Endnu en 8. marts

I dag var jeg og andre medlemmer af Amnesty International ude for at samle underskrifter i forbindelse med kvindernes internationale kampdag. Fokus hos os var i år på de kvinder og piger, der er flygtninge. Omkring 15 procent af alle kvinder og piger, der er flygtninge i dag, bliver udsat for overgreb i form af voldtægt eller anden form for vold, seksuel chikane osv. – når de befinder sig i de af nogle så berømmede nærområder. Det er embedsmænd, vagter, nødhjælpsarbejdere, andre flygtninge og lokale beboere, der står bag overgrebene.

Hvis nærområderne skal kunne beskytte kvinder på flugt, er omverdenen nødt til at yde et langt højere niveau af økonomisk bistand og sørge for ordentlige faciliteter. Derudover må lokalsamfundene sikre, at gerningsmændene bag overgreb findes og straffes.

Samtidig må verdens rigeste lande – herunder Danmark – øge antallet af genbosættelser af verdens flygtninge, så nærområderne ikke skal løse opgaven alene.

Og så bør Danmark som minimum genindføre aftalen med FN om at årligt tage imod 500 kvoteflygtninge – de mest sårbare mennesker på flugt. Enlige mødre er nogle af disse særligt sårbare flygtninge.

Jeg vil gerne opfordre alle til at skrive under på en appel til den danske regering for at gøre en aktiv indsats for at beskytte kvinder og piger på flugt mod disse utrygge og farlige vilkår.

En nykonservativ CIA-agents bekendelser 

Kilde: The Monthly Statistical Report on victims, November 2016 Violations Document (http://vdc-sy.net/Website/wp-content/uploads/2016/12/November-report-Eng.pdf)

I dag begik jeg den brøler at vikle mig ind i en diskussion i et kommentarspor på Facebook blandt mennesker, der har en opfattelse af konflikten i Syrien som er fuldstændig forskellig fra min. Ifølge dem er det, de kalder mainstreammedierne og konsekvent forkorter MSM, helt igennem usandfærdige og ren propaganda for USA og NATO. Tværtimod er det Assad-styret, de russiske medier og de vestlige journalister, som med Assad-styrets tilladelse har besøgt de Assad-kontrollerede områder i Syrien, der er de troværdige kilder.

Konflikten i Syrien udspringer ifølge Assad-tilhængerne slet ikke af noget, der engang var protester mod et diktatur. Tværtimod er konflikten i Syrien et angreb på Bashar al-Assads legitime regering, og de grupperinger, andre ville omtale som oprørere, er simpelthen terrorister. Konflikten er i det hele taget ikke en borgerkrig, men en række terrorangreb. Bashar al-Assad er en demokratisk og pluralistisk præsident, der aldrig har forårsaget uskyldige civiles død. Flygtninge flygter derfor kun fra ISIS og andre islamistiske grupper; i virkeligheden er alle flygtninge fra Syrien nemlig tilhængere af Assad. Det tør de bare ikke sige til nogen. En undtagelse er dog de syriske flygtninge der når til Europa; de er nemlig Assad-modstandere på samme måde som iranske flygtninge er tilhængere af den nu afdøde shah. I det hele taget skal man ikke fæste lid til flygtninge, for ingen af dem har noget godt overblik over situationen i Syrien (ligesom danskere typisk ikke forstår den politiske situation i Danmark).

Jeg kan formodentlig ikke referere denne fortælling loyalt, for jeg må indrømme at jeg finder den meget bizar og helt umulig at forene med de beretninger, jeg har hørt fra mennesker, der selv har været i Syrien, og med min opfattelse af Syrien som et brutalt diktatur. Jeg er kritisk over for den politik, USA og andre vestlige lande har ført i forhold til borgerkrigen i Syrien – mest har den bestået i ikke at gøre noget, og ellers har den bestået i bombardementer, der har kostet en del civile livet. Men det betyder bestemt ikke, at jeg sympatiserer med Assad-regimet – tværtimod.

Da man i Facebook-diskussionen opdagede,  at jeg er medlem af Amnesty International, steg foragten voldsomt, for jeg var nu ifølge dem afsløret som en nykonservativ tilhænger af CIAs forsøg på at omstyrte lovligt valgte regeringer – og dertil var jeg en islamofob som mener at flygtninge kun kommer til Europa med den hensigt at kunne modtage kontanthjælp, og jeg var tydeligvis et menneske som ikke stoler på arabere. (Ingen af delene kan siges at beskrive mine holdninger særlig godt.)

Hele denne bredside af vrede virkede fuldstændig fyldt med selvmodsigelser, og til sidst, da jeg fik at vide at jeg var et røvhul, gav jeg op. Det påfaldende var dels, at ingen af deltagerne var syrere, dels at de tydeligvis opfattede sig som venstreorienterede. Nogle af dem er samtidig tilhængere af det, jeg ville kalde en konspirationsteori  – nemlig at terrorangrebene i USA i 2001 var udført af USA selv. Det yderligere specielle er her, at det i Europas politiske landskab er på den nationalistiske højrefløj, man finder den store støtte til Assad. Front National i Frankrig, Alternative für Deutschland i Tyskland og Jobbik i Ungarn støtter alle Assad, og i Danmark kan man høre lignende toner fra Dansk Folkeparti. Alle er enige i en fortælling om at der findes en særlig sandhed om verdens sande tilstand, som bliver undertrykt, og som kun de har adgang til.

Og alt dette viser mig to ting: For det første, at diskussioner på Facebook er ørkesløse og udmattende. For det andet, at de syriske flygtninge er oppe imod en gruppe mennesker, der simpelthen ikke tror på deres historier.  Det er i virkeligheden dét, der gør mig allermest vred. Assad-tilhængernes benægtelse af syrernes lidelser under Assad-regimet og af deres bevæggrunde for at flygte fra Syrien er simpelthen en hån mod dem.

I morgen: Fakkeltog i Aalborg for Aleppo

Fra fakkeltoget for Aleppo i København.

I dag har der været fakkeltog i solidaritet med civilbefolkningen i Aleppo rundt om i landet. I morgen, torsdag den 15. december kl. 19.00, er det i Aalborg, der er fakkeltog. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen og byrådsmedlem Per Clausen holder tale, og med på en telefonforbindelse fra København er Haifaa Awad, der også holder en tale. Fakkeltoget går fra Toldbod Plads til Honnørkajen.

Amnesty International i Aalborg står bag arrangementet sammen med andre engagerede borgere, partier og foreninger. Selv kan jeg desværre ikke deltage, for jeg befinder mig i Portugal (men jeg har forsøgt også at gøre mit for at være med i planlægningen via Internet).

Mød op i Aalborg og vis din solidaritet med civilbefolkningen i Aleppo!

Skulle du være forhindret, kan du skrive under på Amnesty Internationals underskriftindsamling. Vi kræver at civilbefolkningen skal evakueres sikkert ud af Aleppo.

Menneskerettighedsdagen 2016 – en folkevandring for en ordentlig behandling af flygtninge

I dag har jeg og mine kolleger fra Amnesty International endnu engang været med til at fejre den internationale menneskerettighedsdag, som er den 10. december. I år har vi i Amnesty International særligt fokus på flygtninges menneskerettigheder, og derfor var vi gået sammen med Oxfam Ibis, Dansk Flygtningehjælp, Internationalt Forum, den lokale Aalborg-forening Asylforum og aktivitetshuset 1000fryd om at arrangere et fakkeltog. Det fulgte op på vores to tidligere folkevandringer for en ordentlig behandling af flygtninge i oktober 2015 og juni i år.

Denne gang var det vores særlige fokus at appellere til verdens regeringer – og her specielt, fordi vi er i Danmark, til den danske regering – om at finde en fælles løsning på den store humanitære krise, der har drevet millioner af mennesker på flugt fra især borgerkrigen i Syrien. En så stor krise kan kun håndteres, hvis der bliver fundet en fælles løsning, hvor mange lande påtager sig et ansvar. Lige nu er det helt overvældende flertal af flygtninge fra Syrien fordelt over nabolandene til Syrien. Libanon, et land der er en hel del mindre end Danmark, huser nu langt over 1 million flygtninge. I gennemsnit er et menneske, der er flygtning, på flugt i hele 17 år.

På Nytorv havde vi sat 200 små “minitelte” op med lys i for at minde om at 86% af alle verdens flygtninge opholder sig i nærområder, dvs. et naboland til det land de er flygtet fra – og at mange af dem bor i lejre. Derefter gik vi sammen til Nordkraft. Her var der en tale med Fawaz Alzatto, der bor i Hobro, er aktiv i Venligboerne og er flygtning fra Syrien. Så fortalte og Søren Bruun Jensen, der ud over at arbejde med asylansøgere også skriver sange. Og endelig kom Signe Lindstrøm fra Asylforum og holdt en tale og fik os til at synge en fælleskanon.

Til allersidst samlede vi underskrifter for at appellere til den danske regering om at tage imod 500 UNHCR-flygtninge, sådan som Danmark altid har haft en mangeårig praksis for at gøre. Denne praksis har regeringen, de øvrige borgerlige partier og Socialdemokraterne imidlertid nu valgt at stoppe.  Denne praksis rammer nogle af de svageste flygtninge i UNHCRs system. Man vil end ikke genbosætte 20 handicappede flygtninge.

Diplomatiske forsikringer?

Diplomatiske forsikringer som toiletpapir
Diplomatiske forsikringer som toiletpapir

Nu kan jeg læse, at den danske regering vil indføre såkaldte “diplomatiske forsikringer” for at gøre det muligt at sende udvisningsdømte mennesker ud af Danmark. For 8 år siden var jeg (som medlem af Amnesty International) med til at kæmpe mod denne idé, som altså nu bliver genlanceret. Ideen er at myndighederne i det modtagende land skal give en forsikring om at den person, der bliver udleveret, ikke vil blive udsat for tortur.

Hvad er det, der er galt med diplomatiske forsikringer? Det lyder jo smukt alt sammen. Der er mindst tre problemer. For det første er disse forsikringer ikke meget værd – når først personen er blevet udleveret, kan de danske myndigheder reelt intet gøre. Og for det andet: Skulle en diplomatisk forsikring rent faktisk virke, vil de danske myndigheder nu være havnet i den prekære situation at de fordømmer at et land kan udøve tortur mod bestemte mennesker, men samtidig ikke udtaler sig i forhold til alle andre fanger.  Og for det tredje: Hvem skal kontrollere, at den udleverede person ikke bliver udsat for tortur? Skal det være myndighederne i udleveringslandet? De er jo selv er ansvarlig for torturen af andre.

Prøv at læse Amnesty Internationals kommentarer til den daværende regerings lovforslag fra 2008.

Det er trist, at den nuværende regering ikke er blevet klogere. Formodentlig er der er tale om en egentlig kynisme, hvor regeringen tager udgangspunkt dels i de stadigt mere negative holdninger til menneskerettighederne i kredse i befolkningen, dels i en lige så fremherskende holdning om at mennesker på tålt ophold skal sendes ud af landet, uanset de menneskelige omkostninger.

I sin tid var det udleveringen af en dansk statsborger til Indien, nemlig Niels Holck, der skulle til for at denne idé blev skrinlagt. Østre Landsret udtalte sig mod udleveringen, netop fordi den diplomatiske forsikring var værdiløs. Men nu dukker ideen altså op igen, og det er vigtigt at få den standset mens tid er.

En våd sommerdag for flygtninge

IMG_20160620_190227 IMG_20160620_191325 IMG_20160620_193720 IMG_20160620_193856 IMG_20160620_205517

I dag holdt vi en folkevandring for en ordentlig behandling af flygtninge i Aalborg. Den var et samarbejde mellem Amnesty International (hvor jeg som bekendt er med), Dansk Flygtningehjælp, Internationalt Forum og Asylforum. Formålet var at give udtryk for at flygtninge skal behandles ordentligt både her i Danmark og internationalt og at grundlaget for det skal være menneskerettighederne.

Vi har holdt folkevandring én gang før i Aalborg, nemlig den 6. oktober – der viste sig at være den første rigtig kolde efterårsdag. Alligevel kom der mere end 200 dengang. I dag var det så den suverænt mest regnfulde sommerdag indtil nu. Planerne om en hyggelig sommeraften med musik i det fri ved havnen gav ikke mening; en mikserpult tåler ikke regn særlig godt. De andre fra arrangørgruppen var nødt til at træffe nogle hurtige beslutninger, mens jeg selv holdt en lang projekteksamen og derfor var incommunicado.

Det lykkedes, og der deltog omkring 100 mennesker i folkevandringen. Ikke så dårligt endda med så ringe et vejr! Samira Taba fra Amnesty og Signe Lindstrøm fra Asylforum holdt gode taler i hver sin ende af ruten, der gik fra J.F. Kennedys Plads til Honnørkajen. TV2 Nord kom forbi og lavede et lille direkte indslag, hvor bl.a. jeg blev interviewet. Bagefter gik mange af deltagerne ned til “Susan Himmelblå”, hvor der var levende musik ved de musikere, der oprindelig skulle have spillet på havnen, og Mads Nygaard, der var med til at stifte den første Venligbo-gruppe, holdt tale sammen med sin gode ven Ammar, der er flygtning fra Syrien og nu bor i Skagen.

5 år med bloggen (og 55 år med Amnesty International)

fem

I dag er det 5 år siden, jeg startede denne blog. Siden da er det blevet til 1.993 indlæg om lidt af hvert. Jeg regnede med at få et par læsere i ny og næ, men statistikken viser at denne blog nogle gange får op mod 4000 besøg. Så der må være nogen derude, der følger med i hvad jeg skriver.  Netop i dag viser statistikken, at der er suverænt flest besøgende fra – Gibraltar!

Det var faktisk heller ikke planlagt, at bloggen skulle se dagens lys netop på Amnesty Internationals 50-årsdag, men sådan blev det altså – og dermed røber jeg også at Amnesty fylder 55 netop i dag. En vigtig del af Amnestys virke (og dermed også af mit virke) er netop at være kritisk over for magthaverne og at holde dem til ansvar. Det var ikke min hensigt at gøre denne slags kritik til et tema her på bloggen, men nogle gange er det endt sådan.

Jeg vil godt bruge lejligheden til at opfordre jer alle til at være med i Lifeline, som er Amnestys gratis SMS-aktionsnetværk – det kræver ikke andet end muligheden for at sende en SMS i ny og næ.

Amnesty Internationals landsmøde 2016

image

image

image

I dag var jeg igen i til Amnesty Internationals landsmøde på Hotel Nyborg Strand. (Sidste år skulle min datter konfirmeres, så jeg kom ikke af sted i 2015.)

Dette var første gang Lars Normann Jørgensen ikke var med som generalsekretær; Lars er gået på velfortjent pension efter 23 år i menneskerettighedernes tjeneste. Men han var til landsmødet, og vi fik lejlighed til at få taget afsked med ham. De udenlandske gæster ca også med til at tage en bevægende afsked med ham; her blev de igen tydeligt at Lars har haft stor betydning for det internationale arbejde. Samtidig fik vi hilst på Trine Christensen, der er vores nye generalsekretær. Dvs. vi kender jo allerede Trine fra hendes store indsats på det danske sekretariat gennem de seneste fem år.

Landsmødet er et enestående sted at,  hente inspiration til menneskerettighedsarbejdet, og her var både Haifaa Awad og foto-foredraget med fotojournalisten Jakob Ehrbahn tankevækkende indblik i situationen i Syrien og på Lesbos blandt bådflygtningene.

Og så må det ikke glemmes, at landsmødet på en og samme tid er en mulighed for at møde nye medlemmer og også er en enestående lejlighed til at gense Amnesty-folk jeg har kendt i lang år. For mig, der nu har været med til 19 landsmøder, er dette noget særligt. Det var første gang i seks år jeg så Hanne Pilegaard, som jeg i en længere årrække havde et godt samarbejde med i det,  der først hed mandatudvalget og siden policyudvalget. Også det har været et rigtig godt gensyn.

Dataloger og diktaturer

Foto: Nordjyske
Foto: Nordjyske

Det er ikke så tit, Nørresundby kommer i mediernes søgelys. Sidst var det i forbindelse med OW Bunker. Dengang var det lidt ærgerligt for mig at bo i Nørresundby. Denne gang er det BAE Systems, der er genstand for en artikel i Information. Tilbage i 2013 fyrede Nørresundby-afdelingen af BAE Systems 51 mennesker, men nu ansætter de igen og ifølge virksomheden er der nu omkring 100 softwareudviklere ansat i divisionen. I en ny jobannonce fra dem står der

Er du klar til at blive en del af et team, der hjælper med at gøre verden til et mere sikkert sted ift. terrorisme og kriminalitet? Er du klar til at arbejde med de nyeste teknologier indenfor data og kommunikation? Er du klar til at sætte standarden for vores næste generation af it-løsninger til offentlige myndigheder? Hvis ja, så læs videre.

Det lyder rigtig flot. Men artiklen fra Information kan på baggrund af lækkede e-mails afsløre at BAE Systems i 2010 sammen med det italienske firma Hacking Team har samarbejdet med regimet i Saudiarabien om overvågningsudstyr, der skulle bruges til overvågning af regimets modstandere. Dette skete i optakten til de omfattende protester rundt om i Mellemøsten og Nordafrika, som man kaldte for det “arabiske forår”. Firmaet har også været sat i forbindelse med leverance af overvågningssystemer til det daværende diktatur i Tunesien.

Faktisk begyndte alt dette mens  Nørresundby-afdelingen var sit eget firma, ETI.  Senere i 2010 købte BAE Systems ETI for 900 millioner kroner.

Ifølge en lækket salgsbrochure fra 2011 (her citeret fra Information) er BAE Systems bl.a. andet leveringsdygtige i software, der kan »indsamle, afkode« og »analysere« kommunikation fra telefonnetværk, internet, trådløse netværk og satellitter, og som gør det let at gennemgå store mængder opsnappet materiale for spor. Der er tale om software, der bl.a. kan identificere køn, sprog og navn på den, der taler i en aflyttet samtale, så man kan »analysere en bestemt talers tilstedeværelse på tværs af forskellige samtaler«. Softwaren kan automatisk udskrive aflyttede samtaler (!!) og give besked, når bestemte ord eller kombinationer nævnes på tværs af samtaler.

Amnesty International er dybt bekymret over dette. Det er jeg selvfølgelig også. Ekstra prekært er det, at BAE Systems aftager kandidater fra datalogi- og software-uddannelserne på Aalborg Universitet, hvor jeg underviser. Formodentlig er en del af dem, der nu bistår med udvikling af overvågningssystemer til diktaturstater, nogen, jeg har undervist eller vejledt. Og jeg kan se at AAU i hvert fald i et vist omfang har kontakter til BAE Systems.

Det er bestemt ikke blevet mindre pinligt at være fra Nørresundby eller at undervise på de datalogiske uddannelser på AAU netop nu. Jeg vil kraftigt opfordre til at man på mit institut, blandt de studerende og blandt kandidaterne overvejer om vi kan leve med aktivt at bistå diktaturstater i deres undertrykkelse.

En weekend indvarsles

Knud Sørensen læser højt.
Knud Sørensen læser højt.

Det blev til en af de fredage, hvor der næsten skete for meget. Der var vejledermøder med projektgrupper, og bagefter sad jeg og lagde sidste (eller næstsidste) hånd på Horizon 2020-ansøgningen – mens Lone ovre på administrationen fik budgettet lagt på plads. Jeg nåede endda at få en indsigt, som gjorde at jeg kunne designe et logo til ansøgningen på fem minutter.

Og så ind til midtbyen. Først skulle jeg hente mit armbåndsur, som jeg havde indleveret til reparation den 29. marts. Men det var ikke færdigt, skønt jeg var blevet lovet det, og jeg kunne ikke få en god begrundelse. Jeg kunne ikke engang få mit ur med mig så jeg kunne forsøge at få en anden til at reparere det, for jeg havde ikke seddelen med ordren. Jeg blev sur, alt for sur – og senere blev jeg ringet op af urmageren, der havde været til sin vens begravelse. Nu var det ham der var sur, for det var hans kone, jeg havde talt så hårdt til. Men hurtigt gik det op mig, at han var stresset og at det påvirkede ham, at han havde mistet en nær ven. Og han indså, at jeg nok også var stresset og at han jo ikke havde holdt hvad han havde lovet. Vi havde begge handlet uheldigt. Jeg bad ham overbringe en uforbeholden undskyldning fra mig til sin kone og gav ham nogle dage yderligere; han lovede at have mit ur klar engang i den kommende uge.

Dernæst ind til Nordkraft, hvor der i denne weekend er litteraturfestivalen Ordkraft. Jeg var blevet indbudt af 9000 Ord til at læse nogle af mine tekster op; arrangør Lene Høg gav en fin introduktion af mig. Jeg begyndte med at fortælle at mine tekster er spoken word og måske derfor ikke “rigtige digte”, selv om jeg holder rigtig meget af digte.

Efter min korte oplæsning var det veteranen Knud Sørensen, romanforfatter og lyriker fra Mors, der rundede af med nogle af sine eftertænksomme og lunt observerende digte. Knud Sørensen, der er pensioneret landinspektør, er efterhånden 88 år gammel!

Bagefter snakkede jeg lidt med en dame fra publikum, der godt kunne lide min tekst “Det er de arbejdsløses skyld” – hun var selv arbejdsløs og kendte til fornemmelsen af at blive peget ud. Lene Høg fortalte mig at jeg skulle have et gavekort på 500 kroner for min optræden, og dét kom bag på mig. Mens jeg ventede på gavekortet, hørte jeg to forfattere fortælle om det at være småbørnsforældre for børn, der ikke kan sove igennem. (Netop dét var jeg en erindring om, men den har heldigvis fortaget sig en hel del efterhånden.)

Lidt senere var der en anden dame, der hilste på mig. Det var såmænd Lisbeth Rosted, tidligere medlem af AAUs bestyrelse, tidligere tillidsrepræsentant og en af ildsjælene blandt AAUs fagligt aktive i HK. Lisbeth er nu gået på pension, og det var hun faktisk godt tilfreds med. Ligesom jeg har hun et klart billede af at det universitet, vi har været på i så mange år, og som vi har været så loyale over for tidligere, nu med stormskridt er på vej i den helt forkerte retning med en fuldstændigt økonomifikseret og udemokratisk ledelsesstil. Og alle os, der bliver påvirket af det, er så småt ved at resignere. Lisbeth havde hørt Leif Davidsens foredrag, og netop han kom ind på alt det, new public management gør af dårligt ved de offentlige arbejdspladser. Som Lisbeth sagde: Nu flytter DR en masse medarbejdere til Aarhus og Aalborg; ingen brokker sig, for det tør de ikke. Men var det sket for 20 år siden, var der blevet sort skærm!

På vej ud af Nordkraft mødte jeg Mads Nygaard, der er medstifter af Venligboerne, og spurgte om han kunne holde en tale ved den folkevandring for en ordentlig behandling af flygtninge, som Amnesty International afholder den 20. juni. Og ja, det både kunne og ville han.

Bagefter cyklede jeg hjem, rettede de sidste ting til og sendte Horizon 2020-ansøgningen ind. Og hermed indvarsledes omsider weekenden.