I dag er der en artikel i dagbladet Information om folkeskolens afgangseksamen i matematik. Prøven får kritik for at være for nem at bestå og for at det er for nemt at få karakteren 12. Det, jeg bemærker, er at artiklen hæfter sig ved selve niveauet og bedømmelsesformen, men stort set ikke ved selve det faglige indhold.

I dagbladet Politiken var der for få dage siden en artikel om niveauet i faget dansk i gymnasiet. Her tager artiklen fat på helt bestemte problemer, nemlig problemer med retskrivning.

I de senere år har gymnasielærerne fokuseret mere på formidling og på at fremelske elevernes personlige stemme. Det er tilsyneladende gået ud over den tid, der er til at få styr på nutids-r, forskellen på ’sin’ og ’hans’, og hvor kommaerne skal placeres.

Lotte Thorsen: Selv den skarpste og mest personlig stemme, går tabt hvis man ikke mestre den mest basale retskirvning, Politiken, 15. oktober 2021 (https://politiken.dk/kultur/art8363303/Rødt-chok-i-skriftlige-opgaver-i-gymnasiet-kan-spores-tilbage-til-opgøret-med-den-sorte-skole)

Jeg hæfter mig ved, at man i diskussioner af matematikundervisning først og fremmest fokuserer på om eleverne kan nå et tilstrækkeligt højt niveau som sådan, men ikke i hvad det matematiske indhold er, mens man i diskussioner af dansk tager fat i bestemte færdigheder og kompetencer – her er det retskrivning. Om dette skyldes at journalister føler sig bedre i stand til at skrive om danskfaget end om matematikfaget, ved jeg ikke. Men det kunne også skyldes, at matematik ofte bliver et fag, der først og fremmest skal fungere som en slags “skærsild”, et sorteringsapparat, et fag, man skal bestå for at kunne komme videre.

Tilbage i 2014 skrev jeg om hvordan universitetskurser med matematisk indhold også har en tendens til at fungere som sådanne “skærsilde”. Som underviser i de “hårde fag” ender man som en slags kustode i skærsilden, og det er ikke sjovt at have den rolle. Samtidig bliver alle tilbøjelige til at fokusere på beståelsesprocenter som sådan i stedet for på selve det faglige indhold.

Jeg ville ønske, at der i medierne kunne komme et tilsvarende fokus på det faglige indhold i matematikfag i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, på hvad det er, der er almen matematisk dannelse.