Jeg ved ikke ret meget om køleskabe

Mit køleskab.

Jeg må indrømme, at jeg næsten intet kan fortælle om hvordan et køleskab virker. Det er noget med en varmepumpe, der pumper varme væk – men her må jeg faktisk give fortabt.

De amerikanske psykologer Leonid Rozenblit og Frank C. Keil undersøgte dette i 2002, og det interessante er, at de fleste adspurgte troede, at de forstod almindelige fænomener meget bedre, end de faktisk gjorde. Kombinationen af begrænset viden og de problemer, der er med “intuitivt oplagte” forklaringer – nemlig, at de i stor udstrækning er ukorrekte – skaber det, Rozenblit og Keil kalder for the illusion of explanatory depth (IOED).

Det allersværeste er at indse og indrømme, at der faktisk er en hel masse, vi ikke ved. Der er en masse viden derude, og der er selvfølgelig mennesker, der ved præcis hvordan et køleskab fungerer, men de fleste ved det ikke. Undersøgelser tyder på, at IOED er er generelt fænomen, som også gælder for forklaringer af sammenhænge i samfundet (herunder samfundsøkonomi): De allerfleste af os har en ukorrekt illusion om at forstå fænomener i samfundet meget bedre end vi gør. Det interessante er, at mange politikere formodentlig også har samme illusion – men man vil aldrig kunne få dem til at indrømme det. Og vi taler aldrig om, hvor lidt vi egentlig forstår af verden omkring os.

Den kosmiske gorilla

Fra “The cosmic gorilla effect or the problem of undetected non terrestrial intelligent signals” af De La Torre og Garcia.

Et af de paradokser, der altid har foruroliget mig, er Fermis paradoks: Universet er så stort, at der må være masser af andre civilisationer derude. Men vi har aldrig fået kontakt til nogen anden civilisation. Hvorfor er det dog sådan?

En kedelig mulighed er selvfølgelig, at alt andet liv inden for opnåelig afstand simpelthen er alt for primitivt til at de nogensinde vil få kontakt med andre. Måske er der bare skrubtudser og bakterier derude, og den slags bygger ikke intergalaktiske radiosendere.

Men der måske også en anden, mere interessant forklaring: At vi simpelthen ikke er opmærksomme på livet derude. De La Torre og Garcia, to spanske psykologer, har en interessant artikel om netop dette i Acta Astronautica. Deres argument er, at vi simpelthen ikke ved, hvad vi skal kigge efter.  Vi leder efter noget bestemt og er kun i stand til at finde dét. Dette har de illustreret ved et eksperiment, hvor 147 forsøgspersoner skulle finde menneskeskabte strukturer på luftfotos. På ét af billederne havde De La Torre og Garcia indsat en meget lille silhouet af et menneske i gorillakostume. Kun 32,8% af forsøgspersonerne fandt gorillaen, og en personlighedstest af forsøgspersonenerne tyder på at de, der havde gode organisatoriske og matematiske færdigheder, var dårligst til at finde den lille gorilla. Det er også sådanne evner, det er gode for astronomer at besidde!

De La Torre og Garcia bemærker, at SETI-forskerne altid leder efter udenjordiske civilisationer, der anvender samme kommunikationsstrategier som os selv. Men det kan sagtens være tilfældet, at udenjordiske civilisationer er meget mere avancerede end os og f.eks. er gjort af “mørkt stof” eller har fundet en bedre metode til intergalaktisk kommunikation end radiobølger. I så fald vil vi ikke opdage dem, og de vil måske heller ikke opdage (eller gide opdage) sådan nogen som os.

Fomenko

I går besøgte jeg Fredrik Bajers Vej 7G, hvor der er en del datalogi- og software-studerende, der har grupperum. Men indtil sidste år holdt Institut for matematiske fag til der, og jeg havde i den forbindelse selv et kontor der en overgang. Det er specielt at gå forbi den gamle frokoststue, der nu er halvtom, og se de tomme seminarrum med de mange hejsetavler, hvor jeg selv engang har stået og holdt et PhD-kursus i kryptografi. Et billede, jeg ofte har lagt mærke til før i tiden, er et litografi af Fomenko – og i går opdagede jeg at det stadig hang der. Nogen må have glemt det ved den pludselige flytning til Skjernvej. Så jeg tog et billede – helt bogstaveligt – og nu står det indtil videre på mit kontor på Institut for datalogi.

Men hvem er Fomenko så? Anatolij Fomenko er en ukrainskfødt matematiker (fra 1945), der er kendt for sit arbejde inden for differentialgeometri og topologi og i mange år har været professor på Moskvas Statsuniversitet. Og så skriver han også science fiction og tegner.

Noget, der kom bag på mig, er at Anatolij Fomenko også er en meget aktiv pseudohistoriker. Fomenko er nemlig overbevist om at verdenshistorien er fuldstændig løgnagtigt fortalt. Jesus skulle således have levet i det 11. århundrede og være blevet korsfæstet i Konstantinopel i 1086. Aristoteles skulle have levet i middelalderen, og faraonernes Egypten, antikkens Romerrige og Grækenland tilsvarende være frit opfundet af forfattere under Renæssancen! Beretningerne om kong Arthur og Englands tidlige historie er en forvrænget udgave af historien om det tidlige Byzans, der så selv er fabrikeret i den tidlige middelalder. Det der med fund fra oldtiden skal man ikke tro på, for kulstof-14-metoden er helt upålidelig ifølge Fomenko.

Hele denne omfattende konspirationsteori har han beskrevet i et værk på hele syv bind ved navn History: Fiction or Science? 

Dette giver det i forvejen lidt specielle sort-hvide billede endnu en dimension, for vi har i Fomenko endnu et eksempel på hvordan stor dygtighed inden for ét område kan leve sammen med himmelråbende galimatias på et andet. En af de personer, har udtalt sig positivt om Fomenkos pseudohistoriske arbejde, er i øvrigt den tidligere skakstjerne Garry Kasparov.

Men hvornår fandt det sted?

Der er en interessant artikel i Wired om Star Wars-filmene og deres naturvidenskabelige grund, der mildt sagt er tyndt. Den amerikanske fysiker Patrick Johnson har blevet skrevet en hel bog om dette, og den hedder såmænd The Physics of Star Wars

Nogle science fiction-historier er tydeligt placeret i tid. Orwells 1984 udspiller sig i et helt bestemt år, og Blade Runner-filmene finder sted i 2019 og 2049. Men hvornår finder Star Wars sted? Stjernekrigs-filmene finder sted på et uvist tidspunkt; “fortællerstemmen” (der er en rulletekst) i starten af den første film fra 1977 taler om en tid “for længe siden”. Tegneserierne om Linda og Valentin er også blevet tidsfæstet; den tidlige historie fra 1968, Storbyen, der druknede, lader Valentin rejse tilbage i tiden til 1986, og her går Jorden under. Men i det faktiske 1986 udkommer der stadig tegneserier med Linda og Valentin, så Jorden gik alligevel ikke under, og det er forfatterne så nødt til at finde en løsning på for ikke at virke utroværdige (i deres egen optik).

Mit eget bud på en forklaring på Star Wars er en anden: Der er ingen grund til at tro, at “fortællerstemmen” befinder sig i vor tid – den kunne lige så vel tale ud fra en “nutid”, der findes i en fjern fremtid og tale om begivenheder, der for “fortællerstemmen” er i fortiden, men for os ville finde sted i en fjern fremtid.  Selve ideen om et univers, hvor der findes mennesker, der ser ud som moderne mennesker og hvis civilisation bygger videre på kendte menneskelige civilisationers skikke og erfaringer, tyder på at fortællingerne foregår i (det, der for os er) fremtiden.

Men kort og godt: Vi ved ikke, hvornår Star Wars-filmene skal forestille at foregå. George Lucas ved det næppe selv. Filmene er et eksempel på en form for science fiction, der ikke foregiver at være en fremskrivning af nutiden – selv om den jo på mange måder er det.

Tepotter i kredsløb

Tegning: xkcd.com

I 1952 skrev Bertrand Russell en artikel med titlen “Is There A God?” og her forekommer denne passage (her i dansk oversættelse fra Wikipedia):

Hvis jeg fremførte, at der mellem Jorden og Mars skulle findes en porcelænstepotte, som kredser om Solen i en elliptisk bane, da ville ingen kunne modbevise mit udsagn, forudsat at jeg var omhyggelig med at tilføje, at tepotten er for lille til at kunne ses med selv vores kraftigste teleskoper. Men hvis jeg fortsatte med at sige, at eftersom mit udsagn ikke kan modbevises, er det uacceptabelt overmod fra den menneskelige forstands side at forsøge at betvivle det, da skulle jeg med rette anses for at vrøvle. Hvis eksistensen af en sådan tepotte derimod var bekræftet af antikke bøger, forkyndt som den hellige sandhed hver søndag og indprentet i børns hjerner i skolen, da ville tøven med at tro på dens eksistens blive opfattet som et udtryk for excentricitet, og tvivleren ville vække opmærksomhed hos psykiatere i en oplyst tid eller inkvisitorer i en tidligere.

Russells eksempel dukker op i en sammenhæng, hvor man diskuterer eksistensen af en gud. Men det er interessant, at ganske mange udsagn i dag, som ikke nødvendigvis er af metafysisk art, faktisk forsøges gjort til “tepotter” – udsagn som ikke kan modbevises og som bliver “sandsynliggjort” ved appel til autoriteter. Her tænker jeg på hele fake news-fænomenet og bl.a. de mange forsøg på at fremstille diktatorer som Bashar al-Assad som fredelige tilhængere af demokrati og menneskerettigheder. Og jeg tænker på alle de forrykte påstande om vaccinationer og om sammenhænge mellem kost og autisme. Og jeg tænker selvfølgelig på alle de horrible påstande om at den globale opvarmning ikke skulle være menneskeskabt.

Hele tepotte-argumentet er baseret på at påstanden om tepotter ikke kan falsificeres. Men vi ved jo godt – og det er faktisk en del af argumentationen – at sandheden af påstanden om tepottens eksistens er særdeles usandsynlig. Hvis der virkelig skulle være en tepotte i kredsløb ude i solsystemet, måtte den jo være blevet sendt derud af nogen med en meget kraftig løfteraket, og det ville have været svært at holde raketopsendelsen og hele tepotte-projektet hemmeligt.

På samme måde må vi kunne bruge kræfter, ikke på at falsificere alle mediernes “tepotter”, for det vil vi aldrig kunne, men på at vise hvor fuldstændig usandsynlige deres eksistens er.

I den bedste mening?

Jeg husker et spis-sammen-arrangement for et par år siden, hvor jeg kom til at sidde ved siden af et par unge mennesker, der fortalte mig at de gik meget ind for astrologi. Min reaktion på det var – nå ja – uforbeholdent negativ. Jeg sagde, at astrologi er noget vås. Det blev de meget sure over, og jeg fik at vide, at jeg skulle være mere åben. Til sidst blev vi enige om at snakke om maden i stedet for.

For nylig var der et bizart indslag på TV2 om en dansk kirke, hvor man havde arrangeret en seance med en dyreclairvoyant. Og i kan kunne jeg læse om den “kernesunde” Ninka-Bernadette Mauritsson, der hævder at kunne “kurere” autisme med en bestemt kostplan.

Nogle af alle disse mennesker er drevet af en slags iværksættertrang, der først og fremmest drejer sig om personlig succes og profit. Mauritsson er, så vidt jeg kan se, en af dem. Andre mener det, så vidt jeg kan se oprigtigt godt. Der er mennesker, der mener at være i kontakt med en åndeverden, som de kan tale med. (Men jeg kender mennesker, der hører stemmer og ved at der er tale om en psykisk lidelse, som er behandlingskrævende og ofte forhindrer dem i at fungere normalt.)

Og alle dem, der tilbyder clairvoyance, helbredelse mm. får kunder i butikken. For der er en hel masse længsel derude blandt menneskene. Der er mange, der savner deres kære, afdøde dyrevenner. For mange mennesker er det er en tung byrde at have børn med autisme. Alle mennesker med alvorlige sygdomme vil gerne helbredes. De fleste (måske alle) mennesker vil gerne vide hvem de “egentlig” er og om de kan finde en, de kan elske. De alternative behandlere, clairvoyante, astrologer og andre lever af, at der er al denne længsel og alle disse kriser.

Hvorfor kan jeg ikke være “åben”? Fordi det, der bekymrer mig, er at de pågældende mennesker udnytter den store længsel, der findes derude, samtidig med at de udsteder store, tomme løfter om smarte genveje ud af længslen og kriserne. Men der er ikke nogen som helst evidens, der peger på at deres smarte genveje skulle være noget bevendt, og der er desværre også er en hel del eksempler på at den såkaldte hjælp faktisk gør direkte skade. Alle ideerne om at “kurere autisme” er et eksempel på netop dét.

Måske er det bare for svært for os?

Jeg har tidligere skrevet om det, man kalder wicked problems – det er samfundsproblemer som f.eks. krig, arbejdsløshed og social ulighed, som er svære at definere præcist og endnu sværere at løse. Og det er min klare opfattelse, at når beslutningstagere tror at kende en enkel løsning på et af disse problemer, er der noget galt.

Nu har jeg læst et interessant essay af den amerikanske neurolog Robert Burton; hans fornemmelse er at det simpelthen er sådan, at den menneskelige erkendelse er begrænset – at vi ikke kender vores begrænsede analytiske evner – og at det gør mange ude af stand til at kunne overskue analyserne af de “slemme problemer”, men at næsten ingen vil indrømme, at det er sådan. På en måde er der tale om en udgave af Dunning-Kruger-effekten: at de lidet kompetente ikke kan indse, hvor lidt kompetente de faktisk er.

Det er helt legitimt at have nogle grundlæggende etiske principper, vi ikke vil gå på kompromis med, ja, faktisk er det fuldstændig nødvendigt. Det, der bekymrer mig, er når deltagere i den demokratiske proces bevidst ignorerer meget veletablerede forskningsresultater. Forskning er ikke værdifri, og mange af forskningens konklusioner er kontingente (som forskere ved), men der er noget galt, når beslutningstagere (og dem, der har bragt dem til magten) ikke vil acceptere at der er overvældende evidens for at den globale opvarmning er virkelig og menneskeskabt – eller ikke vil acceptere at der ikke er evidens for at hårdere straffe fører til lavere kriminalitet. Og jeg husker selv, hvor enormt frustrerende det ofte har været for mig at høre politikere uden indsigt i undervisning eller i uddannelsesforskning tale om hvor undervisning og bedømmelse efter deres mening burde foregå.

De fleste af os må erkende, at vi ikke for alvor vil kunne forstå analyserne af de “slemme problemer”, for slet ikke at tale om at kunne foretage sådanne analyser selv. Jeg kan bestemt heller ikke altid, heller ikke selv om jeg selv er forsker. Videnskabens erkendelser strider ofte mod intuitionen, og de analyser, der frem til dem, betjener sig ofte af kvantitative analyser baseret på matematiske modeller, herunder på statistisk inferens. Et klassisk værk om dette, at videnskab er kontraintuitiv, er Lewis Wolperts The Unnatural Nature of Science.

Alle har ret til at ytre sig, men det er ikke tilfældet at alle har lige meget ret. Jeg taler ikke for en elitær holdning, men derimod for en ydmyg holdning, hvor vi alle skal erkende, at der er nogle problemer, der er meget svære at analysere og kræver en ikke-triviel analytisk indsigt. Men hvornår har vi sidst hørt en politiker sige, at der var noget, han/hun ikke ved noget om og ikke har indsigt til at udtale sig om?

Kampen om virkeligheden

Man taler om det postfaktuelle samfund (begrebet dukkede faktisk op i 2008 med en bog af Farhad Majoo), og man taler om fake news. Vi kan se, hvordan der i de seneste uger har været mange rapporter om den desperate situation i Aleppo. Men samtidig, på de sociale medier, har der været historier, der beskriver Assad-regimet som krigens egentlige helte og Aleppos befriere. I mange andre igangværende konflikter, som f.eks. den væbnede konflikt i Ukraine, er der en lang række modstridende beskrivelser af situationen. Nogle hævder, at de modstridende beskrivelser simpelthen afslører mainstream-mediernes manipulationer. Men hvis én beretning modsiger mange andre, betyder det ikke at den er mere troværdig – nogle gange vel tværtimod.

Og det, der sker, er ikke at nogen bliver bedre oplyst – de modstridende billeder skaber handlingslammelse hos nogle, og andre vælger den udgave, de helst vil tro på og dermed bliver bekræftet i de holdninger, de allerede har.

Det interessante er, hvem der er med til at skabe hele denne “kamp om virkeligheden”. En rapport fra Corporate Europe Observatory beskriver, hvordan det i mange tilfælde er europæiske kommunikationsbureauer, der bistår regeringer i en lang række lande med at sikre, at det er bestemte beskrivelser, der kommer frem, og med at påvirke verdensopinionen. Ofte er der tale om forsøg på at skønmale situationen – bl.a. har firmaer som det britiske M&C Saatchi aktivt bistået regimet i Bahrain med at promovere det. M&C Saatchi fik i 2011 en fem-årig kontrakt på 11,7 millioner euro for at udvikle og implementere en samlet mediestrategi for regimet i Bahrain. Hele rapporten kan ses på https://corporateeurope.org/sites/default/files/20150120_spindoctors_mr.pdf.

Så det er vigtigt at holde øje med alle disse kommunikationsbureauer, der i en del tilfælde reelt fungerer som private propagandaministerier. Men det stopper ikke der. Mange af bureauernes ansatte har nemlig en kommunikationsuddannelse fra et universitet. Hvad gør man på universiteternes kommunikationsuddannelser for at fremme en etisk forsvarlig adfærd hos dem, man uddanner? Dette er et ægte spørgsmål, for jeg ved det ikke. Jeg håber, at universiteterne gør det rigtige.

En nykonservativ CIA-agents bekendelser 

Kilde: The Monthly Statistical Report on victims, November 2016 Violations Document (http://vdc-sy.net/Website/wp-content/uploads/2016/12/November-report-Eng.pdf)

I dag begik jeg den brøler at vikle mig ind i en diskussion i et kommentarspor på Facebook blandt mennesker, der har en opfattelse af konflikten i Syrien som er fuldstændig forskellig fra min. Ifølge dem er det, de kalder mainstreammedierne og konsekvent forkorter MSM, helt igennem usandfærdige og ren propaganda for USA og NATO. Tværtimod er det Assad-styret, de russiske medier og de vestlige journalister, som med Assad-styrets tilladelse har besøgt de Assad-kontrollerede områder i Syrien, der er de troværdige kilder.

Konflikten i Syrien udspringer ifølge Assad-tilhængerne slet ikke af noget, der engang var protester mod et diktatur. Tværtimod er konflikten i Syrien et angreb på Bashar al-Assads legitime regering, og de grupperinger, andre ville omtale som oprørere, er simpelthen terrorister. Konflikten er i det hele taget ikke en borgerkrig, men en række terrorangreb. Bashar al-Assad er en demokratisk og pluralistisk præsident, der aldrig har forårsaget uskyldige civiles død. Flygtninge flygter derfor kun fra ISIS og andre islamistiske grupper; i virkeligheden er alle flygtninge fra Syrien nemlig tilhængere af Assad. Det tør de bare ikke sige til nogen. En undtagelse er dog de syriske flygtninge der når til Europa; de er nemlig Assad-modstandere på samme måde som iranske flygtninge er tilhængere af den nu afdøde shah. I det hele taget skal man ikke fæste lid til flygtninge, for ingen af dem har noget godt overblik over situationen i Syrien (ligesom danskere typisk ikke forstår den politiske situation i Danmark).

Jeg kan formodentlig ikke referere denne fortælling loyalt, for jeg må indrømme at jeg finder den meget bizar og helt umulig at forene med de beretninger, jeg har hørt fra mennesker, der selv har været i Syrien, og med min opfattelse af Syrien som et brutalt diktatur. Jeg er kritisk over for den politik, USA og andre vestlige lande har ført i forhold til borgerkrigen i Syrien – mest har den bestået i ikke at gøre noget, og ellers har den bestået i bombardementer, der har kostet en del civile livet. Men det betyder bestemt ikke, at jeg sympatiserer med Assad-regimet – tværtimod.

Da man i Facebook-diskussionen opdagede,  at jeg er medlem af Amnesty International, steg foragten voldsomt, for jeg var nu ifølge dem afsløret som en nykonservativ tilhænger af CIAs forsøg på at omstyrte lovligt valgte regeringer – og dertil var jeg en islamofob som mener at flygtninge kun kommer til Europa med den hensigt at kunne modtage kontanthjælp, og jeg var tydeligvis et menneske som ikke stoler på arabere. (Ingen af delene kan siges at beskrive mine holdninger særlig godt.)

Hele denne bredside af vrede virkede fuldstændig fyldt med selvmodsigelser, og til sidst, da jeg fik at vide at jeg var et røvhul, gav jeg op. Det påfaldende var dels, at ingen af deltagerne var syrere, dels at de tydeligvis opfattede sig som venstreorienterede. Nogle af dem er samtidig tilhængere af det, jeg ville kalde en konspirationsteori  – nemlig at terrorangrebene i USA i 2001 var udført af USA selv. Det yderligere specielle er her, at det i Europas politiske landskab er på den nationalistiske højrefløj, man finder den store støtte til Assad. Front National i Frankrig, Alternative für Deutschland i Tyskland og Jobbik i Ungarn støtter alle Assad, og i Danmark kan man høre lignende toner fra Dansk Folkeparti. Alle er enige i en fortælling om at der findes en særlig sandhed om verdens sande tilstand, som bliver undertrykt, og som kun de har adgang til.

Og alt dette viser mig to ting: For det første, at diskussioner på Facebook er ørkesløse og udmattende. For det andet, at de syriske flygtninge er oppe imod en gruppe mennesker, der simpelthen ikke tror på deres historier.  Det er i virkeligheden dét, der gør mig allermest vred. Assad-tilhængernes benægtelse af syrernes lidelser under Assad-regimet og af deres bevæggrunde for at flygte fra Syrien er simpelthen en hån mod dem.

Slagsmål med en crackpot

251883_5_

Noget af det mest frustrerende, man kan komme ud for som en akademiker fra de såkaldt eksakte videnskaber, er en crackpot. Jeg følger med i matematik-forummet på Stackexchange.com og svarer nogenlunde jævnligt på spørgsmål. Forleden fik jeg så uforvarende et møde med en person, der viste sig at være en crackpot.

Hele den underlige udveksling kan ses på  http://math.stackexchange.com/questions/2011821/at-least-s-proper-subsets-of-set-s-for-which-there-is-a-bijection-with-s.

Spørgsmålet så umiddelbart helt uskyldigt ud; spørgeren efterlyste et bevis for at hvis S er en uendelig mængde, da er der mindst lige så mange delmængder af samme størrelse som S selv som der er elementer i S. (Beviset herfor er meget enkelt.)

Et af de klassiske resultater i mængdeteori er Georg Cantors klassiske resultat fra 1891, er dette: Lad S være en vilkårlig mængde. Da vil potensmængden \mathcal{P}(S), som er mængden af alle delmængder af \mathcal{S}, have flere elementer end S. Dette resultat gælder for vilkårlige mængder, dvs. også for uendelige mængder, og det har den konsekvens, at der er mere end én slags uendelighed.

Hele personens ærinde viste sig at være at hævde at en konsekvens af mit svar nu var, at Cantors resultat og hele bevisteknik, det såkaldte diagonalargument, er forkert. Diagonalargumentet er en velkendt og vigtig bevisteknik ikke bare i mængdeteori, men også i bl.a. kompleksitetsteori. Som man vil kunne se, blev jeg mere og mere opgivende. Alle mine forsøg på at anvende de præcise definitioner og på at forklare modparten at han/hun tog fejl, var forgæves: min modpart blev ved og ved med at glide af.  Jeg fik mere og mere lyst til at dunke hovedet ind i væggen, og til sidst var det ikke mit hoved, jeg her havde i tankerne. Jeg kaldte ham/hende for en crackpot – og det skulle jeg nok ikke have gjort. For han/hun kunne nu afsløre, at det tværtimod var Georg Cantor og alle, der accepterede Cantors begrebsapparat (og det er vi mange, der gør), der var crackpots!

Argumentet, som min opponent gentog igen og igen, var at der godt nok er en masse delmængder af \mathcal{P}(S) der har nemlig samme størrelse som \mathcal{P}(S), og derfor skal de bare ignoreres, og når man gør det, er S og \mathcal{P}(S) lige store! Præcis hvorfor og hvordan man skulle kunne gøre dette, blev aldrig klart. Den hjemmelavede idé om “surjektive funktioner der ignorerer noget af billedmængden” var nok til få alarmklokkerne til at ringe hos mig. Også ideen om at mængder, hvis elementer selv er mængder, på en eller anden udefineret måde er “anderledes”, gjorde mig særdeles urolig. Og da mine forsøg på at få modparten til at forklare mig, hvad definitionen på “samme størrelse”, også slog fejl, stod jeg af. Dette var en håbløs sag. En person, der undviger al præcision,  samtidig hævder at kunne tilbagevise en grundlæggende og klassisk (men kontra-intuitiv) matematisk sætning og tilmed mener at alle etablerede fagfolk tager fejl, er arketypen på en crackpot.

Jeg opdagede senere at samme person også har stillet lignende spørgsmål to andre gange på StackExchange. Og jeg har set, hvordan svarene var meget grundige og præcise og inddrog Zermelo-Fraenkel-aksiomerne, kontinuumshypotesen (i den svage udgave) og andre relevante begreber – men at denne crackpot altid forsøgte at dreje diskussionen ind på det samme, nemlig tilbagevisning af Cantor. Og jeg så at de andre deltagere i diskussionen begge gange endte med at blive frusterede og smækkede med døren, da de gik.

Det værste er, at en crackpot ender med at sluge en masse resurser og selv er et eksempel på Dunning-Kruger-effekten: At man kan tage så meget fejl, at man ikke kan bringes til at indse, hvor meget man rent faktisk tager fejl. I den akademiske verden tror vi alle på, at et godt og præcist argument kan overbevise modparten, men sådan virker det ikke, når man har fat i en crackpot.  Den amerikanske matematiker John Baez har en vældig god crackpot-indikator-liste, og den burde jeg nok have kigget på inden jeg spildte så megen tid på min opponent.