Foto: Nettverk for dyrs frihet (Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0)

Et folketingsflertal giver nu de danske minkavlere en kompensation på 18 milliarder. Egentlig er det godt nyt. I 2019 vurderede CEPOS (der sjældent sætter den slags beløb for lavt) og Dansk Energi, at den såkaldte grønne omstilling – et andet navn for at Danmark inden 2030 skal have nedbragt sin CO2-udledning med 70 procent – vil koste op til 30 milliarder kroner.

“Minkpakken” gør det muligt for minkavlerne at afbetale deres gæld og måske starte nye, lignende farme i Østeuropa og Kina, hvor pelsindustrien (endnu) ikke har samme dårlige ry for miljøbelastning, lugtgener og nedværdigende behandling af dyr. Det er trist, men forudsigeligt, hvis det sker.

Men hvis nogen politikere siger, at der ikke er råd til at nedbringe CO2-udledningen, fordi det vil gå ud over det danske erhvervslivs vilkår, bør man fra nu af minde dem om at det kun vil koste knap to “minkpakker”, og man bør minde de samme politikere om at nedbringelsen af CO2-udledningen vil komme alle til gavn – også minkavlerne.