Denne film skal jeg se

Jeg er ikke socialdemokrat, men jeg deler den bekymring om den globale opvarmning, som Svend Auken havde – og på mange måder var han en af de sidste fremtrædende idealister i sit parti. Det savner jeg også.

I en klasse for sig selv

Det er bestemt ikke meningen, at jeg vil skrive om partipolitik her; denne blog er uafhængig af partipolitik – det vigtige for mig er refleksionen og at finde de gode argumenter, så mine indlæg ikke degenererer til indignation eller nedladenhed. Men jeg er nødt til at indrømme det: Jeg er en af dem, der tit har siddet og skummet af vrede, når Dansk Folkeparti har været i medierne eller gjort deres indflydelse gældende. Dansk Folkeparti hævder på den ene side at være “den lille mands parti” og en slags opposition mod “eliten”, mens de på den anden side gør meget ud af at have afgørende indflydelse på beslutninger.

Den nationalistiske politik, Dansk Folkeparti har fået igennem, har fået to konsekvenser. Den første kender vi godt: Det er i dagens Danmark blevet sværere at være indvandrer, flygtning, asylansøger, udlænding eller såmand bare dansker med “anden etnisk baggrund”. Den anden tænker vi ikke på: Den nationalistiske dagsorden, hvor det hele handler om “kulturelle forskelle”, har flyttet fokus væk fra de sociale problemer, der faktisk er tale om i Danmark. Flygtninge på kontanthjælp bliver ikke set som mennesker på kontanthjælp, men som “kulturelt forskellige” og derfor knap nok som mennesker. Andre mennesker på kontanthjælp bliver slet ikke set. Til gengæld taler alle partier om middelklassen og appellerer til middelklassens værdier og bekymringer om boliglån og forbrug. Ironisk nok er middelklassen også truet. Fordi de fleste taler om “kulturelle forskelle”, er der ikke ret megen opmærksomhed om samfundsklasserne i vore dage. Alle vi, der er uenige med Dansk Folkeparti, er begyndt at bruge deres sprog om “kulturelle forskelle” og tror, at det hele handler om det.

Den nationalistiske dagsorden har Dansk Folkeparti selvfølgelig ikke patent på; andre partier herhjemme og andre steder i verden har også taget den til sig. Nationalismen er enkel og slagfærdig, men den skaber skel og gør det umuligt at føre socialpolitik.

I en artikel i The Guardian omtales en undersøgelse, der dokumenterer at den britiske middelklasse er truet på grund af en kombination af den økonomiske krise og en mangelfuld boligpolitik. Flere og flere, der engang tilhørte middelklassen, bliver tvunget ud i fattigdom eller endda hjemløshed i Storbritannien. Og i Politiken i dag skriver Lars Trier Mogensen at

Uligheden i Danmark er vokset gennem 00’erne mellem de kortuddannede ude i landområderne og de veluddannede inde i byområderne. Alligevel fastholder Socialdemokraterne og SF et snævert fokus på middelklassens boligøkonomi.

Protestvælgerne, der gennem mere end ti år har stemt på Dansk Folkeparti – som en forståelig reaktion på det globale jordskælv, der har ramt det danske arbejdsmarked – er blevet taget ved næsen.

Er det ikke på tide, at der bliver ført socialpolitik og måske endda noget så gammeldags som boligpolitik (der ikke handler om redning fra flexlån) i Danmark igen? “Den lille mands parti” gør det nemlig ikke.

Opdatering: Skolen

I dag var der studiestart på Aalborg Universitet, og 135 nye studerende begyndte på datalogi/software-holdet. Jeg bød dem velkommen (det havde de allerede prøvet flere gange allerede her lige inden middag), og mine gode kolleger fortalte om de kurser, de skulle holde. Til allersidst spurgte jeg – som jeg havde lovet her på bloggen – ud i salen:

– Hvor mange tror I der er på skolen alt i alt?

En hel del hænder røg op og der kom en del forskellige tal.

– Mener du både elever og lærere? spurgte én.

Men til sidst rakte en kvik studerende hånden op – hun gav sig til at sige, at dette faktisk var et universitet, ikke en skole. Tak til hende for at gøre det nemmere for mig at fortælle hele det store hold, at Aalborg Universitet er et universitet og at de nye studerende fra i dag af er – studerende!

Gödel – altid misforstået

Jeg blev tidligt fascineret af Kurt Gödels resultater om ufuldstændighed; jeg kan huske at jeg lånte en bog om grafteoriens historie, der sluttede af med nogle refleksioner over dette vigtige resultat. Kort tid efter udsendte min daværende Mat 1-vejleder Preben D. Vestergaard sin bog Løste og uløste matematiske problemer, og heri skrev han også om Gödels sætninger. Efterhånden blev jeg opmærksom på at også personer helt uden baggrund inden for matematik – ofte sociologer og andre – begyndte at inddrage Gödels ufuldstændighedssætning i deres diskurs. Alle mulige interessante konklusioner om Guds eksistens, umuligheden af et socialistisk samfund med total retfærdighed og umuligheden af metoder til systemudvikling væltede frem.

Til sidst kom dagen, hvor jeg selv blev i stand til at sætte mig ind i hvad Gödels sætninger udsiger, og fra da af har jeg været træt af misbruget af Gödels sætninger uden for det område, hvor man rent faktisk kan tillade sig at bruge dem. Det gik op for mig, at Gödels resultat om fuldstændighed af førsteordens-logik er et lige så vigtigt resultat inden for matematisk logik. Det er det resultat, der fortæller os at en førsteordens-formel \varphi er bevisbar fra hypoteserne \Gamma ud fra aksiomerne og reglerne i førsteordens-logik, skrevet \Gamma \vdash \varphi hvis og kun hvis \varphi er sand i alle de strukturer, hvor alle hypoteser i \Gamma er sand, skrevet \Gamma \models \varphi. Dvs. at bevisbarhed er det samme som sandhed i førsteordens-logik; $\latex \models$ og \vdash er den samme relation. Men det er en sætning, ikke ret mange, der ikke har fulgt egentlige kurser i logik kender til.

Men nu tilbage til ufuldstændighedsresultaterne, som der er flere af. Det, de fleste når til, og kløjs i, er det første resultat. Det er det, der siger at der i en “tilstrækkeligt stærk” teori inden for førsteordens-logik findes en formel \varphi\Gamma \models \varphi men at vi samtidig har at \Gamma \not\vdash \varphi. Hvad er så en “tilstrækkeligt stærk” teori? Det er en teori, der ud over de rent logiske aksiomer, der fortæller om kvantorerne (\forall og \exists) og konnektiverne (\vee, \wedge og \neg) indbefatter Peanos aksiomer for de naturlige tal og principperne om at man kan definere de såkaldte primitive rekursive funktioner over de naturlige tal (eller rettere: funktioner af type \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N} for alle k).

Gödels trick er at kode bevisbarhedsrelationen ved brug af de naturlige tal og primitive rekursion. På en måde er hans bevis et meget tidligt Haskell- eller ML-program!

Her er vi allerede langt væk fra sociologi og postmodernisme, som man kan regne ud.

Det bliver ikke bedre for sociologerne med det andet ufuldstændighedsresultat, der siger at man inden for en “tilstrækkeligt stærk” teori (i samme forstand som ovenfor) kan bevise at teorien er konsistent hvis og kun hvis teorien faktisk er inkonsistent.

Sociologiske teorier, politiske anskuelser, religion osv. er ikke formelle logiske teorier. Nogle af dem er ubestrideligt primitive, men der er ikke megen primitiv rekursion over dem af den grund.

Den svenske logiker Torkel Franzén, som jeg i sin tid fulgte på nyhedsgrupperne på Usenet (inden for alle mulige emner lige fra matematik til film) og nogle få gange e-mail-korresponderede med (om småting), var lige så træt af alle misforståelserne af Gödels resultater som jeg er. Men han havde kompetencen og energien til at gøe noget ved det; i 2005 skrev han en bog, Gödel’s Theorem: An Incomplete Guide to its Use and Abuse. Hvis man ikke har kræfter til at binde an med den, kan man starte med Franzéns lille, velskrevne artikel i Notices of the AMS.

Jeg nåede desværre aldrig at møde Torkel Franzén. Han døde i 2006, kun 56 år gammel.

Om Kurt Gödel kan der fortælles meget, men det må vente til en anden dag.

Bevægelsen mod Powerpoint

De allerfleste præsentationer i vore dage bruger slides, der er lavet med Microsoft Powerpoint (eller et lignende stykke software). Uanset om det er Dansk Magisterforenings fyraftensmøde om mindfulness og stress, et foredrag om USAs krig mod terror eller et foredrag om typesystemer for pi-kalkylen får vi slides serveret. Nogle gange sidder tilhørerne samtidig og kigger på de samme slides på deres medbragte bærbare computere.

Hele rejsen mod denne situation begyndte vel for knap 20 år siden, hvor nogle af mine kolleger begyndte at bruge Powerpoint til at lave plastic-slides og at anvende de samme slides som eneste kursusmateriale i deres undervisning. Først lod jeg mig modvilligt rive med i begejstringen, men for 14 år siden stod jeg af. I kursusundervisning, hvor jeg selv har kunnet planlægge indholdet, bruger jeg ikke slides mere, kun tavle/kridt eller whiteboard/pen. Sidste år overtog jeg to kursusgange i et kursus, hvor de 3 andre kursusholdere brugte slides, og nu hang jeg på en anden persons slides. Det var ikke så sjovt at falde af vandvognen kortvarigt. Tempoet går uvilkårligt op, når man med et tryk på en knap kan vise næste skovlfuld tekst eller (hvad endnu værre er) formler.

Nu er der opstået et schweizisk parti, der kalder sig Anti-Powerpoint Party. Et politisk parti er måske så meget sagt, for som de skriver på deres webside:

In the future, those in companies, congresses, universities, schools, who want to renounce PowerPoint*, should not have to justify themselves any longer. We do not want to abolish PowerPoint*; we only want to abolish the PowerPoint*-CONSTRAINT.
We want that the number of boring PowerPoint* presentations on the planet to decrease and the average presentation to become more exciting and more interesting. The solutions are there, but nobody pays attention to them.

We are truly not pursuing any political goals. When we have enough proponents, we can quickly become the fourth biggest party in Switzerland by the number of members. Thus, the media cannot ignore this problem any longer and the problem will be reported widely and deeply. This is the only reason, why we exist.

Alt for mange bruger slides som en slags erstatning for notater, så slides bliver en “nem genvej”. Dette ser man ekstra tydeligt ved fremlæggelser på første studieår, hvor de helt grønne studerende laver slides, der i stort omfang er indforståede gnidrenoter til dem selv og er ubrugelige for tilhørerne.

Problemet er ikke slides i sig selv, som det schweiziske parti da også udtaler, problemet er den åndløse brug af dem. De, der fremlægger mundligt, skal være bevidste om deres virkemidler. Anti-Powerpoint-partiet ser flipcharts som et alternativ. Det er nu ikke nok; af og til er man nødt til at bruge slides. Komplicerede figurer kan man selvfølgelig ikke tegne selv. Så er man nødt til at bruge en slide – men først skal man naturligvis grundigt overveje, om figuren overhovedet er nødvendig at formidle i sin komplicerede form.

Men derudover er jeg enig i kritikken, og jeg har meldt mig ind i partiet, Prøv at besøge deres Horror Slide Of The Month. Spaghettiretten ovenfor stammer derfra.

Et trist jubilæum nærmer sig

Snart er der gået 10 år siden terrorangrebene i USA d. 11. september 2011. I Foreign Policy har David J. Rothkopf en oversigt over de 10 vigtigste begivenheder/udviklinger, der har fundet sted inden for de seneste 10 år. Hans for sikkert en del amerikanere lidt overraskende konklusion er, at terrorangrebene langt fra er de mest betydningsfulde hændelser i denne periode. BRICS-landenes stærkt øgede rolle, den globale opvarmning (som ingen gør noget ved), det mobile internet, de sociale medier og revolutionerne i Mellemøsten i 2011 er nogle af de fænomener, han ser som vigtigere. Til sidst skriver han:

So, does all this mean 9/11 was not important? Of course not. It was a significant day in the life of America, a turning point in our view of our vulnerabilities and of the nature of threats and real power in the world. It led us to question many of our assumptions about the nature of our country

[…]

Foremost among those lessons, however, must be that we as a nation need to summon the discipline in times of great national challenges to frame events in the broader context of time and our larger interests. We cannot allow single isolated events to warp our view of all around them, like historical black holes twisting the fabric of adjacent time and events.

Et interessant og vigtigt citat fra en amerikansk journalist i en tid, hvor der er en forbløffende stor fascination af fortiden.

Erfaringer og kvalitet


Engang lavede Jyllands-Posten en undersøgelse af datalogiuddannelser i Danmark, og her var det Aalborg Universitet, der kom ind på førstepladsen som den datalogiuddannelse, hvor de studerende var mest tilfredse. Jeg har prøvet at finde frem til undersøgelsen, men forgæves. Ville en tilsvarende undersøgelse i dag give samme svar? Jeg er i tvivl. Min fornemmelse er nemlig, at de studerendes tilfredshed er for nedadgående og at en af årsagerne er de vilkår, vi byder dem.

En lang række politiske beslutninger har efterhånden drastisk ændret vilkårene for alle universitetsuddannelser – forbud mod gruppeeksamen, universitetsloven af 2003, stramninger af SU-regler, taksameterfinansiering og så fremdeles. Der er kommet et overvældende fokus på konkurrence om midlerne, og det er blevet stadigt sværere at gøre karriere som universitetslærer. Mange akademikere er i dag har kortvarige ansættelser i PhD-stipendier eller postdocs, og mange undervisningsopgaver løses i dag af disse løstansatte medarbejdere, hvoraf ganske mange kommer fra udlandet.

Dette kan ikke undgå at gå ud over undervisningens kvalitet. Det er hverken sjovt for de normalt meget pligtopfyldende løstansatte undervisere, der hyppigt kastes ud i nye opgaver, eller for de studerende. På første studieår på Aalborg Universitet er det store mål, at de studerende skal lære at lave problemorienteret projektarbejde og dermed blive i stand til at lære at lære. De studerende er uerfarne (i sagens natur), men hvis deres vejleder også er det – og måske endda ikke kan tale og forstå dansk – er der yderligere et problem.

Lad mig skynde mig at understrege, at dette ikke er den enkelte vejleders skyld som sådan, og at jeg bestemt ikke er ude på at følge en dansk tradition med at give dem, der kommer hertil fra udlandet, skylden. Det er i høj grad kombinationen af den proces, hvorunder tildelingen af arbejdsopgaver finder sted, og de faktiske underviserresurser, der skaber situationen. “Kvalitet af undervisningen” er blevet et smukt, men tomt begreb i stil med “ligestilling” og “tolerance”. Ligesom ingen indrømmer at være ligeglade med ligestilling eller tolerance, vil ingen indrømme at de er ligeglade med kvaliteten af undervisningen.

Og nu går der kortvarigt politik i det (men forsigtigt): Husk, at der snart er folketingsvalg. Når I stemmer, så tænk over, hvad politikerne siger (og ofte ikke siger) om hvordan de vil sikre kvaliteten af uddannelserne.

Men vi kan samtidig også gøre noget selv: Vi kan blive bedre til at formidle vores erfaringer videre. En del af det, der er gået galt, er at underviserne er nødt til genopdage undervisningen igen og igen. Undervisere fra udlandet gør sig erfaringer igen og igen, men de bliver aldrig formidlet systematisk videre til andre, der kommer fra udlandet. Og meget ofte får en PhD-studerende en vejledningsopgave af en bestemt art én gang og siden aldrig mere. Tænk, hvis vi kunne systematisere erfaringsopsamlingen. Der findes en portfolio-tanke, hvor man samler sine undervisningserfaringer på systematisk vis. Men dels er der mange, der ikke bruger nogen portfolio, dels er en sådan portfolio af privat natur.

Megen erfaringsudveksling sker på tomandshånd og anekdotisk. Kunne man også lave en systematisk overdragelse af erfaringer, der samtidig evaluerer på undervisningen? En blandt mange muligheder er, at en underviser altid skriver et brev til de undervisere, der skal overtage hans/hendes opgaver. Her skal underviseren fortælle om det, der gik godt og det, der gik mindre godt – og komme med forslag til forbedringer. Hvis man så samtidig har adgang til gamle breve fra andre undervisere (og disse gøres tilgængelige for alle), får man et redskab til at viderebringe og reflektere over erfaringer.

Kylling kylling kylling

20110829-073142.jpg

Det værste foredrag, jeg nogensinde har overværet i akademisk sammenhæng, fandt sted under en workshop i Göteborg i overheadprojektorens dage. En foredragsholder fra et universitet i Norge (han kom dog fra et andet land i Europa) havde lavet slides, der simpelthen var siderne fra hans artikel. Han syntes dog ikke, at der var nok information i dem, så han havde tilføjet yderligere, ekstra ulæselig tekst med blå tusch nederst. Og så stillede han sig med jævne mellemrum foran overheadprojektoren, så han kunne bedre læse højt – og derved blev transparenterne projiceret op på ham selv. I det mindste havde han da hvid skjorte på. Han fik ét spørgsmål, og det besvarede han ved at ignorere det og tale om noget helt andet.

Mange år senere overværede jeg et PhD-forsvar, hvor PhD-kandidatens præsentation var af mildt sagt tvivlsom kvalitet. Manden sad ned foran sin computer og skiftede fra den ene overlæssede Powerpoint-slide til den næste, mens han talte/mumlede ned i bordet. Da jeg fik at vide, at hans eksterne vejleder var fra et universitet i Norge, gik der et lys op for mig. Og jo, det var min ven fra Göteborg, der på så fornem vis havde bragt sine kommunikative talenter ind i et nyt årtusinde.

Det behøver nu ikke at være så grelt, for at det bliver dårligt. Alle, der har været til en akademisk konference inden for de seneste få år, kender til denne situation: Man overværer et foredrag, hvor ingen reelt er til stede. Foredragsholderen taler til sig selv i halvmørket og fortaber sig i en labyrint af detaljer, mens et hav af “tilhørere” klapper deres computere op og begynder at læse e-mail (eller hvad ved jeg). Andre gange kæmper foredragsholderen faktisk en brav kamp mod salens apati, men får ét enkelt fesent spørgsmål som “respons”.

Men hvorfor holder vi så de forbandede konferencer? De fleste, jeg kender vil sige, at det bedste ved konferencerne er de samtaler og det samvær, der er uden for foredrags-sessionerne. Så kunne vi vel bare skrotte foredragene? Ja, og så alligevel ikke. Den store udfordring er at lave præsentationer, der rent faktisk kommunikerer det rigtige.

Moshe Vardi, der er professor på Rice University i USA og var ekstern bedømmer på forskningsevalueringen ved mit institut for et par år siden, har et interessant debatindlæg om netop dét i Communications of the ACM, affødt af endnu et foredrag, hvor han som tilhører hurtigt blev sat af. Han spurgte senere til den pågældende konference, hvor mange der havde forstået 100% af 100% af foredragene. Ingen svarede. 80% af 80% af foredragene? Én markerede. Det var først, da Vardi spurgte om hvor mange, der havde forstået 50% af 50% af foredragene, at 50% markerede! Det var nu også lidt beroligende at opdage, at selv en så højt begavet mand som Vardi også bliver sat af mange gange. Så er det trods alt ikke kun mig, der har problemer.

Moshe Varid foreslår, at man gør langt mere for at sikre kvaliteten af foredrag til konferencer. Mange konferencer i datalogi ligner “tidsskrifter med foredrag”; man sender en artikel ind og får den bedømt. Hvis artiklen bliver antaget, brygger man en præsentation sammen. Det er artiklen, ikke præsentationen, der tæller. Man men kunne forestille sig at præsentationen også spillede ind ved peer review-processen, foreslår Vardi: Man kunne sende et udkast til sin præsentation ind til bedømmelse sammen med artiklen.

Her er et foredrag, Vardi nævner i sin kommentar. Jeg var der desværre ikke selv, men det var på én gang 100% typisk og samtidig ret godt.

Ophavsmanden er Doug Zongker, og forum er en “humor session” i American Association for the Advancement of Science i 2007. Hvorfor har vi ikke den slags, hvor jeg færdes?

En minaret på Østerbro

I København så jeg, da S-toget kørte ind på stationen Svanemøllen, intet mindre end en minaret. Underligt, at ingen før har nævnt dette bygningsværk, tænkte jeg uvilkårligt. Så jeg søgte lidt på nettet. Minareten på Østerbro har faktisk intet med islam eller religion i det hele taget at gøre – den er faktisk ikke et rigtigt tårn, men en udluftning for Svanemøllen pumpestation, opført i 1906 og designet af den danske arkitekt Hans Wright.