Kategorier
Blog Undervisning

Mere undervisning?

Nu er der kommet resultater om elevernes læringsudbytte i årene efter folkeskolereformen i 2015, og tallene er nedslående. Elevernes  matematikkundskaber er blevet dårligere, og det er første gang i 20 år, at det er sket. Det kommer bag på mange politikere, for der er blevet mere undervisning i blandt andet matematik efter reformen.

I den anden ende af uddannelsessystemet ser man et lignende fænomen, der virker paradoksalt. På Københavns Universitet og Aarhus Universitet har man inden for de seneste år prioriteret at give flere undervisningstimer. Men en ny undersøgelse fra Københavns Universitet tyder på, at flere arbejdstimer på studiet ikke nødvendigvis øger kvaliteten.

Problemet er snarere, at man ved at fokusere på omfanget af undervisningen placerer ansvaret for læringen alt for entydigt hos underviseren. I en politisk virkelighed, hvor mange politikere ikke har så megen indsigt i kvalitet som (de mener at at have indsigt i) kvantitet er det oplagt at fokusere på undervisningstiden absolut set. Men det vigtige er ikke, hvor længe eller hvor meget underviseren ytrer sig; det vigtige er at de lærende ikke føler, at de bliver ladt i stikken eller at underviserne er ligeglade med dem. På nogle universiteter er en stor del af undervisningen organiseret som projektarbejde, hvor der ikke er en underviser til stede. Det er imidlertid ikke mit indtryk, at læringsudbyttet nødvendigvis bliver mindre af den grund.