At lave nye og bedre fejl

Hvis man nogen sinde har prøvet at undervise, undrer man sig af og til over at nogle studerende bliver ved med at lave de samme fejl, mens andre er hurtige til at lære af dem og komme videre. Jeg er ikke den eneste, der har spekuleret over, hvorfor det er sådan. I en artikel i Wired er der omtale af en undersøgelse foretaget af den amerikanske psykolog Jason Moser fra Michigan State University. Noget kunne tyde på, at den indstilling man har som studerende, har stor betydning. Dette kan Moser nu begrunde i en undersøgelse, der anvender resultater fra hjerneforskning.

Der er to forskellige responser fra hjernen, når den opdager, at dens indehaver har lavet en fejl. Første respons kaldes ERN (Error Related Negativity) og kommer efter 50 millisekunder. Anden respons kaldes Pe (Error Positivity) og kommer først efter 100-500 millisekunder – det går hurtigt deroppe!

Mosers forsøg tager udgangspunkt i at undersøge studerende, der har én af to forskellige indstillinger til læring: den ene gruppe studerende er de “fastlåste”, der er enige i udsagn som “Man har et vist intelligensniveau, og det kan ikke forbedres”, og den anden gruppe studerende er de “fleksible”, der er af den holdning, at man kan blive bedre til næsten hvad som helst med en tilpas indsats. Den første gruppe studerende vil derfor opfatte de fejl, de begår, som tegn på at de ikke er gode nok, mens den anden gruppe studerende vil se fejlene som en forudsætning for at kunne lære.

I Mosers undersøgelse blev de studerende bedt om at udføre enkle, rutineprægede læringseksperimenter med bogstavrækker, og deres Pe-respons blev målt, når de lavede fejl. Det viste sig, at “fleksible” studerende var klart bedre til at lære af deres fejl (det er vel ikke så overraskende), men at deres Pe-respons samtidig var langt kraftigere end de “fastlåstes”. Og ikke nok med det – Moser påviste en korrelation mellem størrelsen af Pe-signalet og hvor meget den studerende bagefter forbedrede sine resultater.

Den inddeling af studerende mht. deres indstilling til at lære, som Jason Moser, har anvendt, er inspireret af en anden amerikansk psykolog, Carol Dweck fra Stanford. Hun har forsket i hvordan indstillingen til læring påvirker læring og i hvordan den måde, undervisere giver feedback på, påvirker læring. Men det vil jeg skrive om en anden gang.

Bemærk: der er ingen konklusion om at grundindstillingen til egen læring er en medfødt konsekvens af forhold i hjernen, blot at der er en korrelation. Carol Dweck udtaler selv, at det er muligt at ændre sin grundstilling. Jeg tror under alle omstændigheder at Aalborg Universitets smarte slogan: “Learning seriously affects your brain” lige så vel kunne omskrives til “Your brain seriously affects your learning”.

Skik følge – land fly?

20111008-132806.jpg

Et af grimmeste kapitler af det seneste årtis historie har været den såkaldte “krig mod terror” hvor USA sammen med NATO-lande har stået bag hemmelige fængsler og ikke helt så hemmelige fangelejre, og hvor der er blevet udøvet systematisk tortur. En central komponent i “krigen mod terror” har været de såkaldte renditions, der var hemmelige transporter af fanger mellem fængsler og lejre. Nogle af disse renditions har involveret mellemlandinger i Grønland; “nogen” har givet tilladelse til at flyene kunne lande.

I årene i opposition fremsatte de nuværende regeringspartier krav om at der skulle være en undersøgelse af de renditions, der er gået via Grønland.

Udenrigsministeren, der nu er Villy Søvndal, har i denne uge udtalt, at der alligevel ikke bliver tale om en undersøgelse af Danmarks rolle i disse flyvninger. Til Ritzau udtaler han således ifølge DR:

– For at vi ikke skal sande til i bagudrettede og omkostningstunge undersøgelser har regeringen vurderet, at det ville være tilstrækkeligt at genfremsætte tilbuddet til Grønland om, at de kan få fri og komplet adgang til alt relevant, hvis de i Grønland mener, at de har det behov.

Dette blev allerede varslet i valgkampen, men det gør bestemt ikke problemet mindre. Den europæiske menneskrettighedskonvention forpligter de lande, der har tiltrådt konventionen, til at undersøge krænkelser af menneskerettighederne.

Hvis de danske myndigheder faktisk er indblandet i CIAs rendition-program, er det desto alvorligere. Hvis man skal kunne stole på de løfter om et større fokus på menneskerettigheder, som den nye regering har fremsat, er de nødt til at genoptage de løfter om en undersøgelse, de tidligere er kommet med. Menneskerettighederne har altid forrang for begrundelser om at “der ikke er råd”. Den nye opposition, der for tiden fokuserer på valgløfter og om de er overholdt, vil næppe kræve noget i denne sag, som handler om deres embedsperiode – så nu er det op til andre at gøre noget. Vi kan ikke være andet bekendt – heller ikke over for Grønlands hjemmestyre.

Eventyret om mig og Emacs og de andre

I dette semester holder jeg sammen med to kolleger fra Aarhus Universitet et kursus, der hedder Programmeringsparadigmer. Mange kandidater i datalogi og software fra AAU vil kende dette kursus, som er en rundtur i programmeringssprog, der er eksempler på henholdsvis logikprogrammering, funktionsprogrammering og aspektorienteret programmering. Jeg tager mig af kursusgangene om logikprogrammering, hvor fokus er på programmering i Prolog.

Fortolkere til sprog som Prolog har en grænseflade i form af en print-eval-løkke: det er altid muligt at bede fortolkeren evaluere et udtryk, og derefter får man et svar fra fortolkeren. Den slags kan man nemmest have overblik over, hvis man kan se programmet i ét vindue og print-eval-løkken i et andet, hvis man kan sende indhold fra programvinduet over til fortolkeren og hvis man kan genbruge store udtryk ved at bruge en editorfacilitet.

Så jeg bruger Emacs, for den teksteditor kan udvides med en Prolog-mode, der gør netop dette muligt. Til forelæsningerne viser jeg alle mine programmeringseksempler inde fra Emacs og bruger Prolog-mode.

Jeg bruger også Emacs, når jeg skriver i LaTeX (det gør jeg tit). Der findes en meget stærk udvidelse af Emacs, AUCTeX kaldet, der gør det muligt at bruge Emacs som en udviklingsomgivelse, når man skriver tekster i TeX og LaTeX. Som navnet antyder, opstod AUCTeX på Aalborg Universitetscenter, som det hed dengang. Per Abrahamsen, der var et par årgange under mig, var ophavsmanden til dette værktøj, som jeg bruger bogstaveligt talt hver dag på mit arbejde. Dengang sidst i 1980’erne smittede det af, og alle mine medstuderende på datalogi og matematik brugte Emacs – ja, selv sekretærerne var nødt til at sætte sig ind i Emacs, for da var det sandelig ikke alle professorer og lektorer, der skrev deres manuskripter ind selv!

Efter 23 år sidder Emacs ‘i fingrene’ på mig. Jeg bruger f.eks. ikke piltasterne, men CTRL-P og CTRL-N, når jeg skal flytte markøren op hhvs. ned. Da jeg skulle disse par linjer, var jeg endda nødt til at kigge på tastaturet for at minde mig selv om, hvad tastekombinationen rent faktisk var. Men fingrene husker.

I dag er der sket to udviklinger: Den ene er ubetinget god: Richard Stallmans Emacs-projekt er blevet en integreret del af GNU Linux. Den anden er mindre god, synes jeg. Næsten ingen studerende kender Emacs og alt det man kan med Emacs. Jamen, kan man også bruge Emacs til Windows? spørger de. Og ja, det kan man selvfølgelig. Emacs findes til alle gængse platforme, der tillader åben software (så der kommer aldrig Emacs til f.eks. iPad). Nogle prøver at installere Emacs, men giver meget hurtigt op – de synes simpelthen, det er for svært. Og her taler vi om datalogi- og softwarestuderende.

I dag har forbløffende mange studerende ved de uddannelser, jeg har med at gøre, tilsyneladende ikke mange refleksioner over hvad kan man forlange af en teksteditor. Det virker som om eventyrlysten er gået tabt. Jeg har set specialestuderende, der brugte den inferiøre Notepad til Windows som deres eneste editor. Når eventyrlysten stopper allerede ved teksteditoren, kommer man aldrig videre. For hver datalogistuderende, der er glad for BSD eller Linux, sidder der 95, der bruger en standardinstallation af Windows (og 5 der bruger OS X uden nogen sinde at opdage at også dét er Unix).

Et sted gik eventyrlysten tabt. Formodentlig er det en konsekvens af at brugbarheden er en helt anden i dag; da jeg var studerende, var det Unix til hverdag (og af og til Mac til fest).

Sådan er det som bekendt ikke mere. Her har bl.a. Steve Jobs og Bill Gates og deres store firmaer en del af skylden/æren. Det skal selvfølgelig være nemt at installere og bruge software, og det er det ofte blevet. Men nogen skal skrive de scripts, der gør det nemt at installere software, og det kræver en vis indsigt. Så denne “nogen” må være en person med en datalogisk uddannelse, og sådanne personer må gerne være eventyrlystne.

I Information i dag kan vi se, at skoleeleverne ikke lærer om computere i skolen. Denne vigtige opgave overlades til tilfældet, og her vel i virkeligheden markedskræfterne. Vi lærer åbenbart ikke engang de studerende på de datalogiske uddannelser at være eventyrlystne og alment dannede i brug af computer.

Hvad kan vi gøre? Hver projektgruppe på 1. semester af datalogi- og softwareuddannelserne får en dvd med TeX Live-distributionen, så vi kan være sikre på at de bruger LaTeX. Måske kunne vi også bede dem om at installere Emacs og måske endda en Unix-udgave af en slags?

Tomas Tranströmer


I dag fik Tomas Tranströmer – oversætter, psykolog, pianist, men først og fremmest digter – helt fortjent Nobelprisen i litteratur.

I 1990 fik Tranströmer et slagtilfælde, der gjorde ham ude af stand til at tale og til at spille klaver med begge hænder. Men i dag, hvor han er 80, skriver han stadig – og spiller klaver med sin raske hånd. Al samtale foregår gennem hans kone.

Her er et af hans smukke, udtryksfulde og indtryksfyldte digte, C-dur. Hvor er det en skam, at så mange danskere giver op over for det sprog, der er tættest på vores eget – svensk.

När han kom ner på gatan efter kärleksmötet
virvlade snö i luften.
Vintern hade kommit
medan de låg hos varann.
Natten lyste vit.
Han gick fort av glädje.
Hela staden sluttade.
Förbipasserande leenden –
alla log bakom uppfällda kragar.
Det var fritt!
Och alla frågetecken började sjunga om Guds tillvaro.
Så tyckte han.

En musik gjorde sig lös
och gick i yrande snö
med långa steg.
Allting på vandring mot ton C.

En darrande kompass riktad mot C.
En timme ovanför plågorna.
Det var lätt!
Alla log bakom uppfällda kragar.

(Fra ”Den halvfärdiga himlen”, 1962)

Solens gyldne æbler

Jeg slipper nok ikke uden om at skrive om Steve Jobs, for jeg sidder her ved en MacBook. For mig har Apple altid først og fremmest været et firma, der lavede computere – iPod, iPhone, iPad osv. kom senere. De fleste computere, jeg har brugt, har været fra Apple. Det var en lille Macintosh Classic, der stod og lokkede nede i hjørnet, dengang jeg var studerende på 5. semester i 1984. I min studietid og i årene efter brugte jeg mest Sun-maskiner, der kørte Solaris, men der var noget hyggeligt ved de små Mac’er. Da chancen kom, bad jeg universitetet om at købe mig en Apple-computer, og herefter har jeg været igennem flere modeller, som det er lykkedes mig at overtale universitetet til at købe til mig.

Apple er objektivt set ikke bedre end andre elektronikfirmaer, og jeg er selv ret splittet. På den ene side har jeg brugt nogle gode computere fra deres hånd, og OS X har på mange måder været et godt operativsystem, der kunne forene min glæde ved Unix (fra Sun-dagene) med en brugergrænseflade, der gjorde mange af de lavpraktiske opgaver til at holde ud. Min gamle MacBook har fulgt mig bogstaveligt talt verden rundt og har trofast lagt ryg til mine publikationer, private skrivelser, referater osv. Min iPod (senere en iPhone) – der vel er noget nær det eneste, jeg selv har lagt penge til – har været mit vigtigste musikanlæg i snart en del år nu. Også den iPad, jeg nu har, har vist sig at være nyttig.

På den anden side har jeg det enormt skidt med produktionsforholdene, Apples produkter nu laves under. Rapporterne om arbejdernes vilkår på Foxconn-fabrikkerne i Kina taler deres tydelige sprog. Den lukkede forretningsmodel for software er en anden stor kilde til frustration for mig og mange andre. Kultdyrkelsen af Steve Jobs kan jeg også nemt være foruden. Det er klart, at Steve Jobs var dygtig til det han gjorde, men han var lige så lidt ene om at skabe Apples produkter som Christian den Fjerde var ene om at bygge Rundetårn.

Jeg kunne selvfølgelig bare bede om et andet computermærke næste gang; problemet er at de vel egentlig ikke er bedre end Apple. Elektronikindustrien er sin egen akilleshæl; som alle andre brancher har den ingen etik ud over at maksimere profitten.  Det er her, det største problem er. Måske er det svært at starte forfra i en garage med nye og etiske mål for en reformeret computerbranche, men det skulle være en fælles opgave for os som brugere at gøre netop dét – og samtidig skabe nye jobs (undskyld ordspillet).

Det 20. århundredes største helt?

20111005-122155.jpg

En af de største helte fra forrige århundrede er måske Stanislav Petrov. Hvem er han? vil mange sikkert spørge. Den 26. september 1983, mens Reagan var præsident i USA og Andropov præsident i Sovjetunionen, fortalte de sovjetiske varslingssystemer ved en fejl, at der var et missilangreb i gang fra NATO. Stanislav Petrov var den første, der så varslingen, men han besluttede ikke at gøre noget. Han anså det for usandsynligt, at et angreb fra NATO kun ville involvere fem missiler.

Hvis han havde varslet videre, ville det sovjetiske militær have indledt et tilsvarende missilangreb mod NATO-landene. En atomkrig ville have været begyndt, og dette indlæg ville formodentlig aldrig være blevet skrevet.

Først mange år senere blev hele dette hændelsforløb offentligt kendt takket være en da pensioneret officer, der nævnte begivenheden i sine erindringer. Læs historien om Stanislav Petrovs beslutning i en artikel fra Washington Post fra 1999.

Stanislav Petrov var en helt af flere grunde: han var en militærmand, der havde sin kritiske sans intakt, han stolede ikke blindt på den komplicerede teknologi, men tænkte selv og han var en borger i et diktatur, der turde tænke selv. I dag er han gået på pension og ser ikke sig selv som en helt. Dét synes jeg nu, han er.

De unge mødre

Det kan være temmelig nedslående at prøve at forklare biologisk evolution til dem, der enten ikke forstår ideen eller ikke vil forstå det – og her tænker jeg på kreationister. “Jamen, ingen har jo observeret igangværende evolution”, siger de. Og så fortsætter de ellers med at så tvivl om fossilhistoriens pålidelighed. Problemet er selvfølgelig, at evolutionsprocessen ofte sker så utroligt langsomt. Men resultater fra Canada peger på et nyt eksempel på igangværende evolution, og det endda hos mennesker.

Undersøgelsen, der er omtalt hos Wired, ser egentlig temmelig uimponerende ud. Emmanuel Milot, der er canadisk genetiker fra Université de Quebec, har undersøgt i hvilken alder kvinder fra den lille canadiske ø Ile aux Coudres fik deres første barn. Øen er interessant, fordi den ligger ret isoleret og derfor udgør en nogenlunde veldefineret genetisk pulje. Fertilitet er interessant, fordi den er så nem at måle.

Og konklusionen? Tilsyneladende er der sket en statistisk signifikant ændring i alderen hos førstegangsfødende fra 26 år i 1800 til 22 år i 1940. Grafen ovenfor er fra denne undersøgelse. Man kan desværre ikke se, hvad enheden er langs førsteaksen – men det er formodentlig årstal.

Ændringen i alderen hos førstegangsfødende kan selvfølgelig skyldes mange forskellige faktorer – men hvis forbedret folkesundhed skulle være en faktor, skulle man forvente at børnedødeligheden også var aftaget. Det gjorde den ikke. Hvad med de kulturelle faktorer? Selvfølgelig spiller de ind – men det kan sagtens være, at det var de kulturelle faktorer, der stod for den naturlige selektion i denne sammenhæng. Dette er i al fald Emmanuel Milots påstand:

“Culture shapes the selection pressures acting on the age at first birth and the reproductive history of women in this population,” he said. “The cultural context was favoring the selection of some genes.”

Den oprindelige artikel kan ses her (kræver formodentlig abonnement, men ikke-universitetsfolk kan i al fald læse abstract).

På den lange bane osv.

Bare rolig,  jeg har ikke tænkt mig at skrive om politik. Jeg vil skrive lidt om noget, det er endnu sværere at gøre noget ved – nemlig sproget. Georg Metz indleder en lang klumme i Information således:

Danske politikere synes i det store og hele og med undtagelse af en håndfuld retoriske talenter at befinde sig uden for pædagogisk rækkevidde i deres forfloskning af sproget. Det tilbagelagte folketingsvalg afkræfter ikke den påstand. Hvad de dog får høvlet af sig af kolde og varme hænder i fremadrettede udfordringer, fordi det skal kunne betale sig at arbejde, mens vi som ansvarligt parti trækker i arbejdstøjet og afviser ufinansierede skattelettelser på den lange og korte bane med verdens bedste folkeskole og udsigt til bæredygtige fleksible løsninger — og så videre i én uendelighed. Det er næsten ikke til at bære, og man fatter ikke at politikernes presserådgivere ikke kan gøre noget ved det. Eller det fatter man måske alligevel ved nøjere eftertanke.

Og så hedder klummen endda “Hvorom alting er”, en af de vendinger, jeg af og til bliver kritiseret for at gribe til i tide og (især) i utide.

Flosklerne er de tilsyneladende meningsfyldte sproglige konstruktioner, som i virkeligheden enten er tømt for mening eller ikke kan gives en bare nogenlunde veldefineret mening. Hvad betyder f.eks. “ansvarlig økonomisk politik” eller “verdensklasse”?

Det barokke er, at mange meningsdannere prøver at finde frem til stærke formuleringer, men ender i floskelmageri. Floskler findes nemlig ikke kun i politik. Alle fag kender dem. En tidligere kollega, der i en del år var toneangivende på mit institut på godt og ondt, talte ofte om “åben dialog”. I Akademisk Råd, hvor jeg er medlem, har vi vores helt eget repertoire. En ny sport, der gør møderne nemmere at komme igennem, er født – floskelbingo. Kryds flosklerne af på pladen, efterhånden som de dukker op til mødet.

I reklamebranchen handler det vel stort set ikke om andet end kontrolleret floskelmageri. Ovenfor kan man se en floskelbingoplade, der kan anvendes ved møder i dén branche. Til min store skræk opdager jeg, at de svenske floskler til forveksling ligner de danske.

Også forskningsverdenen har sine floskler. Fra datalogien kender jeg de “sikkerhedskritiske systemer”, der gerne må være “kvalitetssoftware”. Kigger man i en typisk publikation (især inden for de mindre matematisk orienterede dele af datalogi), står den slags ofte i kø. Prøv blot at læse om “cloud computing” (der vel selv er en floskel). De mest banebrydende videnskabelige publikationer har derimod deres eget, floskelfrie sprog, for her har forfatterne set verden påny og været nødt til at formulere et nyt sprog.

Negationstesten er mit yndlingsredskab, når bestemte floskler skal aflives (men kan desværre ikke bruges på dem alle). Lad os prøve at udtrykke det modsatte af en vending, enten ved at indsætte ordet “ikke” eller ved at prøve at udtrykke det modsatte på anden vis. Hvor tit hører man at f.eks. “i vores parti vil vi føre en uanstændig retspolitik”, at “vi vil føre en lukket dialog med nogle udvalgte få” eller “vi vil ikke fremme beskæftigelsen”?

Det bedste, jeg ved, er at læse eller lytte til dem, der ikke bruger floskler, men kan kommunikere selv. Vi kender sikkert alle sådanne kommunikatorer; prøv at lægge mærke til, hvad de gør og lær af dem. Det vil jeg selv blive bedre til.

Indian Summer

20111002-202221.jpg

Dette billede fra Storbritannien, der havde samme vejr som Danmark her lørdag-søndag, forklarer paradokset med sommer i oktober bedre end mange ord.

The storm didn’t kill me, the government changed

R.E.M. findes ikke mere; deres sidste album Collapse Into Now fra i år er et værdigt farvel. “Oh My Heart” stammer herfra.

Til gengæld har Danmark fra i morgen af en ny regering. Ikke alt er, som jeg kunne ønske mig – men kontanthjælpsloftet, “starthjælpen” og tidsbegrænsningen på sygedagpenge er afskaffet. 10 års tradition for mistænkeliggørelse af syge og arbejdsløse og diskrimination af flygtninge er omsider brudt. Vi kæmpede i 4 år i Amnesty International for at få afskaffet starthjælpen. Nu er det omsider sket. Jeg tør næsten ikke tro det.