Det har længe været en stor kilde til ærgrelse for mig, at mediedækningen af de menneskeskabte klimaforandringer har brugt så megen tid på at spørge, om klimaforandringerne nu faktisk også findes og om de faktisk også skyldes menneskelig aktivitet. Mange journalister holder af en vinkel, hvor der er konflikter, og de får det til at fremstå, som om der er to ligeværdige konklusioner (eller holdninger) i denne sag. Men den seneste rapport fra IPCC ser ud til omsider at få lagt en dæmper på denne dækning af klimakatastrofen. Omsider kan man acceptere, at vi på den ene side har klimaforskerne og på den anden side pensionerede ingeniører der tror på solpletter, Trump-tilhængere og lignende.

En lignende vinkel bliver i disse år anlagt af den ubehagelige understrøm af pandemibenægtere og vaccinebekæmpere, nemlig at “forskerne er uenige” i om der overhovedet er en COVID-19-pandemi eller om vaccinerne mod COVID-19 overhovedet virker. Selv efter foråret 2020, hvor sundhedsvæsenet i bl.a. Italien og Spanien var tæt på kollaps, kunne man høre benægtelser af pandemien. Nu, hvor pandemien har ramt det globale Syd med fuld styrke, bliver denne benægtertilgang mere og mere skinger og omsider også mere og mere miskrediteret. Ind imellem bliver “eksperter”, som er ukendte reservelæger eller miskrediterede forskere fra andre fagområder, ganske vist hevet frem som sandhedsvidner. Men heller ikke for COVID-19s vedkommende er der reelt to ligeværdige konklusioner.

Det er korrekt, at forskere kan være uenige og ofte er det. Det er tilfældet i humanvidenskab og samfundsvidenskab – økonomer er ofte rygende uenige, og filosoffer har aldrig været enige. I naturvidenskab og sundhedsvidenskab er det bestemt også tilfældet, selv om datagrundlaget er klart og selv om der er stor enighed om god forskningsmetode. De forskellige konklusioner om COVID-19-pandemien og forholdsregler imod den som f.eks. brug af mundbind har i høj grad skyldtes at datagrundlaget er blevet opbygget undervejs. Epidemiologer og immunologer startede på bar bund dengang for ikke engang to år siden.

Dette, at vi ikke ved alt, bliver af nogle set som videnskabens store svaghed. Men i virkeligheden er denne diskussion og denne uenighed den videnskabelige metodes store styrke, nemlig at man anerkender, at der er noget, man ikke ved. Når et filosofisk tidsskrift som Syntese kan lave et særnummer om uenighed i videnskab (det kom sidste år), er det et tydeligt tegn på at videnskabsteoretikere og forskere i det hele taget er bevidste om uenighedernes betydning og udfordringer. En interessant artikel af Kevin Zollman i Scientific American fra 2018 tager fat i en typisk grund til uenighed blandt forskere, nemlig at man ikke når de samme konklusioner fordi man ikke er enige om hvilket aspekt af de underliggende teorier, der er vigtigst i fortolkningen af observationer.

Det er kun foreteelser som pseudovidenskab og forskellige former for okkultisme og fanatisme, der lover totalt sikre konklusioner. At de så ikke kan levere dem netop på grund af et svagt/ikke-eksisterende teoretisk fundament, er en anden snak.

Andre vil hævde, at det, at der er noget, vi ikke ved, viser, at alle konklusioner er lige gyldige og dermed reelt også ligegyldige. Men der er rigtig meget, vi er temmelig sikre på. Ingen seriøs historiker vil konkludere, at Holocaust ikke fandt sted, selv om stort set alle vidner til det er døde. Ingen seriøs rumforsker vil konkludere, at Apollo 11 ikke landede på månen.

For benægtere af COVID-19 eller klimaforandringerne virker det ofte, som om der er tale om et eller andet abstrakt spil, de vil vinde – at de ikke er interesserede i de menneskelige omkostninger, som er og har været store og stadig vil være det i mange år frem. Det er dét, der bekymrer mig så meget, for det her er alvor.

Derfor bør medierne også være bedre til at forstå udfordringerne i videnskab i stedet for enten at kræve total vished eller at hævde, at vi intet ved. Det meste af tiden befinder vi os et sted midt imellem, og i ganske mange tilfælde er vi tættere på vished end på uvidenhed.