Jorden gik alligevel ikke under, og det er forfatterne så nødt til at finde en løsning på for ikke at virke utroværdige (i deres egen optik).

Mit eget bud på en forklaring på Star Wars er en anden: Der er ingen grund til at tro, at “fortællerstemmen” befinder sig i vor tid – den kunne lige så vel tale ud fra en “nutid”, der findes i en fjern fremtid og tale om begivenheder, der for “fortællerstemmen” er i fortiden, men for os ville finde sted i en fjern fremtid.  Selve ideen om et univers, hvor der findes mennesker, der ser ud som moderne mennesker og hvis civilisation bygger videre på kendte menneskelige civilisationers skikke og erfaringer, tyder på at fortællingerne foregår i (det, der for os er) fremtiden.

Men kort og godt: Vi ved ikke, hvornår Star Wars-filmene skal forestille at foregå. George Lucas ved det næppe selv. Filmene er et eksempel på en form for science fiction, der ikke foregiver at være en fremskrivning af nutiden – selv om den jo på mange måder er det.

Tepotter i kredsløb

Tegning: xkcd.com

I 1952 skrev Bertrand Russell en artikel med titlen “Is There A God?” og her forekommer denne passage (her i dansk oversættelse fra Wikipedia):

Hvis jeg fremførte, at der mellem Jorden og Mars skulle findes en porcelænstepotte, som kredser om Solen i en elliptisk bane, da ville ingen kunne modbevise mit udsagn, forudsat at jeg var omhyggelig med at tilføje, at tepotten er for lille til at kunne ses med selv vores kraftigste teleskoper. Men hvis jeg fortsatte med at sige, at eftersom mit udsagn ikke kan modbevises, er det uacceptabelt overmod fra den menneskelige forstands side at forsøge at betvivle det, da skulle jeg med rette anses for at vrøvle. Hvis eksistensen af en sådan tepotte derimod var bekræftet af antikke bøger, forkyndt som den hellige sandhed hver søndag og indprentet i børns hjerner i skolen, da ville tøven med at tro på dens eksistens blive opfattet som et udtryk for excentricitet, og tvivleren ville vække opmærksomhed hos psykiatere i en oplyst tid eller inkvisitorer i en tidligere.

Russells eksempel dukker op i en sammenhæng, hvor man diskuterer eksistensen af en gud. Men det er interessant, at ganske mange udsagn i dag, som ikke nødvendigvis er af metafysisk art, faktisk forsøges gjort til “tepotter” – udsagn som ikke kan modbevises og som bliver “sandsynliggjort” ved appel til autoriteter. Her tænker jeg på hele fake news-fænomenet og bl.a. de mange forsøg på at fremstille diktatorer som Bashar al-Assad som fredelige tilhængere af demokrati og menneskerettigheder. Og jeg tænker på alle de forrykte påstande om vaccinationer og om sammenhænge mellem kost og autisme. Og jeg tænker selvfølgelig på alle de horrible påstande om at den globale opvarmning ikke skulle være menneskeskabt.

Hele tepotte-argumentet er baseret på at påstanden om tepotter ikke kan falsificeres. Men vi ved jo godt – og det er faktisk en del af argumentationen – at sandheden af påstanden om tepottens eksistens er særdeles usandsynlig. Hvis der virkelig skulle være en tepotte i kredsløb ude i solsystemet, måtte den jo være blevet sendt derud af nogen med en meget kraftig løfteraket, og det ville have været svært at holde raketopsendelsen og hele tepotte-projektet hemmeligt.

På samme måde må vi kunne bruge kræfter, ikke på at falsificere alle mediernes “tepotter”, for det vil vi aldrig kunne, men på at vise hvor fuldstændig usandsynlige deres eksistens er.

I den bedste mening?

Jeg husker et spis-sammen-arrangement for et par år siden, hvor jeg kom til at sidde ved siden af et par unge mennesker, der fortalte mig at de gik meget ind for astrologi. Min reaktion på det var – nå ja – uforbeholdent negativ. Jeg sagde, at astrologi er noget vås. Det blev de meget sure over, og jeg fik at vide, at jeg skulle være mere åben. Til sidst blev vi enige om at snakke om maden i stedet for.

For nylig var der et bizart indslag på TV2 om en dansk kirke, hvor man havde arrangeret en seance med en dyreclairvoyant. Og i kan kunne jeg læse om den “kernesunde” Ninka-Bernadette Mauritsson, der hævder at kunne “kurere” autisme med en bestemt kostplan.

Nogle af alle disse mennesker er drevet af en slags iværksættertrang, der først og fremmest drejer sig om personlig succes og profit. Mauritsson er, så vidt jeg kan se, en af dem. Andre mener det, så vidt jeg kan se oprigtigt godt. Der er mennesker, der mener at være i kontakt med en åndeverden, som de kan tale med. (Men jeg kender mennesker, der hører stemmer og ved at der er tale om en psykisk lidelse, som er behandlingskrævende og ofte forhindrer dem i at fungere normalt.)

Og alle dem, der tilbyder clairvoyance, helbredelse mm. får kunder i butikken. For der er en hel masse længsel derude blandt menneskene. Der er mange, der savner deres kære, afdøde dyrevenner. For mange mennesker er det er en tung byrde at have børn med autisme. Alle mennesker med alvorlige sygdomme vil gerne helbredes. De fleste (måske alle) mennesker vil gerne vide hvem de “egentlig” er og om de kan finde en, de kan elske. De alternative behandlere, clairvoyante, astrologer og andre lever af, at der er al denne længsel og alle disse kriser.

Hvorfor kan jeg ikke være “åben”? Fordi det, der bekymrer mig, er at de pågældende mennesker udnytter den store længsel, der findes derude, samtidig med at de udsteder store, tomme løfter om smarte genveje ud af længslen og kriserne. Men der er ikke nogen som helst evidens, der peger på at deres smarte genveje skulle være noget bevendt, og der er desværre også er en hel del eksempler på at den såkaldte hjælp faktisk gør direkte skade. Alle ideerne om at “kurere autisme” er et eksempel på netop dét.