Kvalitet i uddannelserne

Her til eftermiddag deltog jeg i et fokusgruppeinterview på Aarhus Universitet sammen med tre universitetslærere på Aarhus Universitet, hvor jeg som den eneste af deltagerne ikke selv er ansat.

De øvrige deltagere kom fra antropologi, jura og erhvervssprog, men trods forskellene i baggrund var vi meget enige om hvad der kendetegner kvalitet i universitetsuddannelser. Bl.a. er forskningsbasering rigtig vigtig, men også forbløffende svær at definere klart. Jeg fremhævede her PBL som et mål til at komme tættere på dette ideal.

Til sidst nævnte flere spontant den store indflydelse, det store fokus på måltal har på kvantificering af hvad kvalitet er. Ingen af os syntes særligt godt om dette fænomen.

(Og så var det forresten også i dag, jeg for første gang kørte med letbanen i Aarhus. Det gik helt som det skulle.)

DMs kongres 2019

I denne weekend er jeg i København til kongres i Dansk Magisterforening. Det er godt at møde fagforeningskolleger fra hele landet. Gennemsnitsalderen er 47; det ville nu ikke gøre noget, hvis den var lavere.

Der var fra mange sider fokus på forholdet mellem forskning og politik og på den store vigtighed af at vi bruger vores videnskabelige ekspertise i samfundsdebatten. I dag er der klimamarcher rundt om i Danmark, og netop i et spørgsmål som klimakrisen er det vigtigt at markere sig. DMs kongresdeltagere kunne ikke deltage, men kongressen sendte en hilsen til klimamarcherne i form af et gruppefoto. Det var også godt at se, at der var stort flertal for at ændre DMs vedtægter; fra nu af står der i vedtægterne, at DM skal arbejde for et miljø- og klimamæssigt bæredygtigt samfund, der også tilgodeser kommende generationer. Dette er nemlig også en del af at have gode arbejdsforhold.

Noget, der ærgrede mig i dag, var at mange havde spørgsmål til forperson Camilla Gregersens beretning, men at tidsplanen gjorde, at der ikke var gode muligheder for diskussion i plenum. Det blev heldigvis bedre om eftermiddagen, da der skulle diskuteres forslag til DMs principprogram.

Flere af os har udarbejdet et forslag til udtalelse på kongressen, der skal sikre at DM arbejder for at de, der bliver ramt af fyringer på det statslige område, kan få en personlig, individuel begrundelse på at de skal fyres. Det har de krav på, og det vil kunne gavne deres retsstilling væsentligt.

Det er vigtigt at være organiseret, og på en dag som i dag genopdager vi, hvor meget vi egentlig kan, når vi er sammen.

British Rail in memoriam

I skrivende stund står jeg og venter på en perron i Aarhus. Jeg skal til København, men toget fra Aalborg var et IC4-tog, der kun kørte hertil. Min pladsbillet kunne ikke bruges til noget. De støjreducerende hovedtelefoner var til gengæld nyttige i det larmende italienskbyggede tog.

Forhåbentlig kommer der snart et IC3-tog, der kan få mig videre på rejsen. Men lige nu minder situationen mig foruroligende meget om mine oplevelser med togdriften i Storbritannien for knap 30 år siden. Dengang var Thatcher-regeringen i fuld gang med at køre British Rail i sænk. De konservative brød sig ikke om offentlig transport. Forsinkelserne var mange, utilfredsheden blandt passagererne voldsom. Få år senere blev British Rail privatiseret uden voldsomme protester – for hvorfor dog beholde en offentlig jernbane, når nu jernbanenettet tydeligvis er så dårligt? I dag er jernbanedriften i Storbritannien et uskønt virvar.

Inden for de seneste få år har den borgerlige regering i Danmark under dække af valgfrihed gjort noget lignende; infrastrukturplanen røber tydeligt, at det man drømmer om er motorveje. Forhåbentlig vil der efter folketingsvalget komme en ny holdning til togdrift i Danmark. Selv de nuværende tog er nemlig bedre for miljøet end de mange motorveje.

Et fakultet i Aarhus – eller to?

På Aarhus Universitet skal fakultetet Science and Technology, der består af det gamle naturvidenskabelige fakultet og de ingeniørvidenskabelige dele fra den tidligere ingeniørhøjskole, nu deles. DMs lokalklub på Aarhus Universitet havde inviteret mig til at fortælle om erfaringerne fra Aalborg Universitet, hvor vi i 2015 oplevede en tilsvarende deling. Gorm Harste fra Institut for Statskundskab i Aarhus var også inviteret; han gav et grundigt og interessant billede af historien om de forskellige opfattelser af hvad et universitet skal være og hvordan det skal ledes.

Det var helt uundgåeligt, at min beretning om processen forud for delingen af det teknisk-naturvidenskabelige fakultet på AAU kom til at handle om den alvorlige mangel på gennemsigtighed, der prægede hele forløbet. Hele det absurde forløb, hvor jeg forgæves bad AAUs ledelse om en begrundelse for delingen og som svar fik en plan for delingen og en henvisning til en artikel i Nordjyske, var påfaldende. Og det er ikke svært at se de andre større og uventede organisatoriske ændringer på AAU fra 2015 og frem til i dag (herunder fyringsrunderne i år) som del af det samme ubehagelige billede.

På Aarhus Universitet skal Science and Technology simpelthen deles i et naturvidenskabeligt og et ingeniørvidenskabeligt fakultet. Så enkelt og forudsigeligt var det ikke i Aalborg.

Mine kolleger fra Aarhus Universitet sagde til mig, at processen hos dem ikke var så god igen. En af bekymringerne er, at nogle fag (bl.a. biologi) risikerer at blive delt over to fakulteter. En anden bekymring, som jeg i høj grad genkendte, var at bevæggrundene bag fakultetets deling ikke var klare. Samtidig sagde Aarhus-folkene dog til mig, at deres indtryk var, at det, der skete og sker på AAU trods alt har været tydeligt værre. Det var trist at måtte give dem ret i dette. Den udvikling, vi i disse år oplever på AAU, giver mig bestemt ikke lyst til at “tage ja-hatten på”, som nogle medlemmer af ledelsen ellers opfordrer til. Ledelsen udnytter universitetslovens vide rammer i påfaldende høj grad.

Amnesty Internationals landsmøde 2019

I denne weekend er jeg til landsmøde i Amnesty International, sådan som jeg med et par undtagelser har været det hvert forår siden 1995. Som altid er det en god og inspirerende oplevelse.

Formiddagen gik med hovedbestyrelsens beretning, og jeg fik stillet et par spørgsmål i plenum. Af en eller anden grund er det blevet min særlige kompetence i Amnesty International at være referent, og det slog heller ikke fejl i år: I en pause blev jeg spurgt, om jeg ville være referent i arbejdsgruppen om forslag til vedtægtsændringer om eftermiddagen.

Arbejdsgruppens arbejde gik som det skulle – jeg nåede faktisk at foreslå den formulering, vi endte med at vedtage, og at føre den til referat. Bagefter nåede jeg at få et andet arrangement med ved landsmødet, nemlig en mulighed for at høre et dansk/syrisk par fortælle om deres liv sammen og arbejde med at sætte fokus på de forhold, flygtninge fra Syrien lever under i Danmark og rundt om i Europa og Mellemøsten. Rawan Abdullah flygtede oprindelig til Danmark fra Syrien, og har været her siden 2014. Hun mødte Martin Thaulow, der er fotograf. I dag danner de par med deres fem sammenbragte børn og bor på Bornholm. Det var en bevægende og stærk beretning om kærlighed og engagement og om hvor vigtigt det er at gå imod alt hadet og alle fordommene. Man kan læse og se meget mere om Rawan og Martins arbejde på deres websted Refugee Today.

I aften er der middag og live-musik. I morgen skal jeg fremlægge referatet og deltage i en præsentation for det aktivismepanel, jeg er med i. For mig er det noget helt særligt at møde gode bekendte og samarbejdspartnere fra rundt om i landet, og jeg kan fornemme, at de andre landsmødedeltagere føler det samme. I år var der dog et stort savn, for Linda Jørgensen fra Odense, som gennem mange år var en vigtig skikkelse i vores arbejde, er ikke længere blandt os. I denne weekend mindes vi også Linda og hendes store indsats.

Der går altid en togbus hjem

Dagens første uventede togbegivenhed fandt sted i Prag.

Da jeg skulle hjem fra Lissabon i januar, glippede forbindelsen i Frankfurt, fordi jeg sov over mig og først stod op kl. 5.00. Det blev til et DB-bumletog hele vejen til Hamburg og som kronen på værket en togbus fra Langå, fordi der var sporarbejde.

Hvem kunne have anet, at jeg skulle opleve noget lignende i dag? I dag stod jeg ud af sengen i Prag allerede 4.45 og var blev hentet af en taxi kl. 5.50. Men toget kl 6.32 til Berlin var forsinket. Vi var mange, der stod noget rastløse i centralhallen på Praha hlavní nádraží og kiggede op på skærmen med afgangstider. Toget endte med at være forsinket med 25 minutter ved afgang, og undervejs til Berlin voksede forsinkelsen til hele 50 minutter. Heldigvis havde jeg en time at tage af, og ICE-toget til Berlin afgik fra perronen lige overfor. Så jeg nåede frem til Hamburg og havde halvanden times tid til frokost, inden jeg skulle med et DSB-tog til Aarhus.

Men jeg overhørte tilfældigt den tyske konduktør fortælle medpassagerer, at DSB-toget var aflyst på grund af en teknisk fejl. Så var der ikke andet for end at tage toget til Flensburg fra spor 11 en time senere og så prøve at komme videre nordpå derfra. På perronen ved spor 11 var der intet tog; jeg spurgte en anden tysk konduktør, og det viste sig nu at toget i stedet ville afgå fra spor 7!

Jeg nåede ned til spor 7 og kom med et propfyldt regionaltog der bl.a. førte os over den lange viadukt i Rendsburg (udsigten er noget helt særligt!). I Flensburg indstillede jeg mig på at vente til kl. 18.48, hvor der gik et tog til Frederica. Jeg gik ind i kiosken for at købe noget at drikke, men her overhørte jeg ved et tilfælde en samtale mellem to danske passagerer. Den ene fortalte den anden, at der holdt togbusser uden for stationen.

Og sådan gik det til, at jeg kom med en togbus til Fredericia via Kolding. Jeg oplevede for første gang den omstændelige paskontrol ved paskontrollen i Padborg og opnåede den sjældne ære at skulle vise mit pas to gange, fordi jeg ikke ser så nordisk ud, at det gør noget. Jeg ved, at Kristian Thulesen Dahl er rigtig glad for paskontrollen, så jeg ville ønske for ham, at han kunne opleve den mange gange hver dag.

Jeg faldt i snak med damen ved siden af; hun var dansk, men boede i i Belgien sammen med sin familie. For én gangs skyld ville hun tage toget til Danmark, og også hun havde oplevet en togrejse, hvor ganske meget var gået galt. Nu håbede hun blot at kunne nå til Koldings tids nok til at komme med et tog til København, hvor hendes søn bor. Det lykkedes.

Selv håbede jeg at komme til Fredericia tids nok til at nå toget til Aalborg. Også dét lykkedes. Og jeg er hjemme inden midnat.

Og lad os så få en bedre jernbane-infrastruktur i Danmark, tak. IC3-togene har været et godt bekendtskab, men jeg har kørt med dem i mere end halvdelen af mit liv nu, og jeg er bestemt ikke ung.

En planteæder i Prag

En vellykket vegansk burger fra Prag.

Når jeg har været til konferencer rundt om i verden, har arrangørerne så godt som altid været opmærksomme på den forskellighed i dietære præferencer. Til en typisk konference er der blandt os, der deltager, vegetarer, veganere, jøder og muslimer (der har særlige dietære præferencer som bunder i deres tro) og også diabetikere og allergikere. Inden for de seneste år er organisatorerne rundt omkring blevet rigtig dygtige og tolerante, så alle bliver mætte og tilfredse. Men denne gang følte jeg mig hensat til Danmark omkring årtusindeskiftet (før dengang, hvor der kom en vegansk køledisk i SuperBrugsen og før dengang, der kom en vegetarisk restaurant i Aalborg og før kendte danske skuespillere sprang ud som veganere i medierne uden at blive latterliggjort), og det var lidt spøjst at være på sådan en tidsrejse.

I sidste uge fik jeg og mange andre således en mail fra de lokale organisatorer, hvor de forklarede, at der desværre ikke var så meget at byde på for os, der var vegetarer eller veganere (!!). På dén måde vidste jeg, hvad der ventede.

I denne weekend havde jeg da også mit hyr med at få tjenerne til frokosten til at forstå, at jeg var veganer. Og jeg tror ikke rigtig, det lykkedes. Jeg pegede på skålen med hønsekødssuppe, og så gik tjeneren  ud og kom lidt efter ind med hvad der så ud til at være præcis den samme skål, bare med kødstykkerne fisket op og kommentaren “This is good for you”. Der var ikke andet at gøre for mig og de to vegetarer ved bordet end at trække på smilebåndet og ikke være så forurettede som tjenerne.

Jeg tror, den opgivende attitude hos arrangørerne siger noget om hvor dybt traditionerne stikker i Tjekkiet, for her er maden usædvanligt tung, sovset og animalsk. Til pauserne i dag og i går var der kaffe, te, kolde drikke, kage, lidt frugt – og et enormt udbud af franskbrød med kødpålæg!

Til gengæld er der så faktisk også nogle rigtig gode og hyggelige veganske og vegetariske restauranter i Prag – for dette er et land med nogle meget iøjnefaldende modsætninger mellem det gamle og det nye.

I dag har jeg således været på en rigtig god vegansk restaurant med velsmagende og rigelig mad, ordentligt øl, en smuk udsigt over byen og mange gæster. Stedet hedder Vegan’s Prague og er hermed anbefalet.

Forår i Prag

En nedgravet russisk kampvogn.

I går morges kl. 7.42 tog jeg toget fra Aalborg, skiftede i Aarhus og siden igen i Hamburg. Klokken 21.26 var jeg fremme i Prag. Her deltager jeg i mødet i BEHAPI-projektet, som jeg og ganske mange andre universiteter og virksomheder fra rundt om i Europa er med i. Jeg er selv site leader for Aalborg Universitet; det lyder umiddelbart flot, men vi er lige nu kun to med fra AAU. Der var også en dansk virksomhed med (en IT-virksomhed, der har været omtalt i medierne), men den trak sig pludselig ud i sin tid. Det var en skuffelse.

De fleste af dem, der deltager i mødet, er kolleger fra rundt om i Europa, som jeg samarbejdede med og besøgte som del af BETTY-netværket, der sluttede i 2016. Det er godt at se dem igen. BEHAPI-mødet indgår i den store ETAPS-konference, som finder sted i den kommende uge. Men da er jeg taget hjem; undervisningen venter.

På dagens møde var der særligt fokus på hvordan vi kan formalisere matematiske teorier i bevisassistenter som Coq, og der var nogle spændende præsentationer om dette emne. Selv er jeg desværre ingen vegne kommet. Jeg har tidligere skrevet om hvordan jeg burde kaste mig over dette, men bogen om Coq ligger stadig og truer på et bord på mit kontor. Jeg har haft rigeligt at tænke på i dette forår, men en dag må jeg vel få tid – måske på togturen hjem?

Det er også noget særligt for mig at være på disse kanter. Jeg har kun været i Tjekkiet én gang før, og det var helt tilbage i 2002, hvor jeg besøgte Brno. Dette er med andre ord mit første besøg i den tjekkiske hovedstad nogensinde. På vej fra hotellet til BEHAPI-mødet så jeg en slags skulptur i et grønt område – en russisk kampvogn, halvt gravet ned i en plæne. Det er underligt at tænke på, at det i år er 50 år siden, russiske kampvogne rullede ind i byen og betød slutningen på de demokratiske reformer, som siden blev kendt som foråret i Prag.

Aktivismedag i Amnesty International

I dag var jeg til aktivismedag i Amnesty International. Dagen fandt sted i Odense, og jeg havde været med til at arrangere den. Men hovedkræfterne var unge kvinder – Sif (der har et studiejob på sekretariatet), Cecilia (fra Odense) og Mirela (fra Aalborg). Denne gang var vi en blanding af oplægsholdere og aktivister fra grupper rundt om i landet.

Vi begyndte dagen med at mindes én, vi alle savner: Linda Jørgensen, der gennem mange år var en vigtig skikkelse i Amnesty International i Odense. Den 2. januar i år mistede hun livet i togulykken på Storebælt. Det er underligt at være til et Amnesty-arrangement i Odense, hvor Linda ikke er med, og det er svært at fatte, at vi aldrig skal se hende igen.

Om eftermiddagen var der et vigtigt punkt om et af de problemer, der optager os i Amnesty Internationals danske afdeling. Claus Juul, der er juridisk konsulent på sekretariatet, kom forbi og gav et langt og informativt oplæg om situationen om udrejsecentrene for afviste asylansøgere. Især situationen for børnefamilierne på Sjælsmark udrejsecenter giver anledning til stor bekymring for os.

Dagen sluttede med et punkt om vores aktivismepanel, hvor både Mirela og jeg nu er med. Det er altid godt og inspirerende at møde Amnesty-medlemmer fra andre dele af landet. Trist er det, at menneskerettighederne har så lav status rundt om i verden – og også i Danmark – som tilfældet er, men i Amnesty International er vi optimister: Vi tror på, at vi vil også i fremtiden vil kunne skabe en afgørende forskel gennem vores arbejde.

Bare at gå ind på en café

I dag vil jeg bare tage fat i en af de små oplevelser, som også er udtryk for noget vigtigt og nogle ændringer til det bedre, der er reaktioner på det, vi ser. Vi skal (som Lasse Nyholm Jensen sagde i en tekst i går aftes) bygge en bedre verden på det, vi har nu.

Inden jeg tog hjem fra København, havde jeg lidt tid og skulle have noget at spise. Jeg har været veganer i 25 år og kan huske hvordan det ikke altid har været nemt. Mange gange har jeg fået noget underligt serveret efter at være blevet grundigt udspurgt, andre gange var der slet intet at spise, kun lange forklaringer om hvor umuligt den slags ville være. Det var helt utænkeligt bare at gå ind få en café og få noget lækkert vegansk at spise.

Men i dag kunne jeg og min hustru gå ind på en café i København og få et lækkert morgenmåltid med dejligt bagværk, frisk frugt, hjemmelavet yoghurt, skæreost osv. Der var også store, luftige fastelavnsboller, ostekager og lagkager. Og det hele var fuldstændig vegansk.

Stedet hedder Kaf’ og ligger i Birkegade 21, skulle nogen komme den vej forbi ovre i Rigets Centrum.