Hunden holdt op med at lege med gummibolden, da den punkterede.

Hvad var det, der punkterede? Var det hunden eller var det bolden? Mindre børn vil sikkert synes at den slags gåder er sjove, netop fordi det er så oplagt også for børn, hvad svaret er – en hund kan jo ikke punktere! Men hvad så med denne her?

Vladimir Putin vil ikke løslade oppositionspolitikeren, fordi han bliver støttet af EU.

Er det Putin eller oppositionspolitikeren, der bliver støttet af EU? Her giver mindre børn og sikkert også en del voksne fortabt. For at kunne svare korrekt, skal man vide noget om de aktuelle forhold i Rusland og forholdet mellem EU og Rusland.

Vi har at gøre med, det man i sprogvidenskab kalder for anaforer, nemlig formuleringer med henførende stedord. Man kan tænke på en anafor som en ligning, hvor det henførende stedord er den ubekendte og derfor taler man også om anaforisk resolution.

Netop denne form for anaforisk resolution er et ikke-trivielt problem i maskinintelligens, for det kræver sund fornuft og erfaring – vi kan ikke nøjes med at analysere udsagnets grammatiske struktur. Man taler om The Winograd Schema Challenge (WSC) efter Terry Winograd, der var professor ved Stanford. Programmer, der skal løse denne udfordring, får en stor samling af sådanne problemer og skal løse dem ved en simpel multiple-choice-test. Så på sin vis er det en helt enkel og fuldstændig objektiv test, meget enklere end Turing-testen.

Det er interessant, at noget så enkelt som WSC er så svært at løse for et program. Lige nu er der ifølge en artikel i Communications of the ACM software, der kan løse WSC-problemer korrekt med en sandsynlighed på 91,28% , og der kommer vel også en dag, hvor programmer kan løse denne slags problemer lige så godt som mennesker kan. Men det har taget ganske lang tid, og vi har stadig at gøre med et aktuelt forskningsproblem.

Når vi taler om alt det, maskinintelligens hævdes at kunne, er det vigtigt at tænke på at denne slags tilsyneladende simple problemer stadig findes.