Kategoriarkiv: Undervisning

De bygninger, vi får

Kantine-mellem-web
En kantine på Københavns Universitet.

Så er mit andet indlæg i Altingets tema om kvalitet i undervisningen tilgængeligt. Det er kommet til at hedde Datalog: Auditorier skader de studerende. Overskriften er det ikke mig, der har fundet på. Jeg ville ikke selv have formuleret mig så bastant. Auditorier skader ikke de studerende, de er bare ikke befordrende for læring.

Herunder er mit indlæg med den oprindelige overskrift.


De kan jo bare sidde i kantinen

Der er et stadig større fokus på resurser og økonomiske hensyn hos ledelsen på de danske universiteter og hos uddannelses- og forskningsministeriet. Det underlige er at jeg faktisk her er enig med dem: resurser er af enorm betydning for universiteternes drift. Men her stopper min enighed, for den megen tale om resurser går hånd i hånd med nedskæringer, ikke med en anerkendelse af hvilke resurser der faktisk er behov for. Tværtimod har vi i skrivende stund en uddannelsesminister, der udtaler at han ikke “anerkender” at nedskæringer på uddannelsesområdet vil påvirke kvaliteten af læring. Dette er ministersprog for blank afvisning uden argumenter.

Men det er både af betydning, hvor mange og hvilke undervisningsresurser der er til rådighed. En sådan resurse, man ofte tager for givet, er undervisningslokalerne. Når man bygger en ny universitetsbygning, der skal bruges til undervisning, eller nyindretter en eksistererende bygning til dette formål, kommer der så godt som altid et auditorium med i bygningsplanen. Det ligger dybt i mange der færdes i universitetsverdenen – og det ligger vel også dybt i mig – at sådan skal et rigtigt universitet være indrettet. Netop dét afslører imidlertid mest noget om vores opfattelse af hvordan universitetsundervisning bør være.

Også på Aalborg Universitet, der ellers hævder at hylde problembaseret læring og projektarbejde i grupper ser vi det samme fænomen: de fleste bygninger, som AAU lader opføre eller overtager, får et auditorium. Parallelt hermed ser vi at mange uddannelser på AAU i disse år holder op med at tildele de studerende grupperum i forbindelse med deres projektarbejde. Studerende er i stedet henvist til at arbejde hjemme eller sidde i universitetets kantine eller måske på gangene. Universitetets ledelse taler nu om at vi skal finde pædagogiske modeller, der kan understøtte andre former for problembaseret læring der ligner f.eks. hvad man ser i udlandet. Denne udvikling skyldes dog ikke et ønske om pædagogisk nytænkning, men derimod huslejemodellen, hvor hvert institut skal leje bygningerne via universitetet fra staten og skal holde huslejeuniversiteterne inden for sit budget. Den økonomiske model gør at universitetet ikke har råd til at opretholde en bestemt undervisningsform, og derfor vil ledelsen ændre den.

Hvis universitetet i stedet undlod at indrette auditorier og i stedet krævede at forelæsninger skulle holdes i kantinen og på gangene, ville der lyde et ramaskrig i medierne. Men forelæsninger er stadig uanfægtede som primær undervisningsmodel på danske universiteter.

Forelæsninger kan da også noget, men der er desværre også meget de ikke kan. Dette har man vidst siden Donald Blighs grundige dokumentation heraf i klassikeren What’s The Use of Lectures fra 1972. Forelæsninger kan viderebringe bestemte slags faktuel viden, og for underviseren kan en forelæsning give en illusion af succes: Man har fuld kontrol over hvad der skal ske gennem hele forelæsningen, og alt hvad der bliver sagt til forelæsningen er (i al fald ifølge forelæseren selv) uangribeligt. Også for en administrator er auditorier gode lokaler: De gør det muligt at undervise et stort antal studerende samtidig. Men hvad angår udvikling af mere komplicerede faglige kompetencer og selvstændig refleksion er forelæsninger dårligt egnede.

Det forelæsninger ikke kan, formår andre undervisningsformer med fokus på aktiv læring til gengæld ofte. Projektarbejdets store succes som undervisningsform på AAU og RUC viser sig i at den typiske studerende engagerer sig på en helt anden måde i projektarbejdet end i den traditionelle kursusundervisning. Gennem semesteret har de studerende aldrig svært ved at finde motivationen til at lave projekt, og resultatet bliver ofte en grad af læring, der flytter de studerende på afgørende vis.

De store auditorier tilskynder til en undervisningsform ikke opmuntrer underviseren eller de studerende til aktiv læring, endsige til personlig kontakt – hverken for de lærende indbyrdes eller mellem underviser og studerende. Alligevel er der auditorier alle vegne i universitetsverdenen, og når der er vægt på at have auditorier, bliver resultatet at der lægges vægt på at undervisning er lig med forelæsninger.

Hvis det skal være muligt at forbedre kvaliteten af undervisning på universitetsniveau, er det vigtigt at sikre at resurserne kan fremme de former for undervisning, der kan fremme læring og skabe gode muligheder for personlig kontakt mellem undervisere og studerende. Hermed mener jeg både tilstrækkeligt med undervisningstimer og passende fysiske rammer.

Flattr this!

At skrive er at tænke (Lær at skrive, del 2)

skrivemaskine

Flere gange på det seneste har jeg talt med mine kolleger om hvorfor studerende falder fra. Der er mange grunde, og en af dem er dårlige matematik-kundskaber. Men en anden grund har vi det med at overse: Der er studerende, der har svært ved at skrive og ikke bryder sig om at skrive. For ikke så længe siden skrev jeg om dette.

Jeg har nu fundet et andet indlæg, der stiller skarpt på forbindelsen mellem tanke og skrift i en af de erhvervsfunktioner, som rigtig mange af dem, jeg underviser, kommer til at bestride. I The Atlantic skriver den amerikanske softwareudvikler Alex Skopje om hvor vigtigt det er for en softwareudvikler at skrive:

If all the programmers I’ve worked with in my career had had good writing instructions, they would have been forced at an early age to think clearly, to communicate complex thoughts, and to combine simple ideas into compound ideas.

Alex Skopje stiller skarpt på det, han kalder for analytisk skrivning – at kunne udtrykke sig præcist, herunder at kunne argumentere præcist. Her henviser han til en artikel af Peg Tyre (også i The Atlantic) om skolen New Dorp i New York. Her havde man mange elever, der klarede sig så dårligt at de var helt ude af stand til at skrive mere end én eller to sætninger, når de skulle lave en skriftlig opgave.

En lærer ved New Dorp-skolen undersøgte hvad der især kendetegnede elever, der skrev godt.

Good essay writers, the history teacher noted, used coordinating conjunctions to link and expand on simple ideas—words like forandnorbutoryet, and so.

Og dette er rigtig interessant, for netop disse ord er det engelske sprogs modstykker til konnektiverne i udsagnslogik! Mange nyere undervisningsforløb i skrivning fokuserer på at undervise eleverne i brugen af netop sådanne ord, og dermed lærer de elever, der lærer at skrive, jo faktisk også logik.

Flattr this!

Anerkendelse af undervisning

2015-11-17 13.30.19 2015-11-17 10.35.02

I dag deltog jeg i konferencen Fra årets underviser til strategisk indsatsafholdt af Danmarks Evalueringsinstitut – der “udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud, skoler og uddannelser”. Konferencen, der blev afholdt på SDU i Odense, havde som sit erklærede formål var at undersøge bud på hvordan man bedre kan anerkende og udvikle kvalitet i undervisningen på danske universiteter.

Det er ingen hemmelighed at der i dag er stort fokus på forskning i den akademiske verden og at det er gennem mange publikationer og mange eksterne forskningsmidler, man kan få succes i sin akademiske karriere. Nogle universitetslærere udtrykker at kvaliteten af deres undervisning kommer i anden række, når bare deres forskning er god nok. Og atter andre er takket være store forskningsbevillinger helt frikøbt fra undervisning. Jeg har kolleger, der enten slet ikke har undervist i dette årtusinde eller i samme periode konsekvent har kunnet nøjes med at håndplukke interessante undervisningsopgaver (bl.a. vejledning af specialestuderende som de mener har forskningspotentiale eller forelæsninger i dele af bestemte kurser der omhandler deres forskningsområde). Sådanne forskere  får hædrende omtale. Der er derimod ingen guldstol i sigte, hvis man ender med at undervise meget.

Ved konferencen deltog en række uddannelsesforskere og ganske mange ledere, spændende fra studieledere over institutledere og dekaner til prorektorer og rektorer. Selv var jeg indbudt, fordi jeg i 2014 blev kåret til Årets Underviser på AAU. Der deltog også én studerende, nemlig forkvinden for Danske Studerendes Fællesråd. Og så fik jeg også genset Ingrid Stage, der indtil for nylig var forkvinde for min fagforening, Dansk Magisterforening.

Der var to indbudte foredrag. Det første, ved Keith Trigwell fra University of Sydney, gav først et rids at hvad vi i dag ved om kvalitet i undervisningen og hvordan vi bør forstå denne, og dernæst et overblik over hvilke tiltag man har gjort på universitetet i Sydney. Det var interessant at blive mindet om at alt det, vi ser som kvaliteter i forskning faktisk også er kvaliteter i undervisning!

Det andet, ved Keijo Hämäläinen, prorektor ved Helsinki Universitet,  handlede om det Teacher’s Academy (Opettajien akatemia) man der har skabt. Her kan særligt gode undervisere ved universitetet blive optaget og der er særlige incitamenter forbundet hermed.

Selv deltog jeg i den første diskussions-seance sammen med Svend Hylleberg, professor, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet og Jens Dolin, der er professor ved Institut for Naturvidenskabernes Didaktik på Københavns Universitet. Måske kom jeg til at lyde lidt forbeholden i forbindelse med dette at blive Årets Underviser – men ud over en pris på 50.000 kroner, et diplom og en ugle af glas skabte prisen ikke store forandringer. Jeg laver det samme som altid og det pædagogisk-didaktiske miljø på mit institut er uændret (i det omfang der overhovedet er et sådant). Hvis man virkelig skal sætte fokus på kvalitet i undervisningen, skal der noget andet til. Der er bestemt gode tiltag hos os i form af adjunktpædagogikum, Learning Lab osv. men de egentlige forandringer kommer desværre kun drypvist.

Dagens bedste spørgsmål kom i anden seance, hvor der bl.a. var to rektorer i panelet. Det blev stillet af Lars Ulriksen, der er professor ved Institut for Naturvidenskabernes Didaktik på Københavns Universitet. I al sin enkelhed lød det: Kendte man til tilfælde, hvor nogen ikke var blevet ansat på grund af dårlige pædagogiske kvalifikationer eller til tilfælde hvor nogen var blevet ansat på trods af dårlige pædagogiske kvalifikationer?

Svaret på begge spørgsmål var ja. En af deltagerne kunne fortælle om en universitetslærer, der blev ansat på prøve fordi hans undervisningskvalifikationer ikke var gode nok. Nogen spurgte så om man mon kunne have forestillet sig en tilsvarende situation, hvis en ansøgers forskningskvalifikationer ikke havde været gode nok. Og svaret var nej. Ikke overraskende, men det viste til fulde asymmetrien mellem undervisning og forskning i universitetsverdenen.

Flattr this!

Facebook- og Google-universitetet

18-Facebook-University

I dag talte jeg med to kolleger, der underviser på andre uddannelser og arbejder med uddannelsesforskning, om hvilke værktøjer de studerende bruger i projektarbejdet på AAU. Jeg har haft en fornemmelse af at de studerende i høj grad bruger de sociale medier, og her ikke mindst Facebook, når de skal kommunikere inden for en projektgruppe. Til deling af arbejdsblade og andre dokumenter bruger mange Google Docs og måske Dropbox. Mine kolleger kunne bekræfte dette ud fra en systematisk undersøgelse. Allerede i 2011 gjorde en amerikansk webside opmærksom på denne tendens.

Måske gør det ikke noget. Mange af os er tryghedsnarkomaner og foretrækker i stort omfang de arbejdsgange (herunder uvanerne forbundet med dem) og de værktøjer, vi er vant til. Selv har jeg brugt LaTeX og Emacs sammen siden 1987, og den største forandring skete vel i 2005, da jeg begyndte at bruge Subversion som versionskontrol (så nej, jeg er ikke gået over til Git). Når jeg skal tale med kolleger på andre universiteter, bruger jeg Skype som en slags konferencesystem. Det har jeg snart gjort i nogle år. Også jeg er et vanemenneske.

Men Facebook er ikke egnet til fildeling, Google Docs er elendigt til at lave dokumenter i LaTeX (omend jeg faktisk har hørt anekdoter om studerende der bruger det på den måde!) og Pinterest er en underlig måde at dele billedfiler på. Derudover er der de juridiske perspektiver forbundet med at dele indhold via en tredjepart. Og hvis f.eks. Facebook kommer til at smide mine filer væk, er det…bare ærgerligt.

Det må være på tide at vi får udviklet software-værktøjer, der kan understøtte de studerendes arbejdsprocesser i projektarbejde ordentligt og med udgangspunkt i deres behov.

Flattr this!

Undervisning skal gøre en forskel

wordle

Tidligere på semesteret blev jeg kontaktet af Altinget i forbindelse med en planlagt række debatindlæg, hvor personer med tilknytning til den danske universitetsverden skal debattere kvalitet i universitetsundervisning. Senere på måneden skal jeg deltage i et arrangement på Syddansk Universitet om samme emne. I dag er mit første af to indlæg blevet lagt op.

I kan læse mit debatindlæg hos Altinget eller herunder.

Læs videre Undervisning skal gøre en forskel

Flattr this!

Lær at skrive!

blyant

Mange af vore studerende på de datalogiske uddannelser bliver softwareudviklere. Men jeg ved også fra min erfaring som underviser at rigtig mange af dem har problemer med at udtrykke sig godt på skrift. Desværre er der en del, der tror at det ikke er så vigtigt at kunne skrive godt når det nu “bare” er datalogi, der er tale om.

Men Mike Borodzin, der er direktør i firmaet DocuSign og tidligere har været en fremtrædende softwareudvikler ved Microsoft, siger dette.

“I would advise folks in software to do one thing, and that’s write,” he told Business Insider. “Learn how to write … It’s actually useful. You need to know how to express yourself. And it’s really tough for a lot of engineers to step up and do public speaking.”

Learning how to write well is important for a few reasons, Borozdin said. It’ll help engineers explain their work more clearly to managers, bosses, and potential clients. And it also makes it easier for programmers and developers to claim proper credit for their work.

Her er jeg helt enig. To af de suverænt vigtigste kompetencer, en ny studerende inden for de datalogiske fag – men ikke kun her! – bør have, er at kunne beherske sproget og at kunne få matematisk modenhed. Selvfølgelig kan vi ikke forvente at alt dette er på plads, når man bliver optaget som ny studerende, og derfor bliver vi nødt til at blive ved med at fokusere på disse to kompetencer. Men vi bliver også nødt til som universitetslærere at fokusere mere på dette at skrive godt. Det har vi desværre ikke altid gjort.

Vi har som universitetslærere heller ikke altid været gode til at undervise i hvordan man skriver godt. Dels findes der universitetslærere, der ikke skriver særlig godt (det skrev jeg om for nylig), dels har vi som oftest ikke nogen systematisk indsigt i hvad godt og præcist skriftsprog er.

Ofte er den bedste måde at opnå sproglig kompetence på faktisk ikke at få undervisning, men en masse skrivepraksis. En sammenligning er vel hvordan man bedst får kompetence i at tale et fremmedsprog. Det sker nemlig ikke i undervisningssammenhænge, men i situationer hvor fremmedsproget er helt nødvendigt og der ikke er bedømmelse involveret.  Når man står på banegården i Avignon og skal købe en togbillet nordpå, får man ikke kritik af sin franske grammatik – man får derimod forhåbentlig til sidst en billet gennem lugen. Og næste gang går det lidt nemmere med at få købt en billet.

Man kan tilsvarende lære meget om sproget ved at bruge det i praksis: når man skriver e-mails eller ved at skrive, nå ja, en blog. Måske kunne vi opmuntre vore studerende til at gøre noget ved dette også.

Flattr this!

Ren hobby for de ikke-produktive?

uddannelsesalliancen_demo_2015_1029

I dag er der varslet store demonstrationer mod regeringens besparelser på uddannelser og forskning rundt om i landet. Jeg kan desværre ikke selv deltage, for jeg skal til møde med AAUs rektor om det svar jeg sammen med 90 af mine kolleger har sendt på rektors og bestyrelsens udkast til en strategi for vores universitet. Dette brev er i sig selv en protest mod de samme tendenser, som nedskæringerne er udtryk for – afdemokratiseringen, kommercialiseringen og udsultningen af vores uddannelsessystem.

Der er nogle uddannelsessøgende og universitetsuddannede, der heller ikke går på gaden i dag – men det er fordi de faktisk i det store og hele synes godt om nedskæringerne. En artikel i Information afslører bevæggrundene for at have denne holdning.

Eva Agnete Selsing, der af nogle kaldes filosof, udtaler

»Ungdommens studenterorganisationer er generelt et segment, der klager meget. Min opfordring ville være at klage lidt mindre og i stedet bruge tiden på at være produktive i eget liv. Gør noget godt for miljøet eller naboen. Brug lidt mere tid på studiet. Og så revidér præmissen for klagesangen. Hvis man end ikke overvejer, at pengene kan bruges klogere, end det er tilfældet i dag, hvor mange ressourcer, der går til et ødselt bureaukrati, er man jo reelt ikke åben for en konstruktiv debat. Så vil man blot have for at have – og det er jo en temmelig sløj indstilling.«

Det er interessant at der her opfordres til at gøre noget for miljøet; det er ikke så meget i tråd med hvad der bliver sagt fra andre. Jeg hæfter mig også ved kritikken af bureaukratiet. At dette bureaukrati er affødt af de mange krav om dokumentation for performance og økonomistyring, som er opstået inden for de seneste par årtier, er en anden snak.

Lucas Hultgren, der er formand for Dansk Folkepartis Ungdom, forsvarer nedskæringerne således:

»På nogle områder, som f.eks. klima, synes vi, det er helt okay at spare. Vi er lidt kede af, hvis man kommer til at skære på erhvervsuddannelserne. Jeg har bidt mig fast i, at Peter Skaarup (DF) vil kompensere med flere penge senere, hvis de kommer i problemer. Derudover er der mange uddannelser, hvor man kan skære. I vores øjne er flere uddannelser ren hobby – de kan godt nedlægges. Og så Roskilde Universitet, som vi mener, at man helt bør lukke.«

Hvorfor det lige er universitetet i Roskilde, der skal undgælde og ligefrem lukkes helt, står ikke klart for mig. Jeg bemærker også den negative holdning til en indsats mod den globale opvarmning.

De sidste fire linjer i artiklen er fuldstændig gådefulde:

Formanden for Liberal Alliances Ungdom, Alex Vanopslaugh, ser helst at forskning og uddannelse går fri af besparelserne.

»Besparelser på klima og universiteterne er en fin idé. Fri forskning og uddannelse – der kunne man finde en masse andre steder at spare.«

Jeg vidste allerede at der i Liberal Alliance findes politikere, der benægter at den globale opvarmning er menneskeskabt. Men hvis nogen kan forklare den unge formands udtalelser, vil jeg være ikke glad, så dog i det mindste kunne forstå hvad der menes.

Under alle omstændigheder synes jeg at det er det trist at læse så nedladende bemærkninger om vores uddannelsessystem fra unge mennesker.

Flattr this!

Arbejdsbladenes historie

37bc78f

Det er interessant at se hvordan projektarbejde på AAU er anderledes i dag end engang. Man kan se det blandt andet på produktionen af arbejdsblade – et af de helt centrale ord i projektarbejdets sprog og et af de ord, som man skal lære som nye studerende.

I dag viser det sig at mange studerende, i al fald på de uddannelser hvor jeg vejleder, ofte bruger en rapportskabelon som de fylder deres arbejdsblade ind i. Skabelonen er arvet fra tidligere semestre og måske endda fra andre årgange, og på denne måde bliver der ofte ikke tale om at de studerende skriver arbejdsblade. I stedet sidder de gennem projektet med ikke bare forestillingen om en rapport i baghovedet, men med en slags mere og mere udførligt bud på en rapport, som de skriver på fra den ene ende. Jeg tror ikke at nogen studerende ser projektrapporten som uvæsentlig, og det synes jeg heller ikke at man skal. Det er imidlertid tydeligt at mange studerende tænker på projektrapporten som et mål i sig selv, måske endda som projektets væsentligste mål.

Da jeg var studerende i 1980’erne, brugte vi skrivemaskine. Det betød at arbejdsbladene var fritstående og ikke kunne sættes ind i en rapportskabelon.

Redigering var kompliceret i den papirbaserede verden. Når vi skulle skrive matematik, var vi nødt til at efterlade mellemrum til de dele af matematiske udtryk, som brugte tegn der ikke var at finde på tastaturet. Disse symboler skrev vi derefter i hånden. Hvis vi skulle rette et enkelt ord midt i en længere tekst, skrev vi hele den nye linje på en lille strimmel og satte strimlen ind på en ny linje med Scotch-tape. Nogle gange måtte vi også ty til limstift, “kvajeblæk” eller Radex. Nogle gange var vi nødt til at skrive næsten hele siden om, hvis det nye ord ville føre til voldsomme ombrydninger. Men vi stammede fra generationen, der var vokset op med Jørgen Clevin, så dette faldt os let.

Fordi arbejdsbladene var fritstående, var der samtidig en helt anderledes og meget fysisk fornemmelse forbundet med at smide det væk, man havde skrevet.  Vi brugte en masse tid på at kritisere hinandens arbejdsblade og på at være  meget kritiske. Men fordi det samtidig var nemmere at kassere arbejdsblade der ikke var en fasttømret del af en rapport, var der nogle gange nag i luften hvis en flertalsbeslutning fra de andre gjorde det af med nogle sider, som man selv havde lagt en indsats i.

I dag er det for længst nat med Scotch-tape og de andre trofaste redskaber, men jeg ville ønske at det var nemmere at genoplive vanen med at skrive arbejdsblade så den kunne erstatte vanen med at fylde ind i en rapportskabelon. For det er bestemt ikke sikkert at den rapportstruktur, man brugte tidligt i sit studium, også vil give mening på et senere tidspunkt.

Flattr this!

Flere datalogilærere!

teach_computer_science_classic_white_coffee_mug-r00415215c5ab4c97b76de627161e3d63_x7jg9_8byvr_512

Mark Guzdial har igen en interessant artikel i Communications of the ACM om uddannelseforskning i forbindelse med datalogi, og denne gang er hans pointe at der er alt for få, der kan undervise i datalogi i skolerne. I nogle af USAs største byer – New York, San Francisco og Chicago – og i delstaten Arkansas har de lokale myndigheder bestemt at alle skoleelever nu skal undervises i datalogi. Men hvem skal gøre det? Skolelærere i USA har normalt ikke disse kompetencer. Guzdial er fra USA, så han tænker her på grundskolen og high school. 

Problemet er det samme i Danmark. Da jeg selv studerede i 1980’erne, hed den uddannelse, jeg gik på, faktisk gymnasielæreruddannelsen i matematik og datalogi. Det er underligt at tænke på at vi havde en universitetsuddannelse rettet mod at skabe datalogilærere på et tidspunkt hvor behovet var lille. Dengang skulle alle datalogistuderende følge kurser i pædagogik og didaktik! I dag, hvor behovet er større, er der til gengæld ikke sådan en universitetsuddannelse, men det burde der være.

Heldigvis er der nogle af de kandidater, jeg har undervist, der i dag af helt egen drift er blevet undervisere på danske ungdomsuddannelse. De er alle tofagskandidater i datalogi og matematik (ligesom jeg selv er).

Hvis vi gerne vil have flere datalogistuderende på danske universiteter, er det værd at overveje om ikke vi bør tage undervisergerningen mere alvorligt som en karrierevej. Vi tænker jo på datalogi som et grundlag på linje med de klassiske naturvidenskaber. Måske kunne et øget fokus på at uddanne datalogilærere også tiltrække en bredere gruppe af studerende end tilfældet er i dag, og måske vil det på længere sigt kunne gøre noget for at styrke også faget matematik i gymnasieskolen. Datalogi og matematik på universitetsniveau har nemlig nogle tydelige ligheder i deres metodiske tilgang som betyder mindst lige så meget som de ligheder med ingeniørvidenskaberne, som nogle gange bliver betonet.

Flattr this!

Et hadsk forhold

'I can't teach kids nothing if they ain't got no aptitude.'

I denne uge sendte en kollega mig uddrag af evalueringer af kursusundervisningen et sted på mit universitet. Det var ikke rart at læse, hvordan det åbenbart står til nogle steder. Herunder er tre citater, der er repræsentative (jeg har ikke rettet stavefejlene, som der er en del af), og de kommer fra tre forskellige studerende.

Fik ikke meget ud af forelæsninger, da forelæser lod til at udvikle et hadsk forhold til kursusgængerne, og virkede ikke særlig imødekommende mht. besvaring af spørgsmål. Hvor det kan forbedres er åbenlyst…

Der var et hul imellem forlæser og studeerene, og det var som om at forlæer ikke gjorde noget for at mindske det hul. Ofte følte man sig ikke velkommen til forlæsninger, da indstillingen generelt var, at man var doven indtil at det modsatte blev bevist.

Kursus holderen var til tider verbal grov over for de studerene. Virkede ikke klare på at overveje konstruktiv kritik.

Der er faktisk, kan jeg forstå, tale om en underviser, der har gennemført universitetets adjunktpædagogikum. Hvor meget vedkommende fik ud af forløbet, ved jeg ikke, men det kan næppe have været så meget. Det rigtig triste er at opdage at den blame the students-holdning som jeg tidligere har skrevet om, trives i værste velgående som grundholdning blandt nogle universitetslærere.

Når man læser sådanne evalueringer, er man nødt til at reagere som underviser, og det håber jeg at vedkommende gør.

Flattr this!